Australia er spydspissen for amerikanske krigsplaner mot Kina i Indo-Stillehavet

Det følgende er teksten av talen holdt av Cheryl Crisp, nasjonalsekretær for Socialist Equality Party (Australia), for Det internasjonale maidag-nettstevnet 2024, avholdt lørdag 4. mai.

Det internasjonale maidag-nettstevnet 2024

Jeg tilslutter meg mine kamerater i hele Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale og sender våre revolusjonære hilsener fra Socialist Equality Party i Australia, til alle som lytter over hele verden.

Den sentrale oppgaven for dette maidagstevnet, som er kampen mot imperialistkrig, blir desto mer presserende der verden er nærmere en ny global brannstorm enn på noe tidspunkt siden slutten av den andre verdenskrig.

Flere fronter utvikler seg i det som er åpningsskuddene av en tredje verdenskrig. I Ukraina fortsetter NATO og USA uforminsket å forfølge krig mot atomvåpenbestykkede Russland.

I Midtøsten har barbariet av Israels utryddelseskrig mot det palestinske folket i Gaza nå utvidet seg til dets hovedmål, Iran. Libanon, Irak, Jordan og Syria er også i amerikansk imperialismes trådkors.

Der dette hensynsløse og blodfrysende krigsprogrammet utvides, akselererer forberedelsene for åpen konflikt mellom USA og Kina i en skremmende hastighet. Det faktum at dette blir ledet i denne regionen av Albaneses Labor-regjering må bli en alvorlig advarsel for arbeiderklassen i Australia og internasjonalt.

Det australske Labor Party er partiet for krig.

Det har forvandlet de nordlige regionene av landet til et oppmarsjområde for imperialistkonflikt med Kina, samtidig som det har levert våpen til Ukraina og Israel for deres kriger. Det har de seks siste årene vært 322 ammunisjonsleveranser fra Australia til Israel. Basert på loven om informasjonsfrihet er det avklart at antallet forsendelser per år har økt siden Labor kom til makten, spesielt i året 2022/2023, til tross for benektelser fra regjeringsministre.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak, til høyre, møter USAs president Joe Biden og Australias statsminister Anthony Albanese på marinebasen Point Loma i San Diego, USA, 13. mars 2023. [AP Photo/Stefan Rousseau]

Signeringen av AUKUS-koalisjonen mellom den amerikanske, britiske og australske regjeringen i 2021, målrettet mot Kina, har blitt oppgradert under Labor. Regjeringen har hyllet den utvidede sikkerhetsavtalen som er signert mellom Japan og USA for å sikre en mer sømløs kommandostruktur for krig mot Kina.

Med samtykke fra Biden-administrasjonen har regjeringene i Storbritannia og Australia signert nye militær- og etterretningspakter som forplikter begge til å respondere i fellesskap dersom noen av dem blir truet militært. Dette kommer i tillegg til QUAD-pakten mellom Japan, Australia, India og USA, Five Eyes-nettverket for etterretningsdeling på toppnivå, som inkluderer Canada og New Zealand, alle målrettet mot Kina. Det er allerede etablert permanente baser i Nord- og Vest-Australia for britisk og amerikansk militært personell og våpen.

Hver kunngjøring fra forsvarsdepartementet er ledsaget av økte militære utlegg som hentes ut av nedskjæringer i offentlige utgifter til sosiale tjenester, inkludert helsetjenester, utdanning, boliger og infrastruktur. Arbeiderklassen blir tvunget til å betale prisen for imperialistkrigene.

Under Covid-19-pandemien ble leger i Australia som kjempet mot regjeringens politikk om å la viruset spre seg, og for helse- og offentlige tiltak for å trygge befolkningens sikkerhet, forfulgt og utskjelt. Mer enn 20 000 mennesker som døde av Covid-19 etter 2021, da restriksjoner ble skrotet, betalte den endelige prisen for disse beslutningene.

Dr. David Berger (Bilde: tilgjengeliggjort) [Photo: Imagen suministrada/WSWS]

I dag, i møte med angrepet mot helsetjenestearbeidere i Gaza, der hundrevis av leger og helsetjenestearbeidere har blitt myrdet og sykehus ødelagt, blir leger her som har opponert mot Israel og den australske regjeringens forsvar av disse handlingene, også forfulgt, doxxet og etterforsket av helsemyndighetene.

Der Labor utvikler partiets krigsplaner som plasserer den australske befolkningen i frontlinja av det som uunngåelig vil bli en nukleær konflikt mellom USA og Kina, har det forsøkt å banke gjennom de mest diktatoriske lovene mot immigranter i Australia. Målet er klart – å avlede vanlige menneskers harme og opposisjon over på immigranter. Dette er i tråd med de mest høyreorienterte og fascistiske regimene internasjonalt.

Lover som blir aktivert betyr at immigranter, inkludert flyktninger, som av regjeringen er satt for å deporteres, enten må signere deres egne deportasjonsordrer eller risikere alt fra ett til fem års fengsel. Dersom de fortsatt nekter å signere, kan de bli fengslet igjen. Land som ikke vil akseptere deres deporterte statsborgere vil få hele deres befolkning forbudt fra å komme inn i Australia. Land som allerede er luftet er Russland, Kina, Iran og Sør-Sudan.

Det er ubestridelig at millioner har blitt sjokkert og forferdet over genocidet som Israel utfører mot det palestinske folket, med støtte, finansiering og bevæpning fra USA og andre imperialistland, deriblant Australia. Protester har funnet sted globalt og har i Australia vært opprettholdt ukentlig siden den 13. oktober. Protestene er drevet av en brennende fornemmelse av at man ikke kan sitte stille lenger uten å gjøre noe.

Det er en helt forsvarlig reaksjon på imperialistkatastrofen som blir påført Gaza, og en som medlemmer av min egen generasjon følte da de ble konfrontert med forbrytelsene i Vietnam-krigen. Men protester forhindret ikke imperialistkrigen den gang, og det vil de heller ikke nå.

Kilden til nedstigningen til global krig er selve kapitalismens motsetninger, ikke de enkelte politikerne som representerer den. De kan ikke appelleres til, fordi dette er et system som ikke kan reformeres. Erfaringen fra protestene vitner om denne virkeligheten. Der protestene fortsetter, gjør også Israels bombardement det, med bomber på Gaza levert av USA, Storbritannia, Tyskland og Australia. F-35-bombeflyene som blir brukt for å redusere Gaza til grus ville ikke komme seg av bakken uten komponenter som kun er produsert i Australia.

Pseudo-venstres organisasjoner her i landet, som Socialist Alliance, Socialist Alternative og Solidarity, promoterer svindelen at regjeringene som forfølger og bistår krigen kan appelleres til, presses og vil respondere på begjæringer og delegasjoner. Denne løgna tjener bare til å binde opposisjonen mot krig til frakkeskjøtene til Labor, fagforeningene og parlamentet.

Bare en forent, uavhengig sosialistisk og internasjonalistisk bevegelse av arbeiderklassen mot krig, som betyr omveltingen av kapitalismen, kan stoppe nedgangen til barbariet og besørge menneskeheten ei framtid.

Det er det perspektivet som Den internasjonale komitéen og alle dens seksjoner slåss for. Jeg oppfordrer dere til å bli med i partiet vårt.

Loading