Socialist Equality Party (Sri Lanka)

ICFIs program er sammenfallende med ei ny bølge av arbeiderklassekamp

Av Wije Dias, 13 May 2019

Vi publiserer her den norske oversettelsen av transkripsjonen av talen Wije Dias, generalsekretær for Socialist Equality Party (Sri Lanka), holdt for 2019 Online International May Day Rally.

SEP (Sri Lanka) holdt vellykket 1. mai-møte i Colombo, til tross for regjeringens tiltak for å forhindre feiringer

Av våre reportere, 4 May 2019

Om lag 200 arbeidere, studenter, ungdom, fagfolk og husmødre fra områder på tvers av hele øya deltok på møtet.

SEP (Sri Lanka) krever på sitt 1. mai-møte frihet for Assange og Manning

Av Abbotsleigh Estate Workers’ Action Committee, 4 May 2019

Denne uttalelsen, fremmet av Abbotsleigh Estate Workers’ Action Committee fra Sri Lankas sentrale teplantasjedistrikt, ble enstemmig vedtatt på SEPs offentlige 1. mai-møte i Colombo.

Socialist Equality Party på Sri Lanka vil holde 1. mai-møte i Colombo

Den nye bølga av internasjonal klassekamp og kampen for sosialisme

29 April 2019

SEP-møtet blir kalt samtidig med økende indikasjoner på at Colombo kan bruke de siste terroristbombeangrepene som påskudd for å forby alle 1. mai-begivenheter.

Sri Lankas teplantasjearbeidere avslutter streiken under protester

Av Saman Gunadasa, 15 December 2018

Sri Lankas teplantasjearbeidere fordømte fagforeningene da de gikk tilbake til arbeidet den 14. desember, etter en 9-dagers-streik for å få en dobling av dagsbetalingen.

Den fjerde internasjonales åtti år: Historiens lærdommer og Kampen for sosialisme idag

Av David North, 9 October 2018

Den 7. oktober holdt David North, styreleder for det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site, følgende forelesning på et velbesøkt offentlig møte i Colombo, organisert av Sosialistisk Likhetsparti (Sri Lanka).

Stort Colombo-publikum hørte David Norths forelesning om Den fjerde internasjonales historie

Av David North, 9 October 2018

David North avsluttet sitt Sri Lanka-besøk med et kraftig foredrag i Colombo, presentert for et stort og entusiastisk publikum.

David Norths forelesning ved Peradeniya University i Kandy ble veldig godt mottatt av studenter og arbeidere

Av våre reportere, 5 October 2018

De 200 tilhørerne responderte entusiastisk på forelesningen som markerte 80-årsdagen for grunnleggingen av Den fjerde internasjonale.

David North skisserte trotskismens dagsaktuelle relevans på en pressekonferanse i Colombo

Av våre reportere, 3 October 2018

Norths uttalelser foranlediget gjennomtenkte spørsmål fra journalister fra Capital Radio og Independent Television Network.

David Norths uttalelser om trotskismen presentert på pressekonferansen i Colombo

Av David North, 2 October 2018

Dette er teksten for David Norths uttalelser – styrelederen for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd – presentert på pressekonferansen i Colombo den 1. oktober.