Perspective

Stopp det USA-støttede israelske angrepet på Rafah!

World Socialist Web Site fordømmer det utviklende israelske angrepet på Rafah, som startet denne uka, og oppfordrer til mobiliseringen av opposisjon over hele verden mot det siste stadiet av genocidet i Gaza.

Israel har i flere dager utført nonstop bombing av byen, som har drept dusinvis av mennesker, ledsaget av bakkeangrep i det østlige Rafah og ved Rafah-grenseovergangen til Egypt.

Røyk stiger etter et israelsk luftangrep på bygninger nær skillemuren mellom Egypt og Rafah, på den sørlige Gazastripa, tirsdag 7. mai 2024. [AP Photo/Ramez Habboub]

Israel beordret mandag over 100 000 sultende og desperate mennesker til å evakuere den østlige delen av Rafah, uten å tilby dem trygg passasje eller noe sted de kunne dra. Alt av dette er en forberedelse for et massivt og blodig angrep.

Over én million mennesker er stuet sammen på et område med fire ganger så stor befolkningstetthet som Chicago, i ei rekke vidstrakte teltbyer uten kilder til rennende vann eller elektrisitet. Byen huser nå over 600 000 barn, hvorav de fleste allerede har blitt fordrevet flere ganger, og som alle har vært berøvet reint vann og sultet for mat i et halvt år.

I seks dager har ikke noen mat, noe vann eller medisiner blitt tillatt inn i Gaza, der de fleste nå lider en «fullskala hungersnød». Gaza er hjemstavn for 80 prosent av de mest sultne menneskene i verden, ifølge bistandsorganisasjoner.

Israels angrep på Rafah avslører fullstendig Biden-administrasjonens bestrebelser for å distansere seg fra Gaza-genocidet. Det hvite hus satte i forrige uke en forsendelse av bomber på vei til Israel på midlertidig vent, der USAs president Joe Biden erklærte: «De kommer ikke til å få vår støtte dersom de faktisk drar til disse befolkningssentrene.»

Hensikten med disse bemerkningene var å besørge Det hvite hus’ profesjonelle apologeter i media og det amerikanske politiske etablissementet anledningen til å gjøre det skitne arbeidet med å presentere sponsorene av Gaza-genocidet i Washington som prakteksemplarer av moral som forsøkte å «tøyle inn» Netanyahu-regjeringen.

«Det amerikanske militærets bønn til Israel: Gjør mer for å beskytte Gaza-befolkningen i krigssonen,» sto det i en overskrift i New York Times. Times forsikret at det amerikanske militæret, som i sine kriger i Midtøsten det siste kvarte århundret har drept over én million mennesker, er en modell for beskyttelse av menneskeliv i krig.

Angrepet på Rafah blir finansiert, bevæpnet og politisk styrt av amerikansk imperialisme. I løpet av de seks siste månedene har Det hvite hus sendt over hundre våpenleveranser til Israel. På toppen av de tre milliarder dollarene USA hver år sender signerte Biden i forrige måned ei supplerende utleggspakke på $ 14,3 milliarder for å finansiere og bevæpne genocidet.

Kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez, et medlem av Democratic Socialists of America (DSA), som tjener som en apologet for amerikansk imperialisme og Det demokratiske partiet, kalte Bidens «håndhevende betingelser for amerikansk militærbistand» et «historisk skifte» og en «rettferdig» og «ansvarlig» handling som gjør «våre verdier klare».

For en foraktelig svindel! Bombene som har blitt midlertidig holdt igjen utgjør bare en liten brøkdel av ammunisjonen som allerede er sluppet på Gaza, som tilsvarer sprengkraften til mer enn tre atombomber på størrelse av den brukt på Hiroshima.

Som John Kirby, talsmann for Det hvite hus, gjorde det klart på fredag: «Våpenforsendelser går fortsatt til Israel. De får fortsatt det store, store flertallet av alt de trenger for å forsvare seg.»

Kirby la til: «Vi vil fortsette å forplikte oss til å bruke hver dime av den supplerende forespørselen vi fikk fra Kongressen for å skaffe dem de evnene de trenger ... det er ingen avkutting av våpenforsendelser her.»

Ocasio-Cortez har rett i én ting. Bidens sponsing av genocidet i Gaza gjør «verdiene» til amerikansk imperialisme klare. Disse er «verdiene» av massedrap på kvinner og barn, dekket over med absurde løgner og moraliserende floskler. Disse «verdiene» opprettholdes av hele det amerikanske politiske etablissementet, fra det fascistledede Republikanske partiet til pseudo-venstre-apologetene for genocid i DSA.

Hver uttalelse fra Biden-administrasjonen om genocidet har karakter av en selv-tiltale. Biden erklærte i desember at Netanyahu-regjeringen utfører «vilkårlig bombing» og søker «gjengjeldelse … mot alle palestinere».

Det hvite hus fortsatte deretter å sende bomber for milliarder av dollar til regjeringen som utførte denne «vilkårlige bombingen» målrettet mot «alle palestinere». I tillegg til de mange våpenforsendelsene signerte Biden et lovforslag som besørget våpen for $ 14,3 milliarder, som amerikanske tjenestemenn har lovet å bruke «hver en dollar av».

Så, denne uka, innrømmet Biden, «sivile har blitt drept i Gaza som en konsekvens av disse bombene» som USA har sendt til Israel.

Og til slutt, på fredag, fant en rapport fra utenriksdepartementet at det var «rimelig å anta» at amerikanske våpen ble brukt på måter som er «inkonsistente» med folkeretten, men at våpenforsendelsene uansett ville fortsette.

Alle disse uttalelsene har det samme innholdet: Selv om representantene for amerikansk imperialisme innrømmer å finansiere og bevæpne det som i det minste er massive brudd på folkeretten, erklærer de seg selv som de globale dommerne for fred og rettferdighet og gjør det klart at de vil fortsette å gjøre akkurat det de har gjort.

Gaza-genocidet har hatt en massiv innvirkning på den sosiale bevisstheten til arbeidere og unge mennesker over hele verden. Det har avslørt styringsklassen i verdens «demokratier», USA og landets NATO-allierte, som en gjeng massemordere og imperialistgangstere, som ser på døden til titusenvis av Gaza-beboere som en liten pris å betale for deres ambisjoner om global dominans og restaurering av kolonistyre.

Eskaleringen av genocidet i Gaza må møtes med protester, demonstrasjoner og streikeaksjoner fra arbeidere og unge mennesker over hele verden. Det er spesielt avgjørende for arbeidere å forstå at genocidet er del av en ekspanderende global krig, som samtidig er styringselitens krig mot arbeiderklassen hjemme.

Opposisjon mot Gaza-genocidet må kobles til arbeiderklassens kamp mot kapitalistutbytting, og transformeres til en politisk bevegelse mot imperialistkrig og hele kapitalistsystemet.

Loading