Berlin: Tusener demonstrerer mot genocid i Gaza

Rundt 10 000 mennesker demonstrerte lørdag i den tyske hovedstaden Berlin mot genocidet utført av det israelske regimet mot den palestinske befolkningen i Gaza, med imperialistmaktenes støtte.

Protesten for 76-årsmarkeringen av Nakba-en minnet den brutale undertrykkingen av hundretusenvis av palestinske innbyggere og familier, og deres utvisning fra deres landsbyer og bosetninger i 1947/1948, da det britiske mandatet i Palestina ble oppløst. Den nyetablerte staten Israels okkupasjon og oppstykking av Palestina, uten like rettigheter for palestinere, gjorde palestinerne til annenrangs borgere og utløste en konflikt i Midtøsten som fortsetter til i dag.

Demonstrantene i Berlin ropte slagord og bar skilt som fordømte den tyske regjeringen for å støtte genocidet i Gaza gjennom våpenleveranser og økonomisk bistand til Israel, betalt med skattebetalernes penger og tatt fra budsjettene for helsevesenet og sosialtjenestene.

Medlemmer av Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), Tysklands Socialist Equality Party, deltok i demonstrasjonen med egne skilt og plakater. De distribuerte uttalelsen «Arbeiderklassen må ta opp kampen mot genocidet i Gaza og til forsvar for demokratiske rettigheter», og diskuterte et sosialistisk perspektiv for kampen mot genocid og krig med demonstranter.

Angela Niklaus og Gregor Kahl, Europaparlamentskandidatene fra Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), den tyske seksjonen av Den fjerde internasjonale, talte fra SGPs høyttalerbil. De fordømte genocidet og styringsklassens medvirkning, og promoterte SGPs politikk. Kahl hevdet:

Sozialistische Gleichheitspartei oppfordrer alle arbeidere til å gå til handling for å forsvare studentene. Ta kontakt med oss og etabler aksjonskomitéer for å slåss uavhengig av fagorganisasjonsbyråkratiet for å blokkere våpenforsendelsene og sette en stopper for krigshisserne. Kampen mot genocidet i Gaza er del av den globale kampen mot NATO-imperialistmaktene som fører en morderisk stedfortrederkrig mot Russland i Ukraina som når som helst kan eskalere til en atomkrig.

Niklaus sa:

Styringsklassen setter brutalt inn politiet mot fredelige demonstranter og studenters protestteltleirer. Ytringsfriheten og grunnleggende demokratiske rettigheter blir undergravd med politistat-metoder av de nominelt borgerlige demokratiske partiene – med pressens støtte.

Som med tidligere demonstrasjoner og stevner, enten de har vært registrert i palestinske eller jødiske organisasjoners navn, regjeringspartiene i Berlin gjorde alt som sto i deres makt for å forhindre protesten og intimidere demonstrantene ved hjelp av en provoserende og brutal politioperasjon.

Den fredelige demonstrasjonen ble ledsaget av en massiv politikontingent. Den stoppet opp mot slutten av ruta — Gertrauden Straße og Fischerinsel — fordi den bakre del av prosesjonen tilsynelatende ble holdt igjen av politiet.

Fra arrangørens høyttalerbil hadde en taler gjentatte ganger ropt slagordet: ‹Fra elva til havet, Palestina vil bli fritt! Fra havet til elva, Palestina vil leve for alltid,› som ble tatt opp og gjentatt av de marsjerende.

Politibetjenter stormet inn i folkemengden med siktmål å arrestere taleren, og begynte å sperre denne delen av demonstrasjonen inne. Én eldre demonstrant ble dyttet overende av politiet, mens en annen ble skadd i ansiktet og måtte trekke seg tilbake med ei blødende nese.

Politiet brukte angivelig også pepperspray. Høyttalerbilen ble vist vekk fra demonstrasjonen. Etter denne voldelige provokasjonen fikk demonstrasjonen fortsette til dens bestemmelsessted, Rotes Rathaus.

Ei talskvinne for politiet berettiget operasjonen med å hevde at det fra høyttalerbilen ‹ble offentlig ytret forbudte slagord som er relevante under straffeloven›. Denne forklaringen er ikke bare en begrensning av ytringsfriheten, men i seg selv juridisk tvilsom. Den 22. mars avgjorde Det åttende senatet av Den hessiske administrasjonsdomstolen at slagordet «Fra elva til havet» ikke kan forbys.

Demonstrantene ble ikke intimidert av politivolden. Flere deltakere som SGP-medlemmer allerede hadde diskutert med på Oranienplatz, og som ble tiltrukket av vårt internasjonale sosialistiske perspektiv, tok med seg SGP-plakater for selv å bære dem under marsjen, og for å rette oppmerksomhet til SGP-møtet 21. mai kl. 18:00 foran rådhuset i Neukölln.

Flere av dem kjøpte også boka ‹The Logic of Zionism: From Nationalist Myth to the Gaza Genocide› av David North, utgitt av Mehring Books. Forelesningene i denne boka gir ikke bare en dyptpløyende analyse av sionismens reaksjonære ideologiske og politiske grunnlag, de utgjør også en appell til den israelske og internasjonale arbeiderklassen om å opponere mot den morderiske politikken til Netanyahu-regimet og dets imperialiststøttespillere og om å forsvare palestinere på grunnlag av et revolusjonært sosialistisk perspektiv.

Loading