Tusener deltok i demonstrasjon mot fascisme i London

Av Robert Stevens
19 November 2018

Rundt 20.000 demonstrerte i London på lørdag mot fremveksten av rasisme og fascisme og marsjerte fra Great Portland Street og samlet seg ved Whitehall.

Marsjen etterfulgte nylige begivenheter i Europa som det fascistiske oppløpet i Chemnitz i Tyskland, massakren på synagogen Tree of Life i USA og protestene i Storbritannia til støtte for Tommy Robinson, grunnleggeren av English Defence Legue [Forbundet til Englands forsvar].

Kontingenter av deltakere ankom fra alle deler av landet, med busser stilt til rådighet av fagforeninger og demonstrasjonsarrangørene. Mange av deltakerne var politisk tilknyttet, som det var vist av det store antallet bannere for lokale avdelinger av Labour Party og fagforeningene.

Mens demonstrantene viste sin opposisjon mot fremveksten av ytrehøyre byr det nasjonalistiske og pro-kapitalistiske programmet til arrangørene ikke noe grunnlag for arbeidere og ungdom for å bekjempe ytrehøyre. Det gjenspeiles i arrangementets offisielle tittel, «National Unity Demonstration Against Racism and Fascism» [Nasjonal enhetsdemonstrasjon mot rasisme og fascisme].

Perspektivet av «nasjonal enhet» mot fascisme har som mål å undertrykke arbeidernes uavhengige mobilisering mot kapitalismen. Dette ble oppsummert i slagordet på førstesiden av den stalinistiske avisa Morning Star, i anledning dagen distribuert gratis, der det sto: «Titusenvis demonstrerer idag for enkel menneskelig anstendighet.»

En appell for demonstrasjonen ble kunngjort den 1. november med en erklæring publisert i Guardian, undertegnet av en lang liste av Labour-parlamentarikere og fagforeningsbyråkrater, som inkluderte de sentrale Corbyn-allierte John McDonnell og Dianne Abbott.

«Virkningene av nyliberalisme og innstrammingspolitikk ... har drevet veksten av ytrehøyre», skrev undertegnerne, uten å nevne at innstramminger og nedskjæringer for tiden blir håndhevet av Labour councils [Labour-administrerte byråd] over hele landet, på vegne av den sentrale konservative regjeringen.

Deres erklæring inkluderte også Labours eget valg-kamprop: «Vi er de mange. De er de få.» Mye av demonstrasjonen hadde karakter av en pro-Corbyn-begivenhet. Til tross for det adresserte hverken Corbyn eller Abbott eller McDonnell demonstrasjonen. Generalsekretær for TUC Frances O’Grady [Trades Union Congress - Fagforeningskongressen] var også fraværende.

Dette forhindret ikke de ulike pseudo-venstre-gruppene – ledet av Socialist Workers Party [Det sosialistiske arbeiderpartiet] via Stand Up To Racism [Stå opp mot rasisme], Socialist Party [Det sosialistiske partiet], Counterfire [Motild] og det stalinistiske Communist Party of Great Britain [Kommunistpartiet i Storbritannia] – fra å bygge demonstrasjonsmarsjen i et pro-Labour-perspektiv. Demonstrasjons-talere inkluderte Labour MP [medlem av det britiske parlamentet] Catherine West, Labour MEP [medlem av Europa-parlamentet], Claude Moraes og fagforeningsrepresentantene Len McCluskey, Mark Serwotka, Kevin Courtney, Mick Cash og Matt Wrack.

En melding fra Dianne Abbott, som ble lest opp for demonstrantene, angrep «det fiendtlige miljøet» som blir håndhevet mot innvandrere av den konservative regjeringen, mens Labours eget valgmanifest krever styrt innvandring under det falske påskuddet om å beskytte arbeidsplasser, som omfavner de sentrale påstandene til ytrehøyre om at innvandring bidrar til arbeidsledighet og «press» på sosialtjenestene. Hennes melding konkluderte med oppropet: «La oss ikke stoppe før disse Tory-retningslinjene er beseiret.»

Serwotka, generalsekretæren for Public and Commercial Services (PCS), uttalte at «i kampen mot rasisme må vi også bekjempe innstramminger og kjempe for jobber og boliger.» Men for bare fire måneder siden, da PCS-medlemmer stemte med 85,6 prosent for streikeaksjoner for å forsvare jobber, lønninger og arbeidsvilkår, håndhevet Serwotka og hans av PCS-kolleger Tory-regjeringens antistreikelover og erklærte at videre forberedelser for streikeaksjoner ikke var aktuelt, fordi medlemsavstemmingen ikke oppnådde lovens 50-prosent-terskel [for deltakelse i avstemmingen].

Lørdagens demonstrasjon ble avsluttet av Claudia Webbe, leder av Labour Partys nasjonalråd, som fortalte demonstrantene: «Vi trenger en Jeremy-Corbyn-ledet Labour-regjering så snart som mulig.»

Arrangementet ble sponset av Stand Up To Racism (SUTR), Unite against Fascism (UAF) [Enhet mot fascisme] og LoveMusic HateRacism [ElskMusikk HatRasisme]. Alle de tre organisasjonene støttes av Trades Union Congress (TUC), Socialist Workers Party (SWP) og dets avlegger, Counterfire. I august uttalte McDonnell: «Det er tid for en Anti-Nazi-League-type kulturell og politisk motstandskampanje» fordi «vi ikke lenger kan ignorere fremveksten av ytrehøyrepolitikk i vårt samfunn.»

Den bankerotte politikken til det SWP-ledede Anti-Nazi League, og UAF og SUTR, viser ingen vei fremover [lenke til engelsk tekst]. Counterfire, avleggergruppa fra SWP, definerer mest nøyaktig det pro-kapitalistiske perspektivet til SUTR, basert på appeller til statens institusjoner og dets politiske representanter: «Den sentrale jobben for alle som bekymrer seg for fremveksten av det ytrehøyre er å avsløre Robinson og hans kjernetilhengere som de nazistene de er, for å drive dem ut av hovedstrømspolitikken og ut av våre gater» (kursiv tillagt). «Selvfølgelig er det forskjellige tilnærminger for å takle ytrehøyre, og disse må respekteres og diskuteres. Men den 17. november må vi marsjere sammen.»

Det er nettopp politikken til «hovedstrøms»-partiene og -mediene – deres kontinuerlige promotering av antiinnvandrersjåvinisme samtidig med de stadig økende angrepene på arbeiderklassen – som styrker ytrehøyre. Politiske figurer som den tidligere lederen av UK Independence Party (UKIP) Nigel Farage, og Robinson har fått carte blanche dekning i mediene, mens den amerikanske fascisten Steve Bannon [lenke til engelsk tekst] i forrige uke talte ved Oxford Union og ble intervjuet av BBC Scotland på News-Xchange-konferansen i Edinburgh.

Derimot rapporterte ikke en eneste avis med nasjonal distribusjon fra lørdagens demonstrasjon, men fokuserte i stedet på en mye mindre protest av rundt 6.000 mennesker organisert av miljøverngruppa Extinction Rebellion [Utrydding Opprør]. Gruppa arrangerte en fredelig sitt-ned-demonstrasjon på fem av Londons broer – Southwark, Blackfriars, Waterloo, Westminster og Lambeth – som varte mesteparten av dagen. Mediene rapporterte med knapt skjult glede om de 85 arrestasjonene som politiet foretok, i henhold til motorveiloven [Highway Act].

Den eneste måten å stoppe veksten av ytrehøyre er ved å bryte med alle de pro-kapitalistiske partiene og fagforeningene, som med sine forræderier i flere tiår har gitt fascistene muligheten til å kanalisere sosial utilfredshet over på en reaksjonær kurs. I Storbritannia betyr dette å motsette seg fagforeningenes og Corbyns Labour Partys undertrykking av klassekampen. Det krever byggingen av en genuint uavhengig sosialistisk bevegelse basert på mobiliseringen av arbeiderklassen over hele Europa og internasjonalt.

Forfatteren anbefaler også:

UK: The rotten politics of the SWP’s Stand Up to Rascism

[14 July 2018]