Israel utvider angrep over hele Rafah, og forverrer katastrofale humanitære betingelser

Israels angrep på den sørlige byen Rafah fortsatte torsdag samtidig med rapporter om at samtalene mellom representanter for Israel og Hamas i Kairo om en våpenhvile har brutt sammen. Det lenge planlagte angrepet på det siste tilfluktsstedet for Gazas palestinere, der rundt 1,5 millioner mennesker er stuet sammen, har blokkert de viktigste grenseovergangene for bistand til enklaven, og ytterligere forverret den humanitære katastrofen.

Rafah-grenseovergangen mellom Egypt og Gaza og Karem Abu Salem-overgangen fra Israel til enklaven har vært stengt siden Israel Defense Forces (IDF) begynte å bombardere det østlige Rafah. Israel hevdet at Karem Abu Salem-kryssingen ble gjenåpnet onsdag, men det er ingen bekreftede rapporter om bistandeleveranser som når Gaza. Ifølge Gaza-regjeringens mediekontor har Israel blokkert rundt 400 lastebiler fra å levere forsyninger de siste 48 timene.

Martin Griffiths, leder av FNs bistandsagentur, kommenterte: «Stengingen av overgangene betyr ikke noe drivstoff. Det betyr ingen lastebiler, ingen generatorer, ikke noe vann, ikke noe elektrisitet og ingen forflytninger av mennesker eller varer. Det betyr ingen bistand.» De gjenværende sykehusene i det sørlige Gaza vil bli tvunget til å stenge i løpet av to til tre dager på grunn av mangel på drivstoff.

Seint torsdag sa en israelsk tjenesteperson til Reuters at samtalene i Kairo mellom representanter for Israel og Hamas om en mulig våpenhvile hadde brutt sammen, og at Israel Defense Forces (IDF) vil fortsette med deres Rafah-operasjon. Det hvite hus erkjente at CIA-direktør William Burns ville forlate, som sist helg reiste til regionen for å prøve å sikre en avtale. Men John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, hevdet imidlertid at samtalene fortsatte.

Medieoppslag besørget omfattende dekning av kommentarer fra USAs president Joe Biden seint onsdag om at USA ikke ville besørge store bomber eller artillerigranater for offensive operasjoner i Rafah. Kirby gjorde det imidlertid klart i hans kommentarer torsdag at det som står på spill bare er taktiske forskjeller om hvordan man best kan gå videre med angrepet. Benjamin Netanyahus høyreekstreme regjering går inn for en rask eskalering av angrepet på Gaza for å intensivere genocidet mot palestinerne, der Israels statsminister angivelig forlanger at enhver avtale for å sikre løslatelsen av de gjenværende gislene må «mures av» fra IDFs militære operasjoner i Rafah.

Biden-administrasjonens tjenestepersoner føler i mellomtiden at en midlertidig pause i kampene for å sikre løslatelsen av de gjenværende gislene fortsatt vil holde muligheten for en framtidig massakre i Rafah åpen. Som Kirby formulerte det: «Enhver form for en større Rafah-bakkeoperasjon ville faktisk styrke Hamas’ hender ved forhandlingsbordet, ikke Israels. Det er vårt syn.» Han la til: «Alle fortsetter å snakke om å sette våpenforsendelser på pause. Våpenforsendelser går fortsatt til Israel. De får fortsatt det store, store flertallet av alt de trenger for å forsvare seg.»

Ifølge en Al Jazeera-rapport torsdag «var CIA-sjefen, William Burns, i Israel torsdag. Han møtte statsminister Benjamin Netanyahu og andre medlemmer av sikkerhetsetablissementet. Det har blitt rapportert i israelske medier at Burns sa til hans motstykker at dette ikke skulle betraktes som en slutt på krigen, men at det burde betraktes som en pause i krigen – en positiv utvikling – og at ytterligere handlinger kan forhandles etterpå.»

Rapporter på bakken indikerer at Israel torsdag utvidet landet morderiske angrep til breiere områder av Rafah. Over 100 000 sivile har allerede blitt fordrevet fra Rafah, mange av dem har allerede flyktet flere ganger siden den 7. oktober. Al Jazeera’s Tariq Abu Azzoum, som rapporterte fra Deir el-Ballah i det sentrale Gaza, bemerket at «masseødeleggelse, dødelig styrke ... blir brukt på bakken, ikke bare mot de østlige områdene, men også … i de midtre og vestlige delene av Rafah. Et av områdene de som har tilflukt i Rafah har blitt beordret av IDF å flykte til, er al-Mawasi, der rundt 400 000 mennesker allerede befinner seg. Abu Azzoum rapporterte: «Bombardementet der fortsatte uten noen form for opphør.»

Et større bombardement ble også rapportert i Zeitoun-nabolaget i Gaza by i nord, der minst 25 mål ble truffet og dusinvis av sivile ble rapportert omkommet.

I det okkuperte Øst-Jerusalem satte ei gruppe bevæpnede høyreekstreme israelere fyr på hovedkvarteret til FNs byrå for palestinske flyktninger (UNRWA), som er det sentrale koordineringsorganet for levering av bistand til Gaza. Selv om det ikke ble rapportert om personskader, ble UNRWA tvunget til å stenge lokaliseringen. «Vår direktør, med hjelp fra andre ansatte, måtte slukke brannen selv, da det tok de israelske brannbekjemperne og politiet ei god stund før de dukket opp», kommenterte UNRWA-generalkommissær Philippe Lazzarini.

Matthew Holloway, landdirektør for Verdens matvareprograms Palestina-operasjoner, sa at bistandsorganisasjonens hovedlager i Rafah er utilgjengelig og bare ett bakeri er i drift i byen. «Forsyningene av mat og drivstoff i Gaza vil bare vare 1 til 3 dager. Uten dem vil vår virksomhet gå i stå,» la han til.

Israels krigskabinett møttes torsdag, med kilder som indikerer at det er overveldende støtte for å eskalere angrepet på Rafah. «Israel må fortsette operasjonen i Rafah mer kraftig, utvide den og okkupere byen,» sa en tjenestemann til avisa Israel Hayom. «Det er enstemmighet i regjeringen om denne saken.»

Under en pressekonferanse torsdag erklærte IDF-talsmann Daniel Hagari at militæret har våpnene det trenger for å utføre sitt angrep på Rafah, uavhengig av den mye rapporterte suspensjonen av en forsendelse av 1 800 stykk 2 000-pund bomber og 1 700 stykk 500-pund bomber fra USA. «Hæren har bevæpning for oppdragene den planlegger og også for oppdragene i Rafah. Vi har det vi trenger,» sa Hagari. Itamar Yaar, en tidligere nestleder for Israels nasjonale sikkerhetsråd og administrerende direktør for Kommandanter for Israels sikkerhet, ei gruppe som representerer synspunktene til tidligere sikkerhetsrepresentanter, støttet denne vurderingen, og beskrev suspensjonen av forsendelsen som «symbolsk». Yaar la til: «Det er ikke en slags amerikansk embargo på amerikansk ammunisjonsstøtte, men jeg tror det er en slags diplomatisk melding til Netanyahu om at han må ta hensyn til amerikanske interesser, mer enn han har gjort de siste månedene.»

Som World Socialist Web Site har forklart fra begynnelsen av Israels ødeleggende bombardement av Gaza, dreier amerikanske interesser seg om å utnytte genocidet på palestinerne for å eskalere mot en regionsdekkende krig rettet mot Iran. Washington anser Israels «endelige løsning» av det palestinske spørsmålet som en nøkkelkomponent i deres framstøt for å konsolidere deres herredømme over det energirike og strategisk viktige Midtøsten, ved å underlegge seg Teheran og beseire Kina og Russland. Midtøsten er for amerikansk imperialisme en front i en raskt utviklende tredje verdenskrig der de store imperialistmaktene er fast bestemt på å oppdele verden på nytt i deres interesser.

Sett i denne konteksten er Biden-administrasjonens tilsynelatende forsøk på midlertidig å begrense Israels angrep ved å presse på for en kortsiktig våpenhvile, forbundet med breiere hensyn til timing for å eskalere verdenskrigen på alle fronter. Den massive militærstøttepakka på $ 95 milliarder, som inkluderte $ 61 milliarder for USA-NATO-krigen mot Russland i Ukraina, $ 26 milliarder til Israel og rundt $ 8 milliarder for å gjøre Taiwan til en amerikansk militærbase mot Kina, muliggjorde sendingen av langtrekkende missiler til ytre høyre-regimet i Kiev, som er i stand til å ramme godt inne i Russland. De enorme summene for å bevæpne Israel var ikke bare innrettet for å bistå sionistregimet med å utrydde palestinerne i Gaza, men også til å fungere som Washingtons ledende angrepsbikkje i en truende krig med Iran. Kirby refererte til bistandspakka torsdag, og understreket at hele beløpet som er satt av til Israel ville bli brukt. Åpenbart håper amerikansk imperialisme at milliardbeløpet for ekstra militær bistand vil styrke deres allierte for en krig med Iran som vil bli en langt mindre ensidig konflikt enn den syv-måneder-lange massakren av forsvarsløse sivile i Gaza.

Bare intervensjonen fra en internasjonal antikrigbevegelse ledet av arbeiderklassen kan stoppe det imperialiststøttede Gaza-genocidet og den eskalerende tredje verdenskrigen. Protestene fra studenter over hele verden mot USAs og europeiske regjeringers medvirkning til Israels blodige angrep må vende seg til arbeiderklassen, som må mobiliseres for å stoppe forsyningen og produksjonen av alt militært utstyr som er bestemt for Israel. Arbeidere må komme til forsvar for de protesterende studentene, som konfronterer hensynsløs statsundertrykking, og bygge en enhetlig bevegelse for å bekjempe imperialistkrig og genocid ved å sette en stopper for den kapitalistiske samfunnsordenen som kaster menneskeheten ut i barbari.

Loading