Seksti tusen fascister marsjerte i Waszawa

På lørdag 11. november samlet minst 60.000 fascistiske demonstranter seg fra Polen, Ungarn og Slovakia i hovedstaden Warszawa på Polens «Uavhengighetsdag», for det som har blitt beskrevet som den største høyreekstremistiske demonstrasjonen siden nazismens fall. Noen estimater antydet så mange som 100.000 deltakere.

Opptoget ble organisert av en rekke høyreekstremistiske grupper, inkludert 'Polsk-nasjonal-radikal-leir', Den nasjonale bevegelsen og Allpolsk ungdom, som alle er antisemittiske og rasistiske organisasjoner. De historiske forløperne til disse kreftene var ansvarlig for voldelige antisemittiske pogromer på 1930-tallet, og hjalp nazistene å jakte på jøder under den tyske okkupasjonen, selv om de tidvis også ble forfulgt av nazistene.

Slagord for samlingen var faktisk krav om etnisk rensing av Europa. Bannerne var: «Hvitt Europa av Broderlige Folk», «Europa vil bli hvitt eller avfolket», «Rent Polen, Hvitt Polen!», «Død over fedrelandets fiender», «Be for et islamsk holocaust» og «Flyktninger, hut dere ut!» Marsjdeltakerne viftet med polske flagg og bar fakler. Noen viste også Falanga, hovedsymbolet på polsk fascisme.

Tusenvis av fascister og ultranasjonalister var tilreist fra andre land for å delta i marsjen, inkludert fra Sverige, Ungarn og Slovakia. Den kjente amerikanske rasistiske fantasten Richard Spencer var invitert til å tale til samlingen, men ble tilsynelatende forbudt innreisetillatelse av den polske regjeringen.

Ingenting ved denne demonstrasjonen var spontant eller tilfeldig. Det var en nøye planlagt provokasjon og styrkedemonstrasjon av det øst-europeiske høyreekstremistiske miljøet, for å ydmyke og skremme alle som er imot høyredreiningen i europeisk og internasjonal politikk og de stadig mer feberhete krigsforberedelsene. Den ble bevisst arrangert i en by som ble så godt som totalt ødelagt i 1944 av den tyske Wehrmacht, og der den jødiske befolkningen ble utslettet i Auschwitz og Treblinka. Polen led fem millioner ofre under den nazistiske okkupasjonen, tre millioner av dem jøder, og var sentrum for den industrielle utryddelsen av europeisk jødedom.

De fascistiske kreftene som nå så skamløst og provoserende mønstret i Warszawa, har blitt styrket og til og med bevæpnet av både høyre-regjeringer i Europa og den amerikanske imperialismen.

Slagordet for demonstrasjonen var «Vi vil ha Gud», ord fra en gammel religiøs polsk sang som den amerikanske presidenten Donald Trump siterte under sitt besøk i Warszawa i juli. Som WSWS bemerket da, pisket Trump bevisst opp fascistiske følelser og religiøs fanatisme i en tale som underforstått støttet antisemittisme, nasjonalisme, katolisisme og hvit overlegenhet.

Videre signaliserte Trump full støtte fra Det hvite hus for den polske PiS-regjeringens planer om å bygge en såkalt Intermarium-allianse (mellom havene) av stater i Øst-Europa, rettet mot både Russland og Tyskland. Historiske forsøk på å bygge en slik allianse var alltid sentrert i Polen, som med det har søkt å bli en regional-makt, støttet på fascistiske og ultranasjonalistiske grupperinger i Øst-Europa, inkludert Ukraina, Romania og Slovakia. Det er disse styrkene som Trump appellerte til i sin tale, og det forsto de veldig godt.

Selv før Trump-administrasjonen ble innsatt hadde den amerikanske regjeringen arbeidet for å styrke ytre-høyre i hele Øst-Europa, særlig i Ukraina. Det amerikansk-orkestrerte kuppet i Kiev i februar 2014 baserte seg hovedsaklig på landets fascistiske krefter. De har fått nesten fritt løp i den pågående borgerkrigen som har herjet landet siden da. Formasjoner som Azov-bataljonen, som spilte en vesentlig rolle i kuppet, har vært anvendt for å bekjempe separatist-styrker i Øst-Ukraina og terrorisere lokalbefolkningen. Som så mange ytre-høyre grupper i regionen støtter Azov-bataljonen åpent en gjenoppliving av Intermarium-alliansen.

Lov og rettferdighets-regjeringen i Warszawa har gjort sitt for å styrke ytre-høyre siden PiS-partiet vant parlamentarisk flertall høsten 2015. Den har fortløpende promotert fremmedfrykt, antisemittisme, nasjonalisme og militarisme. I tillegg er anslagsvis 400.000 personer blitt involvert i paramilitære organisasjoner dominert av ytre-høyre ideologier i Polen, et land med en befolkning på mindre enn 40 millioner. Forsvarsdepartementet har forpliktet seg til å bevæpne disse styrkene og integrere dem i en paramilitær milits som etableres parallelt med, og til en viss grad i motsetning til landets regulære væpnede styrker.

Det er derfor ingen tilfeldighet at den polske innenriksministeren Mariusz Błaszczak roste demonstrasjonen: «Det var et vakkert syn. Vi er stolte over at så mange polakker har bestemt seg for å delta i feiringen av uavhengighetsdagen.» Andre deler av den polske regjeringen, også utenriksdepartementet, kom med lignende uttalelser.

Den polske presidenten Andrzej Duda, derimot, fordømte demonstrasjonen og hevdet at det ikke var rom for fremmedfrykt og nasjonalisme i Polen. Med økende sosiale spenninger og politisk motstand mot PiS-regjeringen har Duda forsøkt å distansere seg fra regjeringens politikk det siste året. Men han er også medansvarlig. Ikke bare har han spilt en nøkkelrolle i å støtte PiS-regjeringen ved sin rolle som megler mellom regjeringen og opposisjonen, men han var også en av de første til å forkynne etableringen av en Intermarium-liknende allianse som offisiell statspolitikk da han ble valgt til president sommeren 2015.

Framveksten av den ytre høyrefløyen i Øst-Europa - åstedet for noen av de største forbrytelsene i menneskehetens historie, begått av de tyske nasjonalsosialistene og deres lokale fascist-allierte - er en skarp advarsel til den internasjonale arbeiderklassen. Som i 1930-årene forbereder borgerskapet seg til krig og undertrykking av sosial revolusjon ved å bygge opp høyreekstremister.

Loading