David North
Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl

Siyasette ve kültürde farklı bir dönem olarak 20. yüzyılın, Ağustos 1914’te, Birinci Dünya Savaşı’nın patlaması ile başladığı konusunda tarihçiler arasında genel bir kabul var. Ancak onun ne zaman sona erdiği ya da sona erip ermediği, yoğun bir anlaşmazlık konusu. Bu tartışma, 100 yıllık bir zaman diliminin biçimsel tarihlendirilmesi üzerine değildir. 1900’lü yılların sona erdiği ve bizim 21. yüzyılda yaşadığımız açık. Bununla birlikte, yeni yüzyılın ikinci on yılını yarılamış olmamıza karşın, dünyamız 20. yüzyılın çekim alanı içinde olmaya devam ediyor. Eğer tarihçiler geçtiğimiz yüzyıla hala öfke ile bakıyorlarsa, bunun nedeni, insan soyunun, hala, politika, ekonomi, felsefe ve hatta sanat alanlarında, onun karara bağlanmamış mücadelelerini veriyor olmasıdır.

Bu kitabı Mehring Yayıncılık’tan satın alabilirsiniz.

Mehring Yayıncılık’tan satın alın
 1. Türkçe basıma önsöz
 2. İngilizce basıma önsöz
 3. Bolşeviklerin Ekim 1917’de İktidarı Ele Geçirmesi: Darbe mi, Devrim mi?
 4. Stalinizme Bir Alternatif Var mıydı?
 5. Tarihin Uzun Gölgesi: Moskova Duruşmaları, Amerikan Liberalizmi ve ABD’de Siyasi Düşüncenin Krizi
 6. Lev Troçki ve Sosyalizmin Yirminci Yüzyıldaki Yazgısı: Profesör Eric Hobsbawm’a Yanıt
 7. Emperyalizm Çağında Reform ve Devrim
 8. Sendikalar Neden Sosyalizme Düşmanlar?
 9. Postmodernizmin Yirminci Yüzyılı: Siyasi Moral Bozukluğu ve Tarihsel Gerçekten Kaçış
 10. Lenin’in Sosyalist Bilinç Teorisi: Bolşevizmin Kökenleri ve Ne Yapmalı?
 11. 1848 Devrimleri ve Marksist Stratejinin Tarihsel Temelleri
 12. Sürekli Devrimin Tanıkları: Marksist Siyasi Strateji Çalışmasına Önemli Bir Katkı
 13. Troçki’nin Stalinizm Karşısındaki Zaferi: Dördüncü Enternasyonal’in 75 Yılı (1938-2013)
 14. “Sıradan Almanlar” Efsanesi: Daniel Goldhagen'ın Hitler'in Gönüllü İnfazcıları'nın Bir Eleştirisi
 15. II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları
 16. Propaganda Olarak Tarih: Aydınlar ve Ukrayna Krizi
 17. Hepsi Engels’in Suçu: Tom Rockmore’un Marksizmden Sonra Marx’ının Bir Eleştirisi
 18. Ek 1: The New York Times Book Review’e Mektup
 19. Ek 2: Richard Pipes ile Yazışmalar