Genuin sosialisme vil seire i Ukraina

Den følgende talen ble holdt av Maxim Goldarb, leder av Unionen av venstrekrefter – For et nytt sosialistparti, for Det internasjonale maidag-nettstevnet 2024, avholdt lørdag 4. mai.

Det internasjonale maidag-nettstevnet 2024

Jeg vil hilse alle som ser på denne videoen i feiringen av denne dagen for arbeidernes solidaritet. Jeg oppfordrer dere til å holde hodet høyt. Alt vil ordne seg.

Venstrebevegelsen i Ukraina, som jeg i dag leder, er i en veldig vanskelig situasjon. Den har blitt forbudt av det ukrainske nasjonalistiske, oligarkiske regimet som har regjert vårt land siden 2014.

Alle venstreorienterte, sosialistiske og kommunistiske partier er forbudt. Deres aktivister og ledere er enten i tvungen emigrasjon, eller de er fengslet. Noen har blitt myrdet.

Dette er dagens realiteter i vårt land. Og dette er på det lovgivende nivået. Det vil si, i samsvar med gjeldende ukrainske lover.

Dersom en person går ut for å feire maidagen med et rødt flagg vil han bli banket av nynazister som er under den hemmelige tjenestens kontroll, og deretter bli kastet i fengsel for noen år. Slik er realitetene i dag.

For bare få år siden døde Pyotr Totsjko. Han var grunnleggeren av Unionen av venstrekrefter i Ukraina, partiet jeg leder, og en verdenskjent historiker og akademiker. Han var 86-år-gammel da han døde, og levde under husarrest. Det var reist en straffesak mot ham. Anklagen for påstått forræderi var bisarr, stupid og absurd. Rettsforfølgelsen framskyndet utvilsomt hans bortgang. Jeg kan referere mange slike eksempler. Dere vet selv om mange av dem.

Til tross for alt, vi gir oss ikke, vi holder våre hoder høyt. Vi er sikre på vår seier, vi er sikre på at i Ukraina vil til slutt uansett, normal, sunn sosialisme seire. Vi er sikre på at vi til slutt vil lede Ukraina ut av det mørke og forferdelige hjørnet dit landet i dag har blitt ledet av oligarkregimet og dets marionetter.

Så jeg vil ønske dere, kjære kamerater, åndsstyrke, og forteller dere alle at vi er i solidaritet med dere. Vi er i solidaritet med alle normale mennesker, som kjemper for menneskerettigheter og for arbeideres rettigheter over hele verden.

Jeg er overbevist om at tiden vil komme da de som arbeider vil motta produktet av deres arbeid. Dette vil bli rettferdig, normalt og humant, slik vi vil ha det.

Jeg er sikker på at tiden vil komme der alle dem som har forårsaket lidelse og skade på menneskeheten, alle biksene, imperialistene, oligarkene, deres avarter, nazister og fascister, vil bli hardt dømt av folket i alle land.

God fridag til dere alle! Gledelig maidag!

Loading