Nytt NATO-hovedkvarter planlagt i Tyskland

Bundeswehr (de tyske væpnede styrker) skal bygge et nytt NATO-hovedkvarter i Tyskland. Ifølge informasjon fra Deutsche Presse Agentur (DPA) har medlemslandene i militæralliansen i prinsippet blitt enige om å godta et tilbud fra den tyske forsvarsministeren Ursula von der Leyen (CDU - Den kristelig-demokratisk union). Det var ingen andre kandidater til vurdering. Den offisielle avgjørelsen skal annonseres på forsvarsministermøtet denne uken.

En mulig lokalisering for det nye hovedkvarteret er Köln-Bonn-regionen. Bundeswehr har allerede sin Fellesstøttetjeneste og De væpnede styrkers kontor lokalisert der. Forsvarsdepartementet sa at etableringen av et nytt planleggings- og kommandosenter for rask transport av tropper og materiell var en del av NATOs «pågående modifikasjoner». Ifølge en talsmann for departementet var Tyskland «en av de nasjonene som er fundamentalt kvalifisert for etablering og drift av dette kommandosentret, gitt landets kompetanser, anerkjennelsen innen alliansen og den sentrale geografiske plasseringen.»

I virkeligheten vil Tyskland, som har massivt oppgradert sin militære kapasitet siden 2014 og har forsøkt å øke sin militære tyngde i NATO, bli enda sterkere involvert i NATOs forberedelser til krig mot Russland enn tidligere. Sist høst siterte en Der Spiegel-rapport fra et av den militære alliansens hemmelig dokumenter som understrekte hvor langt fremskredne planene er.

I dokumentet med tittelen «Fremdriftsrapport om alliansens styrkede avskrekkings- og forsvarsposisjonering», anbefaler ledende NATO-militær-representanter en sterk styrking av de militære evnene til å kunne føre en såkalt «Major Joint Operation Plus». Begrepet beskriver en krig der de store militærorganisasjonene i alle NATO-land er involvert, og følgelig hundretusenvis av soldater.

Den hemmelige rapporten sier videre at NATO må «raskt kunne forsterke en truet alliert eller allierte, for å underbygge avskrekking i fredstid og kriser, og å styrke en alliert eller allierte for forsvar i tilfelle angrep». Hovedkvarteret må være bemyndiget til raskt å mobilisere og beholde tropper «uansett operasjonens, oppdragets eller aktivitetens art, krav, bestemmelse eller varighet». Dette ville kreve «en robust sivil/militær logistikk-struktur og evner til muliggjøring» med kommunikasjonslinjer som strekker seg fra Nord-Amerika til de østlige og sørlige grensene av alliansens territorium, inkludert «intra-europeiske ruter».

Planene utarbeidet bak befolkningens rygg er så vidtrekkende – blant annet ved å gjøre den sivile infrastrukturen (veier, jernbanenett og flyplasser) kampklar og forbedre forsyningsorganiseringen – at selv det ukentlige nyhetsmagasinet Der Spiegel konkluderte at «Med andre ord: NATO forbereder seg på en mulig krig med Russland.»

Det er ingen tilfeldighet at planene om byggingen av et nytt NATO-hovedkvarter i Tyskland – nok ett skal ifølge DPA, bygges i USA for å sikre luft- og sjøruter mellom Nord-Amerika og Europa over Atlanterhavet – ble offentliggjort bare en dag etter avtalen mellom sosialdemokratene (SPD) og kristelige-demokratene (CDU/CSU) om å danne en ny utgave av storkoalisjonen. I koalisjonsavtalen lover partiene «å skape et hensiktsmessig bidrag til å bevare [NATO] alliansens avskrekking og forsvarsevne og til et sterkt europeisk forsvar».

Koalisjonsavtalens seksjon «Tyskland som en pålitelig partner i NATO, OSSE og Europarådet» sier også: «Vi ønsker å styrke det europeiske bidraget til det transatlantiske partnerskapet og er forpliktet til et tettere samarbeid mellom NATO og EU. Vi ønsker å oppnå de avtalte NATO-kapasitetsmålene og fylle kapasitetsgap.»

Med denne formuleringen er CDU/CSU og SPD åpenbart forpliktet til å øke forsvarsutgiftene til det avtalt NATO-minimum på to prosent av bruttonasjonalproduktet innen 2024. Men hva mer er inkludert? Hvilke spesifikke krigsplaner har SPD- og CDU/CSU-representantene allerede godkjent når de forhandlet koalisjonsavtalen som en del av en veritabel konspirasjon bak befolkningens rygg?

Ville den tyske regjeringen, som spilte en sentral rolle i det pro-vestlige kuppet i Ukraina i 2014 og har hatt kamptropper stasjonert i Litauen i mer enn et år, delta i en amerikansk ledet NATO-krig mot Russland? Eller ser regjeringen i Tyskland det nye hovedkvarteret primært som en mulighet til å forberede tysk-europeiske krigsoppdrag uavhengig av NATO?

«Det spesielle ved det nye hovedkontoret i Tyskland er at det ikke vil bli integrert i den eksisterende NATO-kommandostrukturen. Dette kan også gjøre det mulig å bruke de ansatte og kapasiteten til nasjonale øvelser og operasjoner utenfor alliansen», ifølge meldingene fra DPA.

Loading