Perspective

Biden støtter politiundertrykking av ikke-voldelige protester mot genocid

USAs president Joe Biden holdt torsdag en tale fra Det ovale kontor som støttet politistyrkers voldelige undertrykking av protester mot det amerikansk-israelske genocidet i Gaza over hele landet. «Orden må seire,» sa Biden.

President Biden lover, «orden må seire». [Foto: AP Photo / Evan Vucci]

Uten å nevne et eneste eksempel hevdet Biden at de store, landsdekkende fredelige protestene fra millioner av mennesker var voldelige og antisemittiske.

Det å ødelegge eiendom er ikke en fredelig protest. Det er i strid med loven, hærverk, overtredelse, knusing av vinduer, stenge ned campuser, tvinge fram avlysning av forelesninger og eksamener. Ingenting av dette er en fredelig protest, det å true mennesker, intimidere mennesker. Det å skape frykt hos folk er ikke fredelig protest. Det er i strid med loven.

Volden som har funnet sted har faktisk vært rettet mot demonstrantene.

Biden talte bare timer etter at en stor styrke av Californias delstatstropper (utsendt av demokrat-guvernøren Gavin Newsom) slo ned på UCLA-campusen og arresterte eller spredte demonstrantene som holdt en teltleir der. Ei gruppe sionistkjeltringer, bevæpnet med køller og fyrverkeri, angrep tirsdag natt teltleiren da de fleste av demonstrantene sov, der politiet sto til side og ga dem fritt løp.

Politiet i New York utførte lignende angrep der de arresterte nesten 300 studenter og supportere på Columbia University og City College i New York. Det var andre massearrestasjoner på Dartmouth, University of Wisconsin, Portland State University i Oregon og andre colleger.

Bidens referanse til «kansellering av forelesninger og eksamener» er spesielt vidløftig, gitt at det er administratorer som har kansellert forelesninger og eksamener som del av bestrebelsene for å undertrykke og stenge ned protester.

Mens det hevdes at dette polititilslaget er ment å få amerikanske jøder til å føle seg «trygge», har det ført til arrestasjonen av hundrevis av jøder, deriblant Green Party-presidentkandidat Jill Stein.

Dette angrepet på demokratiske rettigheter blir utført av en topartiallianse mellom Biden-administrasjonen, demokrat-borgermestere og republikaner-guvernører.

Angrepet på demonstranter er tørrtrening for krigsrett. Politistyrkene, fylt med fascister, ser det som en anledning til å teste ut deres våpenbeholdning.

Mens Bidens tale på overflata kan virke som bare en samling av absurde og ubegrunnede løgner, forfektet den et fundamentalt diktatorisk politisk syn, der regjeringen har makten til å erklære alle protester som «voldelige» og brutalt undertrykke dem.

«Dissens må aldri føre til uorden, eller til å nekte andres rettigheter slik at studentene kan fullføre semesteret og deres collegeutdanning,» sa Biden.

Det å forby protester under påskudd av å ivareta «offentlig orden» og «økonomisk stabilitet» har vært et kjennetegn for autoritære regimer gjennom hele den moderne historien. Av denne grunn har internasjonal menneskerettighetslov gjentatte ganger understreket at det å tillate «forstyrrelser» er avgjørende for beskyttelsen av tale- og ytringsfriheten.

Bidens påstand at protestene er «antisemittiske» er basert på den reaksjonære usannheten som sidestiller kritikk av Israel og opposisjon mot den høyreorienterte politiske ideologien sionisme med fiendtlighet mot det jødiske folk. Dette er under betingelser der likheten mellom israelsk politikk og nazipolitikk har blitt enda mer opprivende siden den 7. oktober, der sionistregimet presser på for en «endelig løsning» på Palestina-problemet, som kombinerer massemord og masseutvisninger.

Ved å bakvaske fredelige protester som «voldelige» søker Biden å beskytte de virkelige voldsutøverne: det bloddryppende Netanyahu-regimet som har drept minst 40 000 palestinere.

Mens Biden erklærer at vold «ikke har noen plass» på collegecampuser har hans administrasjon gjort det mulig for Israel å ødelegge hvert eneste universitet i Gaza og drepe hundrevis av palestinske lærere, noen, som litteraturprofessor Refaat Alareer, myrdet i målrettede attentater.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

I en uttalelse på X/Twitter skrev Joseph Kishore, presidentkandidaten til Socialist Equality Party:

Sankt Biden, fredens profet, forkynte i morges at «det er mot loven når vold forekommer».

Bortsett fra det faktum at volden er *helt fra siden til politiet og høyreorienterte kjeltringer* som undertrykker campusprotester, var hans usammenhengende 3-minutters utblåsing rettet mot å forsvare vold av en kolossal skala – et genocid som har drept mer enn 34 000 mennesker.

Slik er imperialismens hykleri.

Men det var Bidens kommentarer ved avslutningen av hans uttalelse som kanskje er mest talende.

Spurt: «Har protestene tvunget deg til å revurdere noen av de politisk orienteringene med hensyn til regionen?» svarte Biden rett ut: «Nei».

Med andre ord, uansett hva sentiment til det overveldende flertallet av befolkningen er, administrasjonens genocidale politiske orienteringer vil fortsette.

Selve politiaksjonen er faktisk en forberedelse for offensiven i Rafah, som er nært forestående, en offensiv som vil stille alle tidligere begåtte forbrytelser i skyggen.

Biden-administrasjonen har omfavnet det israelske genocidet i Gaza, til tross for sporadiske «tut-tuts» fra diplomatiske sjarlataner som utenriksminister Antony Blinken, fordi den har lagt ut på et program for global krig, mot Russland i Ukraina, i Midtøsten mot Iran, og i Asia-Stillehavet mot Kina. I den utbredte folkelige forargelsen over Gaza-slaktingen ser den embryoet til en massebevegelse mot krig i arbeiderklassen.

Biden plasserer seg selv i de fremste rekkene av det høyreorienterte, antidemokratiske vanviddet mot støtten til det palestinske folket og opposisjonen mot Israels genocid. Han anvender en annen retorikk enn Donald Trump, som beskrev politiets aksjon på Columbia som «en vakker ting», men hendelsenes logikk er umiskjennelig. Den amerikanske styringseliten må gjennomføre en krig hjemme for å håndheve sin globale politikk for verdenskrig og kontrarevolusjon.

Imperialismens program er basert på å oppildne rasisme og bigotteri av alle slag, inkludert antisemittisme, for å splitte og desorientere arbeiderklassen. Kampen mot krig og genocid krever tvert imot samling av den internasjonale arbeiderklassen i en felles kamp.

Kampen for denne revolusjonære foreningen er det sentrale fokuset for Maidag-stevnet som arrangeres av Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) og World Socialist Web Site på lørdag, kl. 21:00 norsk tid. Vi oppfordrer alle studenter, ungdom og arbeidende mennesker som leter etter et politisk program som kan forene arbeiderklassen i en global kamp for sosialisme til å delta på dette stevnet.

Loading