Perspektif

Dünya Sosyalist Web Sitesi ve 2020 krizleri

Dünya Sosyalist Web Sitesi, yeni yılın ilk sayısının çıktığı 3 Ocak 2020’de, “Sosyalist devrimin on yılı başlıyor” başlıklı bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamanın başlığının doğruluğu, WSWS’nin bile öngöremeyeceği bir hız ve dereceyle kanıtlanmış durumda. Halen genç olan yirmi birinci yüzyılın en önemli yılının sonuna geliyoruz. 2020 Pandemisi, bu yüzyılda, yirminci yüzyılda I. Dünya Savaşı’nın patlaması kadar büyük bir tarihsel dönüm noktası olacak. Birinci Dünya Savaşı, kapitalist sistemin çelişkilerini tüm acımasızlıklarıyla sergilemiş ve yirminci yüzyılı belirleyen devrimci ve karşıdevrimci ayaklanmaların patlamasını tetiklemişti.

Dünya Sosyalist Web Sitesi Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı ve Sosyalist Eşitlik Partisi (ABD) Ulusal Başkanı David North

2020 Pandemisi, kapitalist kâr dürtüsünü insanlığın ezici çoğunluğunun en temel ihtiyaçlarından ayıran, ekonomik, toplumsal ve ahlaki olarak kapanmaz uçurumu tüm dünyanın önünde gözler önüne serdi. Bu yılın başından beri, COVID-19’a yakalanan 1,5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ölü sayısı 300 bini geçmiş durumda. Dünya kapitalizminin merkezinde, her gün yaklaşık 3 bin insan ölüyor. Hastanelerin yoğun bakım üniteleri hastalarla dolup taşıyor ve ülkenin birçok yerinde, kırılgan durumdaki sağlık sisteminin bu basıncın altında çökmesi gibi gerçek bir tehlike söz konusu.

Artık aşılananları hastalığa karşı koruyacak aşılar üretilip dağıtılıyor. Ne var ki, bu uzun sürecin ölüm oranı üzerinde önemli bir etkisi olması için aylar gerekiyor. Şu anda ABD’de bugünden 1 Nisan’a kadar en az çeyrek milyon insanın daha COVID-19’dan öleceği tahmin ediliyor. Fakat pandeminin yayılmasını durdurmak için ciddi bir önlem kesinlikle önerilmiyor.

Hükümet, şirketler, Wall Street’in pandemi vurguncuları, “habis ihmal” politikası izlemeyi sürdüren Demokratlar ve Cumhuriyetçiler; hayat kurtarmak üzere gerekli önlemleri (hayati olmayan bütün işyerlerinin yanı sıra okulların kapatılması, gelirleri pandemiden etkilenen bütün emekçilere ve küçük işletmelere finansal acil durumu yardımı sağlanması) almayı hâlâ reddediyorlar, çünkü kapitalist sistem insan hayatı karşısında kâra öncelik veriyor. Muazzam servetleri hisse senedi değerlerindeki yükseliş nedeniyle büyük ölçüde artan finans ve şirket oligarkları, borsaları, şirket kârlarını ve en önemlisi, kişisel servetlerini olumsuz etkileyebilecek bütün hayat kurtarıcı politikalara karşı çıkıyorlar.

Pandemi korkunç bir bedel ödetirken, Amerikan demokrasisi, devasa toplumsal eşitsizliğin yarattığı basınç ve gerginliklerin altında çöküyor. Donald Trump, şirket-finans oligarşisinin azımsanmayacak bir kesiminin desteğiyle, Haklar Bildirisi’ni ortadan kaldırmak ve faşizan bir diktatörlük kurmak için başkanlık makamından yararlanıyor.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, bu yılın eşi görülmemiş toplumsal ve siyasi krizi sırasında, işçi sınıfına küresel gelişmeleri benzersiz bir şekilde aktarma konusundaki kritik ve vazgeçilmez rolünü göstermiştir. Ancak WSWS, gelişmeler üzerine sadece haber yapmaz; onları analiz eder ve anlamlarını açıklar. Bir perspektif ve eylem programı sağlar.

Dünyada pandemiye ilişkin yayınının kapsamını Dünya Sosyalist Web Sitesi’ninki ile kıyaslayabilecek tek bir yayın organı yoktur. WSWS’nin, pandeminin patlak vermesi üzerine ilk önemli yazısı, 24 Ocak 2020’de yayımlandı.

25 Ocak’ta şu uyarıda bulunduk: “Koronavirüs acil durumu, bir sağlık krizini odağa yerleştiriyor. Bu kriz, kapitalist sistemin nüfusun en temel ihtiyaçlarına çözüm üretememesinin ifadesidir.”

Trump yönetimi ve medya, pandemiye hızla ve etkin biçimde yanıt vermemelerinin gerekçesi olarak, pandeminin kapsamının ve ölümcüllüğünün öngörülemeyeceğini iddia ediyor.

Fakat bu rezil yalan, krizin ilk günlerinde Dünya Sosyalist Web Sitesi’nde yayımlanan sayısız uyarı ve acil müdahale çağrısı eliyle teşhir edilmektedir.

Tüm ABD’deki toplam ölüm sayısının yalnızca 15 olduğu 6 Mart 2020’de, WSWS, hem pandeminin yıkıcı potansiyelini hem de hükümetin pandemiye yanıtının suç oluşturan yetersizliğini çoktan tespit etmişti. O gün şöyle yazmıştık:

Trump yönetiminin halkın sağlığına yönelik kayıtsızlığı, firavunların kölelerine yaklaşımından daha iyi değildir, hatta belki de daha kötüdür. Medya, Wall Street’teki hisse senedi değerlerinde yaşanan düşüşe sızlanmaya, can kaybına ayırdığından daha fazla zaman harcamıştır.

ABD’de COVID-19’dan toplam ölü sayısının sadece 47 olduğu 13 Mart 2020’de, WSWS, “Kapitalizm toplumla savaş halinde” başlıklı bir açıklama yayımlamış ve “Koronavirüs salgını, benzersiz boyutta bir toplumsal, ekonomik ve siyasi kriz haline geliyor” uyarısında bulunmuştu.

WSWS, ABD’deki toplam ölü sayısının henüz 100’ü geçtiği 17 Mart 2020’de, Sosyalist Eşitlik Partisi Ulusal Komitesi’nin “COVID-19 salgını ile mücadelede işçi sınıfı için bir eylem programı” başlıklı açıklamasını yayımladı. Orada şunları belirtiyorduk:

Geçtiğimiz iki aydır, Beyaz Saray’ın salgına yönelik tüm tepkisi, yalnızca mali piyasaları desteklemeyi amaçlamıştır. …

Çok zaman yitirildi ama salgının etkisi ve boyutu şimdi yapılabilecek acil müdahalelere bağlı. …

Krize yönelik yanıta yol göstermesi gereken temel ilke şudur: emekçilerin ihtiyaçları, şirket kârları ve özel servet hakkındaki tüm kaygılar karşısında mutlak ve koşulsuz önceliğe sahip olmalıdır. Önemli olan egemen sınıfın neyi karşılayabileceğini iddia etmesi değil, emekçi kitlelerin neye ihtiyaç duyduğudur.

Bu açıklamalar ve yıl boyunca yayımlanan daha onlarca yazı, başka bir yayında bulunamayacak düzeyde bir toplumsal ve siyasi kavrayışı göstermektedir. Bunlar, Dünya Sosyalist Web Sitesi tarafından kullanılan Marksist yöntemin olağanüstü gücüne tanıklık etmektedir. Eğer WSWS’nin uyarıları dikkate alınmış olsaydı, yüz binlerce insanın hayatı kurtarılabilirdi. Fakat şirket medyası, uyarılarımızı dinlemek şöyle dursun, Dünya Sosyalist Web Sitesi’ni sansürlemeye devam etti.

WSWS’nin ABD’deki siyasi krize verdiği yanıt, pandemiye yönelik yayınından daha az kavrayışlı olmamıştır. 2020 Haziran’ı başında WSWS, Trump’ın İsyan Yasası’na başvurma ve yurttaşların protestolarını şiddetle bastırmak için askeri polisi seferber etme tehdidinin önemini doğru bir şekilde değerlendirdi. Dünya Sosyalist Web Sitesi, 4 Haziran 2020’de yayımlanan açıklamada şunu ilan ediyordu:

Beyaz Saray, şu anda, bir askeri diktatörlük kurma, Anayasa’yı ortadan kaldırma, demokratik hakları yok etme ve polis vahşetine karşı ABD geneline yayılan protestoları şiddetle bastırma komplosunun siyasi merkezi konumundadır.

Ve açıklamanın devamında, sonraki olayların ışığında olağanüstü öngörülü olduğu görünen şu uyarıda bulunmuştuk: “Hiçbir şey, krizin geçtiğini düşünmekten daha tehlikeli olamaz. Aksine; kriz daha yeni başlıyor.”

Pandemi yalnızca bir trajedi değildir; bir uyarıdır. Gezegenin kâr ve kişisel servet arayışına tabi kılınması, faşizme ve sonunda nükleer savaş felaketine yol açar. Ancak dünya genelinde bir direniş atmosferi gelişiyor. Egemen seçkinlerin küresel pandemiye yönelik canice yanıtı, uluslararası işçi sınıfı içinde durmadan büyüyen bir öfke uyandırıyor. 2021 yılına, siyasi krizin yoğunlaşması ve sınıf mücadelesinin kızışması damga vuracaktır.

Her büyük tarihsel kriz, siyasi hareketleri ve programlarını teste tabi tutar. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin ve dünya genelinde ona bağlı Sosyalist Eşitlik partilerinin sesi, Dünya Sosyalist Web Sitesi, 2020’nin birçok güçlüğüne göğüs gerdiğini haklı olarak söyleyebilir.

WSWS’nin siyasi analizinin ve programının doğruluğu ve netliği, işçi sınıfının günlük mücadelelerine yaptığı giderek artan müdahaleyle birlikte, Google, Facebook, Twitter ve Reddit’in WSWS’ye erişimi engelleme yönündeki ısrarcı çabalarına rağmen, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin okur kitlesinde azımsanmayacak bir büyümeye yol açmıştır. WSWS’nin 2 Ekim’de yeniden açılmasına coşkulu bir şekilde karşılık verilmiştir.

2019’da WSWS, 17 milyon sayfa görüntülemesi kaydetmişti. 2020’de ise, yeni yıla yaklaşık iki hafta kala, 21,7 milyon sayfa görüntülemesi kaydedildi. Bu, yüzde 28’lik bir artış demek.

WSWS’nin toplam okur sayısı yüzde 41 arttı. WSWS’nin dünya genelinde kaydettiği azımsanmayacak büyümeden özellikle memnuniyet duyuyoruz. Britanya’da, sitenin okur kitlesi iki katını aştı. Avustralya’da, okur kitlesinde yüzde 93’lük bir artış oldu. Hindistan’da yüzde 67, Sri Lanka’da yüzde 235 ve Brezilya’da yüzde 103 oranında artış kaydedildi. Türkiye’de, WSWS kullanıcılarının sayısı yüzde 152 arttı.

Okur kitlemizdeki ve toplam sayfa görüntülenmesindeki büyüme, yayın kurulunun ve site için yazı yazan, onun hazırlanmasına ve yazıların yayımlanmasına katkıda bulunan dünyanın dört bir yanındaki birçok yoldaşın haklı olarak gurur duyabileceği önemli bir başarıdır.

Fakat bizler, okur sayısındaki artışın, aynı zamanda işçi sınıfı içinde giderek büyüyen militanlığı yansıttığını ve bunun da Dünya Sosyalist Web Sitesi’ni yeni ve daha göz korkutucu siyasi, teknolojik ve örgütsel zorluklarla karşı karşıya getireceğini de biliyoruz.

WSWS, bu zorluklara göğüs germeye kararlıdır. Ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. WSWS’nin hazırlanması, teknolojik bakımı ve küresel yayını daha karmaşık hale geldikçe, siteyi güçlü tutmak ve geliştirmek için gereken mali kaynakların ölçeği de büyüyor.

İşte bu yüzden, Dünya Sosyalist Web Sitesi yayın kurulu adına sizden 2021 Yeni Yıl fonuna mümkün olan en büyük bağışı yapmanızı rica ediyorum. Bugün başlayan bu bağış kampanyası, 15 Şubat 2021’e kadar devam edecek. Bağışınızı şimdi yapabilir ya da 15 Şubat’a kadar bir taahhütte bulunabilirsiniz.

Toplayacağımız para, kadromuzu büyütmek, yayın kapsamımızı genişletmek ve hızla gelişen internet teknolojisine ayak uydurmak için kullanılacak.

Bu videoyu ve WSWS’de yayımlanan materyalleri dostlarınız ve iş arkadaşlarınızla paylaşarak da bu bağış kampanyasının başarısına ve web sitesinin okur kitlesinin büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Şirketlerin elindeki medya platformlarının WSWS’yi sansürleme ve siteye erişimi engelleme çabalarından vazgeçmelerini beklemiyoruz. Fakat sizin yeni okurlar kazanma gayretleriniz, bu önlemlerin etkisini yok edebilir.

Ve son olarak, Dünya Sosyalist Web Sitesi’ne maddi katkıda bulunurken, sizi en önemli adımı atmaya çağırıyorum. Sosyalist Eşitlik Partisi’ne üyelik başvurusunda bulunun. Uluslararası işçi sınıfının birliği ve eşitsizliğin, siyasi baskının ve savaşın olmadığı bir dünya uğruna mücadeleye girin. 2021’de sosyalizm mücadelesine katılın.

19 Aralık 2020

Loading