Önde gelen bilim insanlarının katıldığı etkinlikte, COVID-19’a karşı “yok etme” stratejisi savunuldu

Dünya Sosyalist Web Sitesi, Pazar günü, önde gelen bilim insanlarının katılımıyla “Pandemiyi Durdurmak ve Hayatları Kurtarmak İçin Küresel Bir Strateji Gerek” başlıklı çevrimiçi tartışmaya ev sahipliği yaptı. Bilim insanları, virüsü tamamen ortadan kaldırmak için saldırgan halk sağlığı önlemlerini aşılama ile birleştiren bir “yok etme” (eradikasyon) politikasını güçlü bir şekilde savundular.

WSWS Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North’un yönettiği toplantıya, Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da bulunan Otago Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Doktoru ve Profesör Michael Baker; Calgary Üniversitesi’nde gelişim biyoloğu ve araştırmacı olan, aynı zamanda Sıfır Covid Kanada grubunun kurucularından Dr. Malgorzata Gasperowicz ve New England Karmaşık Sistemler Enstitüsü Kurucu Başkanı Dr. Yaneer Bar-Yam katıldı.

Bu uluslararası toplantıda ayrıca Birleşik Krallık’tan bir velinin ve Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Brezilya’dan birer öğretmenin konuşmaları da dinlendi. Her biri, okulların yeniden açılırken ülkelerinde var olan koşulları anlattı. WSWS yazarı Dr. Benjamin Mateus, dünya genelinde hızla yayılan pandeminin mevcut durumunun bir özetini yaparak toplantıya giriş yaptı.

North, etkinliğin açılışında, toplantının odak noktasının “bu pandeminin gerçekliğiyle baş etmek zorunda olan büyük insan kitlesi, emekçiler” için bilimsel bilgi sağlamak olduğunu ifade etti; böylece pandemiyi durdurmak ve hayat kurtarmak için bir strateji geliştirebilirlerdi.

Baker, ilk sözlerinde, çoğu ülkedeki yetersiz önlemleri eleştirdi: Pandeminin başlamasından “On sekiz ay sonra, dünyanın pandemi hakkında çok sistematik bir düşünme tarzına sahip olacağını, ülkelerin ellerindeki stratejik seçenekleri tanımlayarak ve hangi stratejilerin en etkili olduğuna dair birikmiş kanıtları sunacağını umardım. Maalesef bu durum böyle değil. Bu pandemi ile küresel önderlik eksikliği yaşadık.” “Ortadan kaldırma (eliminasyon) çok uygulanabilir bir strateji” diyen Baker, özellikle Doğu Asya ve Asya Pasifik’teki büyük nüfuslu bazı ülkelerin, aşı daha hazır olmadan önce, COVID-19’u uzun süre ortadan kaldırabildiğine dikkat çekti.

Profesör Baker, pandemiden kaynaklı tahmini ölümler üzerine “üstünkörü” hesaplamasını anlatıyor

Baker, buna karşın çoğu hükümetin COVID-19’u ortadan kaldıracak politikalar uygulamamaya karar verdiğini kaydetti.

Ocak [2020] sonunda, iyi epidemiyologlar tarafından en iyi dergilerde ‘bu bir küresel pandemi olacak, enfeksiyon ölüm riski bu yönde’ diyen çok iyi makaleler çıktı. Hastalığın ne kadar bulaşıcı olduğuna bağlı olarak, enfekte olan nüfusun oranının en az üçte ikisi gibi görüneceğine dair üstünkörü, basit bir hesaplama yaptım. Enfeksiyon ölüm riski yaklaşık yüzde 1 gibi görünüyordu. Yani, durduramazsanız dünya çapında 30 milyondan fazla insanı öldürecek demekti. Temel düzeyde bile halk sağlığı epidemiyolojik bilgisi olan herkes bu basit hesaplamayı yapabilir ancak nedense daha önce bahsettiğimiz kilit kurumlar bu risk değerlendirmesini yapıp ‘Bunu durdurmalıyız’ demediler.

Baker, Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’in virüsün bulaşmasını durdurmayı nasıl başardığını araştırmak için Şubat 2020’de Çin’e uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip gönderdiğini söyledi. “Buna baktım ve ‘Evet, açıkça görülüyor ki bu pandemiyi durdurmak zorundayız, bir ortadan kaldırma yaklaşımına geçmek zorundayız’ dedim ve dünyadaki hükümetlerin bu tavsiyeye uyacağını varsaydım… oysa çoğu ülke bu konuda hiçbir şey yapmadı. Asya Pasifik bölgesindeki başarıyı görebiliyorduk ve yine de Batı dünyası bu pandemiyi kontrol altına almak için hiçbir şey yapmadı.”

Birleşik Krallık’ta yaşayan bir veli olan Lisa, ülkedeki feci durum hakkında güçlü bir konuşma yaptı. Başbakan Boris Johnson hükümeti, pandeminin yayılmasını durdurmak için en asgari halk sağlığı önlemlerini bile kaldırma kampanyasına öncülük ediyordu. Lisa, okulların, öğrenciler veya öğretmenler için herhangi bir koruma önlemi olmaksızın yeniden açıldığını söyledi.

Lisa, Birleşik Krallık’taki velilerin karşı karşıya olduğu korkunç seçenekleri anlatıyor

Lisa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklar her zamankinden daha fazla etkileniyor ve ben esasen dehşete düşüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu, çocuklarımın okul kaydını tamamen silmek —yani arkadaşlarını bir daha göremeyecekler, dört gözle bekleyecek, geri dönecek bir şeyleri olmayacak— ile onları büyük olasılıkla COVID’e yakalanacakları okullara göndermek arasında bir seçim.” Lisa, bilim insanlarına ebeveynlerin çocuklarını evde tutmaları gerekip gerekmediğini sordu.

Dr. Gasperowicz, buna yanıt olarak, COVID-19’a yakalanan çocukların yüzde 3 ila 12’si, zihinsel sağlık ve bilişsel gelişim üzerinde potansiyel olarak zayıflatıcı etkileri de bulunan “uzun COVID” geçiriyor, diye belirtti.

Profesör Baker, okulların geri açılmasının sonuçları üzerine konuşuyor

Profesör Baker, okulların geri açılmasının sonuçları üzerine şunları ekliyordu:

Bence veriler Birleşik Krallık için oldukça açık. Önümüzdeki birkaç ay içinde esasen birkaç milyon çocuk ve genç enfekte olacak ve olumsuz vakalar kronik hastalık açısından beklediğimizden daha az olsa bile, çok sayıda çocuğun ve gencin enfekte olması, gençlerde büyük bir önlenebilir hastalık yüküne sahip olacağımız anlamına geliyor ve bunların bir kısmı kalıcı olabilir…

İhtiyatlılık ilkesi, bir nüfusun sonuçlarını bilmediğiniz ve etkilerinin şiddetli olabileceğini düşündüğünüz bir tehlikeye maruz kalmasına izin vermemeniz anlamına gelir. Sorumlu bir hükümet buna izin vermez.

Profesör Baker, “Birleşik Krallık hükümetinin şu anda Britanya halkına bu neredeyse barbarca deneyi uygulamasından gerçekten endişe duyduğunu” da sözlerine ekledi.

Dr. Gasperowicz’in yok etme stratejisinin arkasındaki bilimsel veriler üzerine sunumu

Dr. Gasperowicz, pandeminin başlangıcında saldırgan ve koordineli önlemler alınmış olsaydı, virüsün iki hafta içinde ortadan kaldırılabileceğini gösteren bilimsel verilerin ayrıntılı bir sunumunu yaptı. Yeni, daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle bu daha fazla zaman alacaktır ancak yine de iki ay içinde gerçekleştirilebilecektir.

Dr. Gasperowicz’in sunumu, aşının, kritik önemde olmasına rağmen, virüs aşılanmış kişiler tarafından hâlâ bulaştırılabildiği için pandemiyi durduramayacağını gösterdi: “Halk sağlığı önlemlerine odaklanmak, yalnızca aşılamaya odaklanmaktan çok daha önemlidir. Ek bir katman olarak daha fazla insanı aşılamak önemlidir. Ancak bu tek başına pandemiyi halledemez.”

Dr. Gasperowicz şunları ekliyordu: “Delta varyantı bizim uyarı alarmımızdır. Onu durdurmak, yavaşlatmak için alet çantamızdaki her şeye ihtiyacımız var.”

Dr. Bar-Yam, pandeminin başından beri pandemiyi durdurmak için karantinalar, okulların kapatılması ve hayati olmayan üretimin durdurulması dahil olmak üzere saldırgan önlemlerin önde gelen savunucularından biri oldu.

Toplantıda Dr. Bar-Yam şunları belirtti: “Gerçekten iki seçenek var; biri bu salgından, bu pandemiden çıkış yolu, diğeri ise son 18-19 aydır deneyimlediğimiz muazzam kayıp ve ıstıraba giden yol… Her adımı atmak ve mümkün olan en güçlü eylemi uygulamak zorundayız.”

Bar-Yam, okulların kapatmanın gerekli olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

Sadece okulların kapatılması çağrısı uygun olmaz, yalnızca okulları kapatırsanız hedefe ulaşamazsınız. Bu, bütün bir stratejinin bir parçasıdır… Vaka sayısında azalma sağlamak için de bu virüsü ortadan kaldırmayı ve bunu azami önlemleri alarak yapmayı hedeflemeliyiz.

David North’un kapanış konuşmasından: “Ortadan kaldırma ve yok etme politikasının doğruluğunu güçlü ve ezici bir savunması”

North, toplantıyı sonlandırırken, “ortadan kaldırma ve yok etme politikasının doğruluğunun güçlü ve ezici bir savunması”nı yaptıkları için bilim insanlarına teşekkür etti ve bilim insanlarının oynayacak “çok büyük bir rolü var” dedi.

Kamuoyunun eğitilmesi gerekiyor. Ne yazık ki medya bunu yapmıyor. Ulusal televizyonda, en azından Amerika Birleşik Devletleri’nde buradaki tartışmaya yaklaşan, gerçekleri konuşmaya bütün bir akşamı ayıran bir tartışma olmadı ve başka yerlerden de şüpheliyim. Bu durumda bilgi hayat kurtaracak. Şunu da söyleyebilirim ki, eğer bu durum değişecekse, geniş bir halk kitlesinin, bizzat emekçilerin, işçi sınıfının bir politika değişikliği için mücadele etmesi gerekiyor.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, tüm okurlarını etkinliğin tamamını izlemeye ve videoyu sosyal medyada yaygın biçimde paylaşmaya çağırıyor.

Loading