போராட்டங்களை தடை செய்ய இலங்கை அரசாங்கம் கொரோனா வைரஸ் சட்டங்களைப் பயன்படுத்துகிறது