Humanitær krise truer i Kenya og Øst-Afrika der flom tar over 400 liv og fortrenger titusener

Innvirkningen av kraftige regnskyll og flommer på grunn av El Niño har skapt kaos for livene til millioner over hele Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda, Rwanda og Burundi. Dette blir nå forsterket av innvirkningen av syklonen Hidaya i kystområdene i Øst-Afrika.

Ingen sektor er etterlatt uskadet. Kraftig nedbør og oversvømmelser har forårsaket hundrevis av døde, titusenvis av fordrevne, kollaps av hele infrastrukturer og ødeleggelsen av avlinger.

Kenya er spesielt hardt rammet. Ifølge National Disaster Operations Centre er anslagsvis 210 mennesker døde, 164 skadet og 72 savnet, mens 194 305 mennesker har blitt fordrevet av kraftige regnskyll og flommer. Kritisk infrastruktur har også blitt påvirket, deriblant veier, bruer, demninger og helsetjenestefasiliteter. Skolene har fått ordre om å stenge.

I fylket Nairobi, hjemstavn til Kenyas hovedstad, er anslagsvis 147 061 mennesker berørt og 20 968 familier fordrevet av det kraftige regnet. Flertallet av dødsfallene har skjedd i slumområdene Mathare og Kibera, der innbyggere har beskylt regjeringen til William Ruto for å neglisjere dem.

En innbygger i Mathare sa til Al Jazeera: «Regjeringen sier den satte inn militæret og den nasjonale ungdomstjenesten, og de trapper opp søk- og redningsoppdragene, men hvor er de? Det har gått ei uke, og hvor er de? Jeg har ikke sett noen her i Mathare. Ikke én person fra regjeringen har kommet for å hjelpe oss».

Innkvartering av fortrengte på Ombaka Primary School som har flyktet fra flomvann som skapte kaos i Ombaka Village, Kisumu, Kenya. [AP Photo/Brian Ongoro]

I den mest tragiske enkelthendelsen tok et jordskred i Mai Mahiu livene til 71 mennesker etter at vann blåste gjennom en blokkert elvetunnel under ei jernbanelinje i fylket Nakuru, og forårsaket en brå oversvømmelse, der mange av ofrene lå hjemme og sov.

Human Rights Watch publiserte funn som sa at arbeiderklassens nabolag og de fattigste områdene har blitt hardest rammet av flomvannet på grunn av «mindre solide strukturer, overbefolkning og elendig sanitær infrastruktur».

Flommene har også hatt en ødeleggende innvirkning på landbruket, som allerede er rammet av flere år med tørke. Sult er nå overhengende. Ifølge Kenya Red Cross Society har minst 8 565 husdyr gått tapt og 14 700 hektar dyrkningsarealer er skadet.

Det er nå en fare for sykdomsutbrudd. Kolera, som spres av forurensede vannforsyninger, har blitt oppdaget hos 34 personer. Stillestående vann, som skaper yngleplass for mygg, forventes å øke antallet malariatilfeller.

I nabolandet Tanzania krevde oversvømmelser livene til minst 155 personer og skadet 236 andre. Mer enn 200 000 personer og 51 000 husstander ble berørt. Fergeforbindelser mellom Tanzanias hovedstad Dar es Salaam og Zanzibar ble suspendert da syklonen Hidaya nærmet seg, med maksimale vindhastigheter på 120 km/t.

Voldsomme regnskyll siden begynnelsen av året har i Budundi hatt innvirkninger for over 179 200 personer og har fordrevet 31 200. I et land som allerede lider av høye nivåer av matusikkerhet anslås det at 10 prosent av landets avlingsarealer for jordbrukssesongen 2024 er påvirket.

Kraftige regnskyll og flom drepte i Rwanda 14 mennesker, og skadet veier og bruer. I Somalia er mer enn 127 000 mennesker rammet, med 8 376 fordrevne og 7 barn drept.

Alvorlighetsgraden av de siste rekordnivåene av nedbør og oversvømmelser er nok en demonstrasjon av ødeleggelsene av kapitalisme-induserte klimaendringer og global oppvarming. Forskere har i flere tiår advart for at mer intense nedbørsmengder ville bli utløst etter hvert som høyere nivåer av fuktighet ansamles i den oppvarmede atmosfæren.

Øst-Afrika er en av de mest sårbare regionene for klimaendringer, der ekstreme værhendelser blir stadig mer vanlige og intense, inkludert alvorlige tørker, regnskyll og flommer. Siden slutten av 2020 har regionen lidd sin verste tørke på 40 år.

Kampen mot klimaendringer er grunnleggende sett et klassespørsmål. Over hele regionen og kloden er det alltid de fattigste sjiktene av befolkningen – enten det er arbeidere, pastoralister, småbønder og/eller folk som bor i uformelle bosetninger – som lider mest under disse hyppige klimarelaterte katastrofene.

På den andre siden, de velbeslåtte sjiktene bor i de velstående nabolagene Nairobi, Kigali, Dar es Salaam, Mogadishu og Bujumbura, vekk fra flomutsatte områder og med tilgang til generatorer og fungerende kloakksystemer. De kjører deres SUV-er som skummer over hardt skadde veier og jettegryter, kan arbeide hjemmefra ved hjelp av bærbare datamaskiner, og har råd til de høye matprisene og bunkrer opp deres spiskammerser. Dersom de blir påvirket av viruser har de tilgang til toppklasses private helsetjenester.

Forankret i disse velstående sjiktene oppfordrer politikerne kynisk de fattige til å be seg ut av krisa. Ruto-regjeringen har oppfordret til bønner for å addressere flomsituasjonen, ett år etter at Ruto påkalte Gud for å avvise sannsynligheten for ekstremt regnvær og nektet å gjøre noen forberedelser mens han hensynsløst påla IMF-dikterte skatteøkninger og subsidiekutt og voldelig knuste antiinnstrammingsprotester, som tok livet av mer enn 70 demonstranter.

Kampen for å kaste av seg imperialistutbytting er uløselig knyttet til kampen mot dette ondsinnede oligarkiet som fungerer som de lokale representantene for imperialistmaktene og globale selskaper.

Mindre enn 0,1 prosent av befolkningen i Kenya (8 300 personer) eier mer formue enn de nederste 99,9 prosentene (mer enn 44 millioner mennesker). De i 0,1 prosenten inkluderer Ruto, den nåværende opposisjonslederen Raila Odinga og tidligere president Uhuru Kenyatta. Landet har et av de raskest voksende sjikt av superrike hvor som helst i verden.

Tanzania er hjemstavn for Mohammed Dewji, med en aksjeportefølje på $ 1,77 milliarder, den 13. rikeste personen i Afrika. Han er administrerende direktør for METL, et konglomerat grunnlagt av hans far på 1970-tallet. Han er del av en elite som har beriket seg innen sektorer som energi, landbruk, telekommunikasjoner og Fast Moving Consumer Goods.

Rwanda har i tre tiår vært drevet av den vestlig-støttede diktatoren Paul Kagame, med en personlig nettoformue på minst $ 500 millioner. Han og hans familiemedlemmer kontrollerer majoriteten av den rwandiske økonomien gjennom et holdingselskap kalt Crystal Ventures.

Denne slett ervervede rikdommen må eksproprieres og rettes inn mot å møte presserende menneskelige behov, inkludert tiltak for å forutse, redusere og reagere på ekstreme værhendelser som kraftige regnskyll og flommer.

Infrastruktur må gjøres i stand til å tåle harde værbetingelser, og avansert satellittteknologi og geografisk informasjon må anvendes for å forutsi høye nivåer av flommer. Dreneringssystemer må vedlikeholdes og forbedres, sanddammer og regnvannssystemer må bygges, og prosjekter settes i gang for å gjenopprette og bevare våtmarker, som fungerer som naturlige vannabsorbenter. Planleggingsbestemmelsene må strammes inn og håndheves strengt, for å forhindre bygging i flomutsatte soner og for å ivareta naturlige buffere som skog og gressletter.

Men slike krisetiltak kan bare oppnå deres målsettinger i den grad de er knyttet til arbeiderklassens globale kamp mot kapitalisme – spesielt i imperialistsentrene der de globale selskapene planlegger deres plyndring av planeten – som ville tilrettelegge for en rask overføring av ressurser og teknologi til de undertrykte landene.

Finansiering av kampen mot klimakrisa betyr også å stoppe strømmen av ressurser til militære utlegg, raskt akselererende der de store imperialistmaktene forbereder seg på konflikt av en skala ikke sett siden 1945, og drar med seg deres tidligere kolonier operert av deres stedfortredere. Ruto øker Kenyas tilknytninger til USA, som med sin pådriver for å motsette seg Kinas framvekst over det afrikanske kontinentet truer med å kaste hele regionen ut i et våpenkappløp og krig.

I helga, da landet druknet i flom, kunngjorde Nairobi at de anskaffer et høyteknologisk missilforsvarssystem fra genocidregimet i Israel ved å anvende et lån fra Tel Aviv på $ 1 milliard. Nairobi hevder økende sikkerhetstrusler i Adenbukta fra Al-Shabaab i Somalia – som ikke har noen fly – og Houthiene i Jemen, som har et enkelt jagerfly – en eldgammel F-5.

Forsvarsutleggene i landet har vokst med 38 prosent fra 2021 til 2024, fra $ 925 millioner til $ 1,2 milliarder.

Loading