International Committee of the Fourth International
DEUK Troçkizmi Savunuyor

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin İşçilerin Devrimci Partisi’nin Üyeliğini Askıya Alma Kararı

Uluslararası Kontrol Komisyonu’nun ara raporu, WRP’nin DEUK’a ve uluslararası işçi sınıfına tarihi bir ihanet gerçekleştirmiş olduğunu ortaya çıkardı.

Bu ihanet, sürekli devrim teorisinin tamamen terk edilmesinden ve bunun sonucunda, sömürge burjuvazisi kesimleri ile para karşılığında ilkesiz ilişkiler peşinde koşmaktan oluşuyordu.

Bu ilkesiz ilişkiler, yaklaşık on yıl boyunca kendisine sürekli yalan söylenen DEUK’tan gizlendi.

Kontrol Komisyonu’nun ara raporu şunları ortaya çıkardı:

(1) WRP, Ortadoğulu liderler ile çalışma konusunda herhangi bir tartışma yapılmadan iki ay önce, Libya Cemahiriyesi ile gizli bir anlaşma imzaladı ve bunu DEUK’a hiçbir zaman bildirmedi.

(2) Proleter olmayan ve gerici güçlerden yaklaşık 1 milyon pound toplanması DEUK’a hiçbir zaman bildirilmedi.

(3) WRP, 1979’da Irak Komünist Partisi’nin 21 üyesinin idam edilmesini destekledi.

Bu ihanetlerin baş mimarı, G. Healy idi ve A. Mitchell ile V. Redgrave ona yardımcı olmuştu. Ne var ki, bu pratiklerin hayata geçirilmesine olanak veren ulusalcı yozlaşmanın siyasi sorumluluğu, tüm WRP önderliğine aittir.

WRP önderleri, hem Britanya şubesi hem de Uluslararası Komite içinde, partinin siyasi çizgisi üzerine farklılıkların tartışılmasını engellediler.

DEUK, herhangi bir önderi bireysel olarak suçlamaya çalışmaz ancak tüm önderliği sorumlu tutar.

Bu yüzden DEUK, ilkelerini ve bütünlüğünü savunmak için, WRP’nin 8. Kongresi’ni takiben DEUK’un Olağanüstü Kongresi 1 Mart’tan geç olmamak kaydıyla toplanmaya çağrılıncaya kadar, Britanya şubesi olarak WRP’nin üyeliğini askıya alır.

DEUK’un Olağanüstü Kongresi, Kontrol Komisyonu’nun bu ilkesiz ilişkilerle ilgili tüm gerçekler hakkındaki tam raporunu dinledikten sonra, DEUK ile WRP arasındaki ilişkiye karar verecektir.

DEUK, bu süre zarfında, WRP’nin tüm önderlerini ve üyelerini, UK’nin [Uluslararası Komite] Kontrol Komisyonu ile sadık bir şekilde işbirliği yapmaya, raporunu tamamlayabilmesi için bütün dosyaları ve kayıtları kullanımına sunmaya ve demokratik merkeziyetçi pratiği gereğince DEUK’un bütün ilkelerini savunmaya çağırır.

Sri Lanka’dan Devrimci Komünist Birlik
Avustralya’dan Sosyalist İşçi Birliği
Peru’dan Komünist Birlik
Batı Almanya’dan Sosyalist İşçi Birliği
Kuzey Amerika’dan İşçiler Birliği