International Committee of the Fourth International
Rus Devrimini Neden İncelemeliyiz

1917 Rus Devrimi, 20. yüzyılın en önemli olayıydı. Rus işçi sınıfının Vladimir Lenin ve Lev Troçki önderliğinde iktidarı alması insanlık tarihinin gidişatını değiştirmiştir ve bu olay bugün bile yankılanmaktadır. Rusya, Şubat ile Ekim 1917 arasında iki muazzam devrimle sarsılmıştı. İlki 300 yılı aşkın süredir egemen olan Romanov aristokrasisini alaşağı ederken, ikincisi burjuva Geçici Hükümet’i devirmiş ve tarihteki ilk sosyalist işçi devletini kurmuştu. 1917 olayları, bunların sonuçları ve dersleri, en yoğun ve keskin anlaşmazlıkların konusu olmayı sürdürmektedir.

Bu eser, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin önde gelen üyelerinin Rus Devrimi’nin yüzüncü yıldönümü anmak üzere kaleme aldıkları konferans metinlerinden ve makalelerden oluşuyor. Bu iki cildin içindekiler, Marksist bir perspektifle yazıldıkları için benzersizdir. Yazarlar, dünyanın bir kez daha kapitalist sistemin küresel krizi eliyle sarsıldığı koşullarda, 1917 derslerinin güncel geçerliliğinin altını çiziyorlar.

Bu kitabı Mehring Yayıncılık’tan satın alabilirsiniz.

Mehring Yayıncılık’tan satın alın
 1. Sosyalizm ve Rus Devrimi’nin Yüzüncü Yıldönümü: 1917-2017
 2. Rus Devrimi’ni Neden İncelemeliyiz
 3. 1905'in Mirası ve Rus Devrimi'nin Stratejisi
 4. Savaş ve Devrim: 1914–1917
 5. Şubat Devrimi'nde Kendiliğindenlik ve Bilinç
 6. Lenin'in Rusya'ya Dönüşü ve Nisan Tezleri
 7. Savaş ve Devrim Çağında Felsefe ve Politika
 8. Georgi Valentinoviç Plehanov’un (1856–1918) Marksizm Tarihindeki Yeri
 9. “Alman Altını” ve Tarihsel Bir Yalanın Canlandırılması
 10. Temmuz Günlerinden Kornilov Darbesine: Lenin’in Devlet ve Devrim’i
 11. Devrimin Eşiğinde: Bolşevik Parti ve Kitlesel İşçi Sınıfı Hareketi
 12. Ekim Dersleri: İktidarın Ele Geçirilmesinin Öngününde Bolşevik Parti İçindeki Siyasi Kriz
 13. Ekim Devrimi’nin Dünya Tarihindeki ve Çağdaş Politikadaki Yeri
 14. 1 Mayıs 2017: Tarihin Dersleri ve Sosyalizm Uğruna Mücadele
 15. Ekim Devrimi’nin Yüzüncü Yıldönümü Üzerine
 16. Ekim Devrimi’nin Yüzüncü Yıldönümünün Son Yansımaları
 17. Marx’ın Doğumunun 200. Yıldönümü, Sosyalizm ve Uluslararası Sınıf Mücadelesinin Yeniden Canlanması
 18. Ekim Devrimi ve Tarihsel Tahrifat: Jörg Baberowski’ye Yanıt