Intervju med en lærer fra Hellas: «Lærere har samme problemer over hele verden»

Lærernes streiker og demonstrasjoner som begynte i West Virginia i USA har spredt seg til andre stater, inkludert Oklahoma, Kentucky og Arizona. Med ‘March for Our Lives’-aksjonene har hundretusener av skole- og universitetsstudenter uttrykt motstand mot massevold. Over hele verden følger lærere, arbeidere og ungdommer dette opprøret med sympati.

I Frankfurt am Main snakket vi med Evangelos, en naturhistorie og fysikklærer på ungdomsskolen, som jobber i Hellas og i Tyskland. Han uttrykte sin solidaritet med lærerne i USA og rapporterte om en lærerstreik i Hellas.

Evangelos

Evangelos: Jeg håper at kampene til de amerikanske lærerne vokser og at de vil lykkes. Det er klart at lærerne har rørt ved et sårt punkt, for mediene prøver å holde helt tett om streikene. Jeg har bare hørt om dem fra WSWS.

Faktisk overrasker det meg ikke at en global bevegelse nå kommer fra USA. Den sosiale ulikheten der er bare enorm. I andre land er det imidlertid også et sterkt press. Også i Hellas gikk lærerne nylig til streik.

Marianne Arens: Kan du fortelle oss om lærernes streik i Hellas?

Evangelos: Lærerne la ned arbeidet for en hel dag tidlig i mars. Det var samlinger i Athen og Thessaloniki. Omtrent tusen lærere demonstrerte foran utdanningsdepartementet i Maroussi i Nord-Aten og krevde tilgang. De ville snakke med Kostas Gavroglu, Syriza-ministeren som nå leder Departementet for undervisning, forskning og religion. Politiet responderte med å bruke tåregass mot lærerne. Senere brukte de også køller for å spre mengden.

De greske lærerne streiker fordi de nesten ikke får muligheten til å bli fast ansatt. Enhver som ikke er ansatt av den greske staten som statstjenestemann, mottar bare en begrenset kontrakt for noen måneder av gangen. Etter den lange ferien må lærerne søke på nytt hver gang. Hvis du er heldig blir du tatt inn igjen, men ellers er du arbeidsløs.

Noen kan bare jobbe og tjene penger syv måneder i året. Mange er bare ansatt på en halvtidskontrakt, og betalingen halveres tilsvarende. Hvis en lærer ville tjene 1.100 euro i måneden på heltid, tjener han bare 550 euro for en halvtidssjobb. Dette er reelle fattigdomslønninger som ikke eksisterte før.

MA: Hva er konsekvensene for greske skoler i utlandet?

E: Disse skolene tar sikte på å gi gresktalende elever en fullverdig utdanning før studentopptak. Den greske staten har flere slike skoler i utlandet. Men staten bryr seg ikke mye om dem. På grunn av mangel på finansiering er det derfor ofte ikke undervisning. Jeg har allerede opplevd at emner som historie, gresk språk eller biologi ikke blir tilbudt i det hele tatt. Men disse er grunnleggende utdanningsfag som er viktige. Selv EU-trojkaen [Den europeiske sentralbanken (ECB), Det internasjonale pengefondet (IMF), EU-kommisjonen] måtte kreve at emner som gresk eller historie ikke ble droppet. Men det motsatte er tilfelle. Den nåværende EU-nedskjæringspakken øker trykket.

Jeg leste at lærerne i Vest-Virginia har måttet kjøpe skolemateriell selv. Det er veldig kjent for meg. Det er klart at offentlig ansatte lærere er underfinansiert over hele verden. Det vet jeg også fra undervisning på greske skoler. For eksempel har vi ikke et fysikklaboratorium, og jeg må besørge alt for timen. Jeg har også samlet inn visse hjelpemidler på loppemarkeder. Noen ganger mangler vi de enkleste tingene.

MA: Du har snakket om EU-trojkaen. Hva synes du om den nye tyske regjeringen, storkoalisjonen i Berlin? Har du hørt at finansminister Olaf Scholz (Det sosialdemokratiske partiet - SPD) nå har utnevnt en leder fra Goldman Sachs som sin statssekretær?

E: Jeg hørte nylig at sjefen for Goldman Sachs i Tyskland har blitt statssekretær. Åpenbart er det bankene som setter tonen overalt. Dette har skjedd en tid i Hellas. Det er enda mer alvorlig [i Hellas] fordi landet er så tungt forgjeldet og må betale tilbake på så store lån.

Med hver ny regjering som kommer på post i et hvilket som helst land, beveger politikken seg til høyre. De kutter ned på utdanning, helsetjenester og støtte til foreldre, hvor de kan. Dette utvider kløften mellom rike og fattige og forårsaker en økning av husløse.

Jeg vil gjerne si noe om saken med Essen Tafel [en veldedighetsorganisasjon som begrenser mattildelinger til «tyskere»]. Jeg forstår ikke hvorfor de kutter i tildelingene. Jeg tror ikke at det er fordi det er så lite støtte at de sender utlendinger vekk. Snarere vil de åpenbart stille spørsmål om folks rett til å søke hjelp der den måtte eksistere. For meg er det åpen rasisme.

Er ikke utlendinger også viktige for arbeidsstyrken? Jeg har allerede lagt merke til dette når det gjelder hodetørkle-spørsmålet [forbudet mot at muslimer bærer hodeskaut i offentligtjenestejobber]. Selv om utlendinger er kjært tiltrengt i arbeidsstyrken, vil de absolutt ikke at de skal integreres. Dette er et forsøk på å splitte arbeidere og forhindre dem fra å forenes.

Det ligner på konsekvensene av privatisering. Her i Frankfurt har bussene allerede blitt privatisert. Det er derfor du ikke legger så mye merke til om det er streiker i offentlig sektor, som er tilfellet nå. Mange kollektivtransportselskaper, som bussene i Frankfurt, har blitt ‘outsourcet’ og privatisert. Lønningene blir redusert, men bussjåførene har ikke lov til å streike.

I sin tale i Leipzig understreket David North betydningen av å «forstå arbeidernes nederlag i løpet av det tjuende århundret». Det er viktig å forstå hvordan alt dette var organisert, og hvordan SPD og fagforeningene, inkludert [Offentligtjenesteforeningen] Verdi og [Utdanningsforeningen] GEW, har bidratt til å organisere alt sammen. SPD er en del av regjeringen.

MA: I Vest-Virigina kvalte fagforeningene lærernes streik så fort som mulig.

E: Ja, nettopp. Lærerne ønsket å fortsette å streike, men fagforeningene avbrøt streiken, selv om kravene ikke var oppfylt. Det er ikke annerledes hos oss.

I den greske lærerstreiken er de fleste fagforeningslederne Syriza-medlemmer. De er i samme parti som utdanningsministeren, som pålegger dem tidsbegrensede kontrakter. Fagforeningslederne understreket at Gavroglu har lovet å ansette flere lærere i oktober. Faktisk, det gjorde han avhengig av hva som er i EUs tredje økonomiske kontrakt.

Og her i Tyskland er det ikke noe annerledes. For eksempel har vi aldri hørt fra GEW ved skolen vår. GEW føler seg ikke ansvarlig for oss, fordi vår skole behandles som en privatskole i Tyskland. Fagforbundene er helt nasjonalistiske. Det er det samme i alle land.

Loading