Forsvar immigrantarbeidere mot Trumps militære tilslag

Trump-administrasjonen forbereder seg på å slippe løs utenom-juridisk undertrykking og naken militærvold i en skremmende eskalering av sin krig mot innvandrere og flyktninger.

Representanter for administrasjonen bekreftet på torsdag Pentagon-planer om utplassering av så mange som 1.000 regulære tropper fra US Army og US Air Force til grensa mellom USA og Mexico, i tillegg til en styrke på rundt 2.100 National-Guard-soldater som allerede er utplassert i de sørvestlige amerikanske grensestatene.

Utplasseringen av militæret er en krigshandling mot innvandrerarbeiderne, de fleste av dem med familier, som deltar i karavanen av tusenvis av honduranere, og noen salvadoranere og guatemalere, som har begynt en utvandring fra de brutale forholdene av fattigdom og vold skapt av amerikansk imperialisme i landene i Mellom-Amerika.

Mens offisielle amerikanske representanter insisterer på at de tjenestegjørende troppene bare vil anvendes for «logistikkstøtte» og ikke for å jakte ned innvandrere, bør ingen ta disse påstandene på ordet. De er formulert for å skjule det faktum at utplasseringen markerer et fundamentalt brudd på grunnleggende demokratiske prinsipper, oppsummert i loven kalt Posse Comitatus Act, som forbyr anvendelsen av det amerikanske militæret til håndhevelse av loven innenfor amerikanske grenser.

Den egentlige tanken bak utplasseringen av tropper ble oppsummert av Kirstjen Nielsen, minister for innenlandssikkerhet [Department of Homeland Security (DHS)], som uttalte følgende til Fox News: «Vi har ikke akkurat nå til hensikt å skyte på folk, men de vil derimot bli bli pågrepet. Men jeg tar også mine offiserers og agenters egen personlige sikkerhet ekstraordinært alvorlig. De kan selvfølgelig forsvare seg.»

Nielsens uttalelse utgjør en bøllete trussel om å slippe løs væpnet makt mot innvandrerarbeidere – menn, kvinner og barn – som nærmer seg den amerikanske grensa på søk etter tilflukt og asyl. Det legges til rette for en politikk der nedslaktingsscener som de som utviklet seg på grensa mellom Israel og det okkuperte palestinske territoriet Gaza, kan gjenskapes langs Rio Grande.

Den amerikanske regjeringens lovløshet eksponeres ytterligere av en serie tiltak som blir utarbeidet av Det hvite hus, Justisdepartementet og DHS for å innføre en total fornektelse av mellomamerikaneres rett til å søke om asyl i USA.

Administrasjonskilder har indikert at Trump forbereder seg på å utstede to forordninger [executive orders] så tidlig som denne uka. Én ville beordre et forbud mot innreise for mellomamerikanere i likhet med det antimuslimske innreiseforbudet som den amerikanske administrasjonen innførte tidligere. Den andre ville beordre en kontant avvisning av asyl til enhver fra Mellom-Amerika som når frem til den amerikanske grensa. Disse politiske retningslinjene utgjør en fornektelse av internasjonal lov om behandlingen av flyktninger og brennmerker USA som en «rogue state» [ikke-retts-stat].

Trump har beredt grunnen for denne politikken ved å gjøre demoniseringen av migrantarbeidere som flykter fra Mellom-Amerika til sitt sentralanliggendet i den republikanske kampanjen for midtperiodevalgene. Med oppildningen til xenofobi, nasjonalisme og antiinnvandrersjåvinisme i et forsøk på å piske opp sin politiske base forsøker USAs president etter beste evne å forvirre deler av arbeiderne med demagogiske og reaksjonære påstander om at innvandrere «stjeler amerikanske jobber» og er ansvarlig for kriminalitet og en oppsvulming av velferdsregisterne.

Alle disse påstandene er løgner. De er utformet for å splitte arbeiderklassen og gjøre de mest undertrykte delene av befolkningen til syndebukker for angrepet på levestandarden og den enorme sosiale ulikheten som kapitalismen har skapt, og som implementeres av politikken til begge big-business-partiene – både demokratene og republikanerne.

De menn, kvinner og barn som har slått seg sammen for å klare den farefulle flukten fra de helvetes forholdene i sine hjemland, for å nå frem til den amerikanske grensa, er arbeidende mennesker som ikke søker hverken mer eller mindre enn det enhver arbeider i USA sliter for og fortjener: en jobb med levelig kompensasjon, en anstendig bolig, tilgang til helsetjenester og utdanning og en bedre fremtid for sine barn.

Frykthissingen mot disse arbeiderklassemenneskene, som marsjerer og ruller sine barnevogner med blemmete føtter i sitt desperate forsøk på å nå en nødhavn, er symbolsk for en forråtnet sosial orden. Demoniseringen av innvandrere er et av de nedrigste uttrykkene for det kriserammede kapitalistsystemet.

Som Leo Trotskij skrev i 1940, midt under en global kapitalistkrise som brøt ut i verdenskrig, der han pekte på avvisningen av jødiske flyktninger på flukt fra Hitler:

Den forråtnende kapitalistverden er overfylt. Spørsmålet om å slippe inn noen få hundre flyktninger til blir et stort problem for en verdensmakt som USA. I en tid med luftfart, telegrafi, telefon, radio og fjernsyn er reisingen fra land til land lammet av pass og visa ... Med de enorme utbredelsene av territorium, og med teknologiens underverker som har erobret himmelen så vel som landjorda for mennesket, har borgerskapet klart å konvertere vår planet til et råttent fengsel.

Med dagens uforlignelige globale integrasjonen av produksjon og med sammenflettingen av planeten med umiddelbar internettkommunikasjon, blir det reaksjonære og irrasjonelle i militariseringen av nasjonalgrensene stadig mer åpenbart.

De modige mellomamerikanerne som marsjerer gjennom Mexico avviser Trump-administrasjonens hetsing og har tatt opp talekoret: «Innvandrere er ikke kriminelle! Vi er internasjonale arbeidere!» Og det er de.

Hvem vil forsvare disse arbeiderne mot trusler om militærvold og fornektelsen av deres grunnleggende rettigheter i henhold til folkeretten, som medlemmer av menneskeheten?

Så visst ikke Det demokratiske partiet, som under Obama – benevnt «sjefutviseren» [deporter in chief] – gjennomførte deportering av rekordantallet 2,5 millioner innvandrere. Partiet har siden fullt ut tilpasset seg Trumps antiimmigrantkampanje.

En uttalelse fra Nancy Pelosi og Charles Schumer, de demokratiske lederene i Representantenes hus og i Senatet, beskyldte presidenten for å forsøke å «veksle tema fra helsevesenet til innvandring», som om spørsmålet om hvordan innvandrere og flyktninger behandles var uten betydning. Tim Kaine, den demokratiske senatoren fra Virginia som var visepresidentkandidat i 2016, sa på en valgkampanjesamling i Wisconsin sist onsdag at Trump burde få Mexico til å «ta seg av disse menneskene». Med andre ord, få den meksikanske regjeringen til å fengsle og skyte ned disse menneskene, før de ankommer den amerikanske grensa.

Så visst ikke fagforeningene. AFL-CIO, United Auto Workers, Teamsters og de andre byråkratiserte fagforeningsorganisasjonene har ikke sagt et ord til forsvar for innvandrerarbeiderne. Alle har tilpasset seg «America First»-nasjonalismen fra Det hvite hus, og det mens de arbeider for å forråde og undertrykke enhver kamp initiert av arbeidere i USA.

Hva angår de ulike pseudo-venstre-organisasjonene – Den internasjonale sosialistiske organisasjonen (ISO), De demokratiske sosialistene i Amerika (DSA), m.fl. – har de sagt lite eller ingenting om de mellomamerikanske innvandrerne og de truslene de står overfor. Alle støtter de og tilpasser seg de nasjonalistiske fagforeningene og Det demokratiske partiet.

Forsvaret av innvandrerarbeidere og flyktninger som flykter for livet kan bare komme fra den amerikanske arbeiderklassen, som selv er produkt av århundrer med innvandring, og med en gjenopplivelse av den internasjonale klassesolidariteten og prinsippet om at «skade på én er en skade på alle.»

Dette er ikke bare ord. Bruken av militæret mot innvandrere ved grensa – akkurat som de militariserte fabrikkraidene som utføres av Innvandrings- og tollkontrollen (ICE) [Immigration and Customs Enforcement], der hele skift marsjeres ut fra arbeidsplasser under geværmunninger, for forhør og arrestering – skaper presedenser for krigsrett og en politistat for undertrykkingen av enhver kamp som mønstres av arbeiderklassen og for arrestasjon og fengsling av de som leder dem.

Mot nasjonalistdemagogien og antiimmigrantsjåvinismen fremmet av den amerikanske styringseliten må arbeiderklassen fremme sin egen internasjonalistiske og sosialistiske strategi. Dette må baseres på forståelsen av at det er umulig for arbeidere i USA, eller noe annet land, å føre en vellykket kamp mot de globalt mobile kapitalistforetakene, uten å forene sine kamper på tvers av nasjonalgrensene med arbeidere fra alle andre land.

Denne strategiens skarpeste egg er en kompromissløs avvisning av antiinnvandrergiften som blir spredt av Trump og resten av kapitalistpolitikerne, og en kamp for åpne grenser – det vil si retten til arbeidere fra alle deler av verden til å leve i det landet de måtte velge, med statsborgerskap og fulle rettigheter, herunder retten til å arbeide og reise uten frykt for undertrykking eller utvisning.

Trusselen om militærvold og summarisk utvisning mot de som flykter nordover fra Mellom-Amerika må besvares med den størst mulige mobiliseringen av arbeidere og unge mennesker til forsvar for innvandreres rettigheter, som en del av kampen for å mobilisere den internasjonale arbeiderklassen mot krig, sosial ulikhet og mot kapitalistsystemet.

Loading