Indisk politi anholder tusener av streikende bilarbeidere i Tamil Nadu

På tirsdag arresterte politiet mer enn 2.000 streikende bilarbeidere i det industrielle knutepunktet Oragadam i nærheten av Chennai, hovedstaden i den sørlige indiske delstaten Tamil Nadu.

De arresterte arbeiderne, som jobber i fabrikkene til Yamaha India, Royal Enfield og Myoung Shin India Automotive (MSI), ble forvart i tre store forsamlingssaler i byen Oragadam. De ble løslatt uten anklager samme kveld.

Politiets tilslag fant sted på tirsdag morgen da demonstrerende arbeidere marsjerte til administrasjonskontoret i Kanchipuram, som del av en langvarig tvist om lønnsnedskjæringer, forverrede arbeidsvilkår og angrep på militante arbeidere. Demonstrasjonen ble sammenkalt av føderasjonen Senter for indiske fagforeninger (CITU).

Streikende arbeidere omringet av politi

Massearrestasjonen var del av et bredere angrep på indiske bilarbeidere pålagt i samspill mellom de globale bilkonglomeratene, den føderale indiske BJP-regjeringen [Bharatiya Janata Party], de offisielle opposisjonspartiene og delstatsmyndighetene, og i siste instans politiet og domstolene.

De streikende arbeiderne har i løpet av den siste måneden vært utsatt for politiraid, forsøk på å undertrykke deres demonstrasjoner og gjentatte massearrestasjoner.

Disse angrepene er av samme stykket som dommene fra tidlig i fjor, da 13 arbeidere ble dømt i en skueprosess til fengsel på livstid, av en domstol i den nordlige delstaten Haryana. Maruti-Suzuki-arbeiderne ble fingert og dømt fordi de organisert en uavhengig fagforening som var spydspissen i en kamp mot lønnsnedskjæringer og forverrede arbeidsbetingelser ved de japanskeide multinasjonale Maruti-Suzuki-Haryana-fabrikkene.

I forrige uke forkastet en domstol i Harayana en anmodning fra de fengslede arbeiderne om kausjonsbenådning inntil deres appellsaker kommer opp til høring.

Arbeidere ved anleggene til Yamaha India og Royal Enfield har vært i streik den siste måneden. MSI-arbeiderne begynte sin aksjoner for 50 dager siden.

Yamaha-arbeiderne la ned arbeidet for å kreve gjeninnsettelse av to oppsakte kolleger som organiserte Yamaha Thozhilalar Sangham, eller Yamaha Motor Arbeideres Forening, som er tilknyttet CITU. Enfield- og MSI-kampene brøt ut over angrepene på arbeidere som sto for organiseringen av selvstendige fagforeninger og som sloss for høyere lønn.

Arbeiderne står også overfor trusselen om oppsigelse, midt under et større angrep på industrijobber. Ledelsen ved produksjonsforetaket Honeywell, som også ligger i industrisonen Oragadam, sa i september plutselig opp alle ansatte arbeidere, med bare to månedslønninger i erstatning.

Anslagsvis 800 arbeidere fra Yamaha India, 1.500 fra Royal Enfield og 200 fra MSI deltok i tirsdagens demonstrasjon.

Bilarbeidere som deltok i demonstrasjonen

CITU, som styres av det stalinistiske Kommunistpartiet i India (marxistisk) eller CPM, har forsøkt å forhindre en bredere mobilisering av arbeidere i Tamil Nadu, og over hele landet. I stedet har de ledet arbeiderne til impotente appeller til domstolene og andre statlige myndigheter.

For ei uke siden innleverte CITU en sak som appellerte til juridiske inngrep for å forhindre at bilforetakene avskediget arbeidere. Fagforeningen organiserte tirsdagens demonstrasjon med krav om at «delstat- og sentralregjeringen intervenerer umiddelbart» for å avgjøre arbeidstvisten.

Akkurat som skueprosessen mot Maruti-Suzuki-arbeiderne har gjort helt klart, fungerer Indias domstoler som hensynsløse forsvarere av big business mot arbeiderne.

Delstatsregjeringen i Tamil Nadu, som CITU appellerer til, ledes av All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), som har en lang historikk for angrep på arbeiderrettigheter.

AIADMK støtter den høyreorienterte BJP-sentralregeringen til statsminister Narendra Modi, som utvider kontraktsarbeid og uformell innleievirksomhet, som del av et koordinert angrep på arbeidernes rettigheter og forhold, rettet inn mot å tiltrekke seg internasjonale investeringer.

Den maoist-tilknyttede Working People Trade Union Council tok også del i tirsdagens protest. Fagforeningen kom ikke med noen kritikk av CPMs åpne promotering av domstolene og AIADMK.

A. Soundararajan, som er CPM-leder og også en Tamil-Nadu-leder av CITU, stavet ut fagforeningens underkastelse til statsmyndighetene, i sin tale til de streikende arbeiderne.

Da han skjønte at de streikende var klare til å motsette seg politiets inngrep og ville forsvare sin demokratiske rett til å protestere og demonstrere, mante Soundararajan de streikende til ro og orden og til å akseptere å bli internert.

Soundararajan uttalte kynisk: «Det er bedre å være i fengsel enn å være i fabrikkfengselet. ... I dag lar vi oss arrestere fredelig, og jeg appellerer til dere kamerater, om samarbeid.»

** image placement; caption: En del av de streikende

Han bønnfalt myndighetene om å «handle mot ledelsen som hadde forårsaket denne streiken». Soundararajan fordømte foretaket for ikke å ha fulgt arbeidskommisjonærens anvisning om at de oppsakte arbeiderne måtte gjeninnsettes, og som dermed hadde forårsaket arbeidsnedleggelsen.

Soundararajan kom ikke med noen kritikk av big-business-partiene som implementerer fritt-markeds-politikken, for å gjøre det mulig for internasjonale investorer å sette opp spesielle økonomiske soner basert på fattigdomslønninger og forferdelige arbeidsbetingelser. Den CPM-ledede Venstrefronten implementerte lignende antiarbeiderklassepolitikk når den kontrollerte delstatsregjeringene i Vest-Bengal, Kerala og Tripura.

CITU-lederen beklaget det faktum at foretakene hadde boikottet møter med fagforeningene, som ble organisert av distriktsadministratoren på tirsdag. Han erklærte: «Hvis denne kampen ikke er løst innen de neste 14 dagene, skal vi gi melding om at våre 40 fagforeninger i denne regionen vil streike, og da vil vi føre denne kampen videre i forskjellige former over hele delstaten.»

Disse kommentarene var ikke annet enn hul retorikk. Fagforeningen har gjentatte ganger gjort det klart at den samarbeider med foretakene og myndighetene, for å selge ut streiken.

Det ble understreket av en erklæring fra fagforeningen etter massearrestasjonen. Den fordømte AIADMK-regjeringen for å «slippe løs politi-undertrykking på arbeiderne», for deretter å komme med nok en appell til regjeringen om at den måtte «gripe inn» i tvisten.

WSWS-reportere snakket med arbeidere under tirsdagens demonstrasjon.

Kathir, en 27 år gammel arbeider ved Yamaha India, fortalte: «Vårt viktigste krav er at de to oppsakte arbeiderne gjeninnsettes. Vi krever også anerkjennelse av vår fagforening.»

«Vi vil ha en lønnsøkning. Jeg jobbet tidligere ved et annet bilproduksjonsforetak. Jeg ble med her i håp om å få en fast ansettelse. Selv om jeg nå er fast ansatt, er lønna mi veldig lav. De fleste av tohjul-selskapene [motorsykkelprodusentene] har en [månedlig] lønn med begynnerbetaling på bare 25.000 rupees [$ 340 / NOK 2.826].»

«Ledelsen mobber arbeiderne for å tvinge oss til å overholde selskapets bestemmelser. Først da vil de la oss komme tilbake til jobb. Vi er fast bestemt på å fortsette kampen for våre rettigheter.»

Selvam, en annen arbeider ved Yamaha India, fortalte: «Vi har rett til å danne en fagforening. Vi vil fortsette kampen for gjeninnsettelse av alle de oppsakte arbeiderne.»

Loading