Der Californias akademiske arbeidere begynner å stemme over streikeautorisasjon fortsetter protestene mot genocidet i Gaza

Til tross for politiundertrykking, inkludert rundt 3 000 arrestasjoner i USA de tre siste ukene, fortsatte de studentledede protestene mot genocidet i Gaza på universiteter og høyskoler i byer over hele USA og internasjonalt, i løpet av helga.

Et banner vist under protesten mot genocidet lyder: «UCLA Fakultetet og Ansatte VI STÅR MED VÅRE STUDENTER», 29. april 2024.

Ved flere høyskoler demonstrerte eller forlot studentene semesteråpningstaler så snart høyreorienterte eller pro-sionistiske talere begynte deres taler. Under åpningsseremonien på Virginian Commonwealth University lørdag forlot dusinvis av studenter så snart den republikanske guvernøren Glenn Youngkin begynte å tale. Etter å ha forlatt holdt studentene et antigenocidstevne utenfor Greater Richmond Convention Center.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

I et intervju med CNN-programvert Dana Bash den 28. april svertet Youngkin studentprotester mot Israel som «antisemittiske» og bekreftet at han arbeidet med «riksadvokaten, universitetspresidentene» og «lovhåndhevelsen» for å blokkere «teltleirer».

Dusinvis av studenter forlot også eksamensseremonien ved Duke University på søndag så snart pro-genocidkomikeren Jerry Seinfeld gikk på scenen for å ta imot en æresgrad fra universitetet.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

I tillegg til hans promotering av sionisme, protesterte studenter mot Seinfeld fordi hans kone, Jessica Seinfeld, ifølge Daily Beast, «finansierer en pro-israelsk motprotest ved UCLA – der vold brøyt ut tirsdag kveld etter at en mobb angrep demonstranter...»

Ved University of California (UC), Berkeley, en av de 10 campusene der de rundt 48 000 akademiske arbeiderne i UC-systemet skal stemme over å gå til streik, fra og med 13. mai, som respons på sionistherjingen ved UCLA, demonstrerte hundrevis av studenter under lørdagens oppstartsseremoni, der noen bar skilt som sa «UC bruker deres $$$ til å bombe barn».

UC-streikeavstemmingen ble kunngjort av United Auto Workers Local 4811 over ei uke etter at politiet sto til side og bivånte en sionistherjing på UCLA Gaza-solidaritetsteltleiren natta fra 30. april til 1. mai, som førte til at dusinvis av studenter og UAW-medlemmer ble skadet, noen alvorlig.

Joseph Kishore, amerikansk presidentkandidat for Socialist Equality Party, utstedt en uttalelse på X/Twitter der han oppfordret de rundt 48 000 masterstudentene og akademiske arbeiderne til å stemme «ja» for å godkjenne en streik.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

Der han oppfordret til et «ja» bemerket Kishore at «UAW-apparatet blokkerer en massebevegelse mot genocidet.»

UAW Local 4811 forsinket avstemmingen og ventet i nesten to uker etter at studenter og medlemmer ble overfalt før de holder en avstemming. Nå sier de at enhver streikeaksjon vil bli modellert av «stand-up streiken» organisert av UAW-president Shawn Fain for bilarbeiderstreiken i fjor.

«Stand-up streiken» var bevisst utformet for å ha så liten innvirkning på bilselskapene som mulig, der det store flertallet av arbeiderne fortsatte å pumpe ut profitter. Fain og Co. stengte deretter ned streiken og banket gjennom kontrakter som har banet vei for masseoppsigelser.

UAW-apparatet har erklært: «Når streiken er autorisert, dersom omstendighetene rettferdiggjør det, kan UAW-medlemmer på en hvilken som helst campus, hvor som helst over hele delstaten, når som helst bli kalt til å stå opp og gå fra jobben.»

Kishore svarte:

Mastergradstudenter stemmer ikke for å streike dersom «omstendighetene rettferdiggjør det», og heller ikke for å streike en campus eller en avdeling mens alle andre fortsetter å arbeide. Gradstudenter stemmer for å gå til kollektive aksjoner for å forsvare deres demokratiske rettigheter mot brutal politiundertrykking.

Bestrebelsene fra UAWs lokale apparat for å sabotere streiken utføres i nøye koordinering med Fain. Fain har godkjent og støttet «Genocide Joe» Biden, og har opptrådt sammen med ham for å promotere «demokratiets arsenal» – det vil si underordningen av arbeiderklassen til den eskalerende globale krigen.

Hvordan kan en streik mot politirepresjon organiseres av et apparat som politisk støtter en regjering som fører tilsyn med politirepresjon og som har støttet genocidet som protestene har vært målrettet mot?

En reell kamp for å forsvare demokratiske rettigheter krever et opprør mot UAW-apparatet og mobiliseringen av hele arbeiderklassen. SEP-kampanjen støtter kravet fra Mack Trucks-arbeideren Will Lehman, som i fjor stilte til valg som UAW-president, om umiddelbar streikeaksjon fra helheten av det 400 000-sterke UAW-medlemskapet.

I oppfordringen til mobiliseringen av hele arbeiderklassen, forklarte Lehman: «De samme selskapsinteressene bak krigen i Gaza gjennomfører masseoppsigelser for å knuse vår motstand mot utbytting. … Vi må kombinere kampen mot krig og angrep på våre rettigheter med kampen for å forsvare arbeidsplasser.»

Avslutningsvis skrev Kishore: «SEP-kampanjen oppfordrer alle arbeidere til å komme til forsvar for studentene som har blitt arrestert for å protestere mot genocidet i Gaza. Det er arbeiderklassen som har den sosiale makten til å opponere mot de antidemokratiske konspirasjonene til styringsklassen og få stoppet krigen!»

I et intervju med World Socialist Web Site i helga sa Luke, en offentlig ansatt fra San Diego, at han

følger nøye med på protester som har vokst på tvers av amerikanske universiteter, med stolthet over at studenter tar dristige skritt for å presse tilbake imot en nasjonalistisk og bigott politisk elite. Men det er ingenting som å ha vært på campusen personlig for å føle energien til dem som tørster etter forandring. Det nå å se statens væpnede kjeltringer komme inn og arrestere og slepe dem avgårde til fengsel er, mildt sagt, nedslående. Det er nå arbeidernes rolle å ta skrittet vekk fra fabrikkene og deres skrivebord og utfordre status quo for å forholde seg tause, og innse makten de har som en samlet klasse.

Steve, en arbeider på et lokalsamfunncollege, sa:

Studenter … begynner å se at universitetsadministratorer ikke er på deres side. De kommer ikke til å nøle med å kontakte politiet og arrestere enhver studenter som nekter å forlate. Studenter og arbeidere kan se til Kent State og se likheter med vår nåværende situasjon, og de tilsvarende rollene som rettshåndhevelsen og collegeadministratorer spilte.

Rettshåndhevelsen er der for å beskytte og tjene styringsklassen, klassen som ønsker å støtte den israelske regjeringen og krigen med Russland og Kina, uansett hvor mange studenter, unge mennesker og fra arbeiderklassen som må dø. Den blatante misaktelsen av menneskerettigheter og ytringsfrihet under krig, eller forberedelser til krigstid, er veldig tydelig her.

Nakai, en mastergradsstudentarbeider ved San Diego State University, fortalte WSWS:

Landsdekkende antisemittisme blir skammelig bevæpnet av den amerikanske kapitalistiske styringsklassen for å sverte de som protesterer mot den politiske sionistideologien og imperialistkriger. Begge kapitalistpartiene har låst armene i denne politiske retorikken for å bruke brutal politiundertrykking mot enhver opposisjon mot den israelske regjeringens topartistøttede genocid mot palestinerne.

I solidaritet og for å lykkes med de studentledede antikrigprotestene over hele landet, må vi studenter fortsette å protestere mot det imperialistiske genocidet og orientere våre stemmer til arbeiderklassens makt, for å prioritere en arbeiderklassens nedstenging av transporten og forsendelsene av amerikanske våpen til Israel!

Loading