Det demokratiske partiet verver Alexandria Ocasio-Cortez for å dekke over Bidens krigsforbrytelser

New York Times publiserte sist fredag et langt gjesteessay av Gaby Del Valle som erkjenner at Alexandria Ocasio-Cortez, kongressrepresentanten for De demokratiske sosialister i Amerika (DSA) nå er bærebjelken i Det demokratiske partiets strategi for å blokkere veksten av opposisjon mot imperialistkrig og genocid i Gaza og kanalisere den inn bak Bidens gjenvalgskampanje.

Kommentaren, med overskriften «Den Alexandria Ocasio-Cortez dere ikke kjenner», dropper påskuddet at Ocasio-Cortez er en outsider som utfordrer Det demokratiske partiets etablissement, og innrømmer i stedet at kongresskvinna fra New York er avgjørende for å redde Det demokratiske partiet. «Ved å stå på hver side av skillelinja mellom outsider og insider,» forklarer Del Valle, prøver Ocasio-Cortez «å oppnå den ene tingen som kanskje støtter opp om hennes splittede parti: Å bygge en ny demokratisk koalisjon som konsekvent kan trekke et flertall av amerikansk støtte.»

Times-essayet om Alexandria Ocasio-Cortez [Photo: NYTimes/Chip Somodevilla/Getty Images]

Rollen spilt av Ocasio-Cortez og DSA har blitt desto mer avgjørende for det politiske etablissementets stabilitet etter hvert som studentprotester har spredt seg på campuser over hele landet over Bidens støtte til det pågående genocidet i Gaza. Bare 9 prosent av unge mennesker tror at USA er på rett vei ifølge en nylig Harvard-analyse, mens en NPR-meningsmåling fra april viser at Trump ligger foran Biden blant millennials og generasjon Z.

Bernie Sanders ga uttrykk for en del av det demokratiske etablissementets bekymringer til CNN sist fredag der han sa han «bekymrer [seg] veldig for at president Biden setter seg selv i en posisjon der han har fremmedgjort ikke bare unge mennesker, men mye av den demokratiske basen hva angår hans syn på Israel og krigen,» og ga uttrykk for bekymringen at «dette vil kunne bli Bidens Vietnam.» CNN kringkastet Sanders-intervjuet med headingen, «Biden har ikke råd til en kokende protestsommer».

Inn kommer Ocasio-Cortez, hvis rolle (som Times-kommentaren direkte uttaler) er «å kanalisere deres rettferdige sinne inn i en politisk bevegelse», dvs. inn i Det demokratiske partiets 2024-valgkamp.

Opphøyelsen av Ocasio-Cortez er del av en langsiktig strategi fra Det demokratiske partiet for falskt å presentere denne erkereaksjonære institusjonen for amerikansk imperialisme som et «progressivt» redskap for sosial endring. The Hill publiserte nylig en artikkel med overskriften «Ocasio-Cortez framstår som et sentralt Biden-surrogat for progressive, unge mennesker», som siterer forskjellige demokratiske etablissementsfigurer som ønsker velkommen en mer prominent rolle for Ocasio-Cortez og DSA i 2024-valget.

Tidligere kongressrepresentant Steve Israel, en tidligere leder av Den demokratiske kongressens kampanjekomité, sa til The Hill: «AOC har en enorm og vedvarende synlighet hos unge velgere og progressive av alle aldre. Hun kan spille en svært virkningsfull rolle i å bidra til å forene dem for å stoppe Donald Trump. Hun kan minne dem om Bidens suksess med å finansiere klimainitiativer, redusere studentgjeld, og mer.»

En kampanjetalsmann for Biden sa til The Hill at presidenten er «stolt over å ha oppnådd representant Alexandria Ocasio-Cortez’ støtte, og vi ser fram til å samarbeide med henne og hele vår demokratiske koalisjon for å beseire Donald Trump i november». Etter å ha opptrådt med Ocasio-Cortez på et publisitetsstunt på Earth Day for hans energipolitikk, sa Biden: «Representant Ocasio-Cortez fra New York, vet dere, jeg lærte det for lenge siden: Hør på den dama. Hør på den dama. Vi kommer til å snakke mer om en annen del av verden også, veldig raskt,» la han til, der han refererte til Gaza.

Selv for en så durkdreven i smisking som Ocasio-Cortez tråler hennes ros for Biden dybdene, midt i genocidet i Gaza og polititilslaget mot protester i USA. Under en nylig opptreden på Stephen Colberts seinkveldsshow kalte hun Biden «en mann med enorm empati», og berømmet administrasjonen for dens bestrebelser for å sende en håndfull hjelpelastebiler til Gaza. Under en opptreden med Mehdi Hasan i slutten av april kalte hun Biden en «anstendig mann» som med hans handlinger har «ført til en de-eskalering» i Gaza. Hun gjentok nylig at hun ville støtte finansieringen av Iron Dome, det israelske antimissilsystemet, og har offentlig støttet bevæpning av den ukrainske ytre høyre-regjeringen i USA/NATO-krigen mot Russland.

Selv demokratiske innsidere erkjenner at Ocasio-Cortez’ bestrebelser for å promotere Biden og Det demokratiske partiet står overfor utfordringen av betydelig opposisjon fra hennes sosialistiske opponenter.

Del Valles kommentar for Times forklarer at Ocasio-Cortez og DSAs kongresstilhengere blir «rutinemessig kritisert fra venstresiden» og at «Ocasio-Cortez har tatt mye av heten fra venstreorienterte aktivister som ser henne som et symbol på motsetningene og kompromissene inherente i det politiske systemet.» Joseph Geevarghese, administrerende direktør for den tidligere Sanders-organisasjonen «Our Revolution», sa til The Hill: «I siste instans, unge mennesker er ikke naive. De kommer ikke blindt til å si ‹vel, AOC eller Bernie er for Biden, så jeg kommer til å være for Biden.›»

Sammenbundet med bestrebelsene for å promotere og elevere Ocasio-Cortez initierer Det demokratiske partiet nye angrep på sosialistisk kritikk av hennes tilslutning til «Genocide Joe».

Common Dreams publiserte fredag en hetsende artikkel mot et «venstreorientert AOC-forstyrrelsessyndrom» skrevet av den tidligere demokratiske statsrepresentanten Aaron Regunberg. I en knapt tilslørt referanse til World Socialist Web Site fordømmer Regunberg «et segment av venstresiden på nettet» der han sier «vår bevegelse må begynne å kalle ut AOC-forstyrrelsessyndromet for hva det er. Det er ikke bare dumt. Det er ikke bare kynisk … Uopphørlig å rive ned en av våre mest effektive ledere … undergraver vår evne til å vinne.»

Regunberg berømmer Ocasio-Cortez og Biden for å «hjelpe venstresiden til å vinne en serie progressive seire i løpet av Bidens første periode», ei liste som inkluderer reformer så små som bedre refusjoner for flytrafikksreisende med bagasje som blir skadet under flyturen. «Selv om det er forståelig å føle at demokratiske feiltak på Israel/Palestina overskygger oppnåelser som disse,» legger Regunberg til, «benekter de ikke den konkrete innvirkningen av slike oppnåelser for millioner av amerikanere».

Der Regunberg på vegne av Ocasio-Cortez og Biden bagatelliserer genocidet i Gaza, unnlater han å nevne at han ble støttet av sionistorganisasjoner som Joint Action Committee for Political Affairs under hans 2023-valg til kongressen på Rhode Island, og at en pro-Israelsk lobbyist sa til Jewish Insider: «Selv om han er progressiv på mange anliggender, var hans posisjon til Israel ganske mye på linje med hvor vi er. Vi håper at han vil bli ei bru så snart han kommer inn i Kongressen, med noen av de mer progressive medlemmene, på Israel.»

Regunberg forsvarte i juni 2023 staten Israel da kongressrepresentant Pramila Jayapal kalte den «rasistisk», med Insider som siterte Regunberg for å si: «Nei, jeg tror ikke Israel er en rasistisk stat», og i stedet kalte den «en essensiell partner for USA». Regunbergs onkel, Brad Schneider, er et demokratisk kongressmedlem og blant Israels mest trofaste tilhengere. En artikkel fra september 2023 i The American Prospect bemerket at Schneider «jobbet hardt for å holde AIPAC-finansiering ute av [2023 Rhode Island]-valget» til fordel for hans nevø, som endte opp med å tape valget.

Ocasio-Cortez’ pågående bestrebelser for å besørge politisk dekning for Det demokratiske partiet bekrefter, nok en gang, DSAs rolle som et tannhjul i Det demokratiske partiets maskin. DSA har i flere tiår tjent til å gjete sosial opposisjon inn bak Det demokratiske partiet, blokkere utviklingen av en uavhengig revolusjonær bevegelse og besørge demokratene en «venstre»-finér for bedre å kunne gjennomføre deres stadig mer reaksjonære og genocidale politikk.

Loading