கல்வியாளர் ஜோசப் ஸ்காலிஸ் பிலிப்பைன்ஸ் மாவோயிஸ்டுகளை அம்பலப்படுத்துகிறார்