1 Mayıs 2022: Gençler, işçi sınıfına ve sosyalizm mücadelesine yönelmeli!

Aşağıda, Gregor Link'in 1 Mayıs'ta düzenlenen 2022 Uluslararası 1 Mayıs Çevrimiçi Toplantısı'na sunduğu raporu yayınlıyoruz. Link, Dördüncü Enternasyonal'in Uluslararası Komitesi'nin ve onun şubesi olan Sosyalist Eşitlik Partilerinin gençlik hareketi olan Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’in önde gelen üyesidir. Tüm konuşmaları Türkçe altyazılı izlemek için tıklayın.

Gregor Link, Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’in önde gelen üyesi

Dünya genelinde milyonlarca ve milyarlarca gencin gözleri önünde, kapitalizmin ne olduğu açığa çıktı: Düşmanca ve iflas etmiş, tarihsel olarak zamanını doldurmuş bir sistem. Yüz milyonlarca insanın hayatı ölümcül bir virüs ve nükleer savaş olasılığı ile tehdit edilirken bile, her ülkede yalnızca küçük bir kapitalist sınıfı zenginleştirmeye hizmet ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki biz genç işçiler neler yaşıyor? Ukrayna’da NATO’nun Rusya’ya karşı yürüttüğü ve III. Dünya Savaşı tehdidini hızla artıran vekil savaşı, 30 yılı aşkın süredir sonu gelmeyen bir savaş dönemindeki son halkadır. ABD emperyalizminin ekonomik gerilemesini dengeleme gayreti tüm toplumları mahvetti. Ortadoğu ve Afrika’nın büyük kısımları başta olmak üzere tüm dünyada gençler, emperyalist savaştan ve kanlı çatışmalardan başka bir şey bilmiyorlar.

Covid-19 pandemisi her ülkedeki gençleri derinden etkiledi. Milyonlarca kişi anne-babasını, büyükanne ve büyükbabasını ve iş arkadaşlarını kaybetti. Dünya hükümetlerinin virüsün toplum içinde serbestçe yayılmasına izin verme kararı bu pandemiye yol açtı. Kapitalist oligarkların zenginleşmesini sürdürmek için, virüsü ortadan kaldırmayı ve pandemiyi sona erdirmeyi bilinçli olarak reddettiler.

Yaklaşık yirmi yıldır süregelen ekonomik kriz yüz milyonlarca genci işsiz bırakırken, konut fiyatları ve yükselen enflasyon bir aile kurmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. İşçi sınıfı gençliğinin çoğunluğu “esnek ekonomi” tarafından sömürülüyor ve neredeyse hiç kimse güvenceli bir gelecek sağlayan bir iş bulamıyor.

Uzlaşmaz sınıf çıkarları eliyle yönlendirilen dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, önceki nesiller tarafından kazanılmış demokratik ve sosyal haklara şiddetle saldırıyor. Muhalefeti bastırmaya ve ulusal temelde bölünmeyi körüklemeye çalışan egemen sınıflar, sansür, propaganda ve aşırı sağcı şiddete başvuruyor. Nükleer dünya savaşı tehdidinin yanında, faşist tehlike de hiç bu kadar büyük olmamıştı.

Ancak bizimki, birbiriyle yakından bağlantılı olarak büyümüş bir nesildir. Bu küresel karşılıklı bağlantı, egemen sınıfın işçi sınıfı gençliği içinde bölünme yaratma çabalarını baltalamıştır ve bunun son derece devrimci sonuçları bulunmaktadır. Önümüzde uzanan muazzam sınıf savaşlarına girerken, bu mücadeleleri küresel ölçekte bağlantılı kılma ve koordine etme yeteneğimiz belirleyici bir faktör olacak.

Kapitalizmin gençlere yoksulluk, hastalık, iklim değişikliği ve dünya savaşından başka sunabileceği bir şey olmadığı ortaya çıkmıştır.

Bu yılki 1 Mayıs, her zamankinden daha fazla, bu sistemi ortadan kaldırma ve yerine dünya ölçeğinde sosyalizmi getirme zorunluluğunu gündeme getiriyor. Hayatları kârın önüne koyan ve toplumun tüm kaynaklarını dünya işçi sınıfının ve tüm insanlığın sosyal ihtiyaçlarına hizmet etmek için kullanan küresel bir toplum inşa edilmelidir.

Hepinizi bu mücadelede yer almaya çağırıyorum. İşçi sınıfına yönelin! Kapitalizme karşı mücadele bir nesil meselesi değildir, bir bireysel kimlik meselesi de değildir. İşçi sınıfı tüm etnik kökenlerden, toplumsal cinsiyetlerden ve yönelimlerden oluşur ve aynı sınıf çıkarları eliyle nesnel olarak birleştirilir.

Gençleri işçi sınıfının tarihsel deneyimleriyle buluşturmak için mücadele eden Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’i (IYSSE) inşa edin. DEUK’un tarihten çıkardığı dersleri ve perspektiflerini inceleyin. Bu olağanüstü 1 Mayıs, bir Marksist, Troçkist ve devrimci sosyalizm savaşçısı olarak gelişiminizde bir dönüm noktası olsun.

Loading