Chelsea Manning fengslet for å nekte å vitne mot WikiLeaks

En føderal dommer beordret sist fredag morgen Chelsea Manning til fengsel på ubestemt tid, etter at den tidligere menige i US Army, som var fengslet i syv år for å ha formidlet informasjon til WikiLeaks som avslørte amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan, nektet av prinsipp å svare på spørsmål for en hemmelig storjury som etterforsker medieorganisasjonen og dens grunnlegger Julian Assange.

«Socialist Equality Party fordømmer utvetydig den amerikanske regjeringens hevngjerrige og kriminelle forfølgelse av Chelsea Manning,» sa Joseph Kishore, nasjonalsekretær for Socialist Equality Party (SEP) i USA.

«Chelsea led innesperring i isolat, overgrep og tortur, og over seks års fengsling for å ha latt den amerikanske befolkningen og verdens befolkning få vite sannheten. På torsdag sto hun igjen fast på grunnleggende demokratisk prinsipp og nektet å bistå Trump-administrasjonen i dens vendetta for falskt å inkriminere WikiLeaks og Julian Assange. Hun er en heroisk karakter, og hun må forsvares.»

«Arbeidende mennesker over hele verden vil aldri glemme Chelseas modige eksponering, til stor personlig belastning, av amerikansk imperialismes forbrytelser. Midt i en voksende global streikebølge vil Socialist Equality Party gjøre alt i sin makt for å mobilisere arbeiderklassen til forsvar for Chelsea, og for løslatelsen av Julian Assange og alle andre klassekrigsfanger.»

Socialist Equality Party i Storbritannia og i Australia deltar i demonstrasjonssamlinger på søndag den 10. mars utenfor Ecuadors London-ambassade og ved State Library i Melbourne, som ble kalt forrige måned for å opponere mot den fortsatte innesperringen av Julian Assange i London-ambassaden, med krav om at Australias regjering intervenerer på hans vegne og oppnår hans løslatelse fra Storbritannia, med rett til å returnere hjem til Australia. Demonstrasjonene vil kreve Mannings umiddelbare løslatelse, som uadskillelig fra kampen for å få satt Assange fri.

James Cogan, nasjonalsekretær for SEP i Australia, utstedte følgende uttalelse på fredag:

«Trump-administrasjonens fengsling av Chelsea Manning for å nekte å gi falskt vitnesbyrd mot WikiLeaks og Julian Assange er en skandale. Hun har lidd mer enn nok for sitt mot og sine tjenester for sannheten. Amerikansk demokrati velter i rennesteinen og henfaller raskt til diktaturets kloakk.»

«Arbeiderklassen overalt må komme til Chelseas forsvar og ta opp kravet om umiddelbar løslatelse av Assange og alle forfulgte klassekrigsfanger. SEP i Australia vil fordoble partiets innsats for å sikre Julians umiddelbare retur til dette landet, med full beskyttelse. Og vi vil delta i alle internasjonale tiltak for å kjempe for den umiddelbar restaureringen av Chelsea Mannings frihet.»

Den korte høringen for dommer Claude M. Hilton var den eneste delen av rettssaken som involverte Manning som var åpen for allmennheten. Hilton avviste argumentet fra Mannings advokater om at å begrense henne til husarrest bedre ville tjene hennes medisinske behov. Hun har hatt kjønnsendringskirurgi og har behov for komplisert medisinsk tilsyn. Hilton sa at US Marshals Service ville by tilstrekkelig omsorg.

«Jeg har funnet deg i forakt,» erklærte Hilton og beordret Manning umiddelbart til fengsel. Han sa at fengslingen i et føderalanlegg i Alexandria i Virginia ville opprettholdes på ubestemt tid, «enten inntil du samtykker i å vitne, eller til opphevelsen av storjuryen».

Storjuryen har blitt nedsatt for å bringe spionasje- og konspirasjonsanklager mot Julian Assange og WikiLeaks. Manning avslørte at de spørsmålene hun nektet å besvare på torsdag alle angikk hennes interaksjon med organisasjonen, som mottar dokumenter som den blir levert anonymt og unngår å få kjenskap til bidragsyternes identitet, for ikke å undergrave deres sikkerhet.

Manning tilbød WikiLeaks mer enn 500 000 dokumenter som hun kopierte fra militær- og regjeringsarkiver, under sin tid som etterretningsanalytiker i Irak under den amerikanske militærokkupasjonen i 2009. Materialet viste omfattende krigsforbrytelser både i Irak og i Afghanistan, inkludert den beryktede kanonkameravideoen fra et amerikansk krigshelikopter som meier ned ubevæpnede irakiske sivile, inkludert to Reuters-reportere, senere publisert av WikiLeaks under tittelen «Collateral Murder» [‘Følgeskade-mord’].

Manning ble arrestert i 2010, funnet skyldig i en rettssak i 2013 og dømt til 35 års fengsel, der hun avtjente totalt syv år før hennes straffeutmåling ble omgjort av president Barack Obama tre dager før han forlot embetet.

Føderale anklagere stevnet Manning til å vitne for storjuryen og innvilget henne immunitet for hennes vitnesbyrd i håp om å kunne anvende det mot Assange og WikiLeaks. Men Manning har nektet av prinsipp å samarbeide med den hemmelige storjuryen. Hun besvarte hvert spørsmål stilt henne med å påberope seg sine rettigheter under den første, fjerde og sjette tilleggsendring til den amerikanske forfatningen [‘First, Fourth and Sixth amendments to the US Constitution’].

«Alle de substansielle spørsmålene vedrørte mine opplysninger om informasjon til offentligheten i 2010 – svar jeg ga i omfattende vitnesbyrd under min krigsrettssak i 2013,» sa hun.

En uttalelse utstedt av Manning etter å ha blitt sendt til fengsel lyder:

«Jeg vil ikke etterkomme denne eller noen annen storjury. Min fengsling for at jeg nektet å svare på spørsmål, bare underkaster meg ytterligere straff for mine gjentatte erklæringer av etiske innvendinger mot storjurysystemet.»

«Storjuryens spørsmål vedrørte avsløringer fra ni år tilbake, og fant sted seks år etter en grundig data-etterforskningssak [‘in-depth computer forensics case’], der jeg vitnet nesten en hel dag om disse begivenhetene. Jeg står ved mitt tidligere offentlige vitnesbyrd.»

Uttalelsen konkluderer med Mannings modige erklæring om at hun «ikke vil delta i en hemmelig prosess som jeg har moralske innvendinger mot, særlig en som historisk sett har vært brukt til å innfange og forfølge aktivister for beskyttede politiske ytringer».

Mannings advokat Moira Meltzer-Cohen fortalte World Socialist Web Site etter avgjørelsen at «Chelseas handlinger taler for seg. Hun er en person med en fenomenal æresfornemmelse og et fenomenalt mot, og denne siste kampen er bare den siste i en lang serie prinsipielle holdinger hun har inntatt.»

Spurt om hun er bekymret for forholdene Chelsea vil møte i fengsel sa Meltzer-Cohen at regjeringen har gitt forsikringer om at hennes helsebehov vil bli ivaretatt, men at «vi må alle være årvåkne for å se til at disse forsikringene blir etterfulgt.»

Mannings advokater sa at de forventer å melde en anke av Hiltons fengslingsbeordring av Chelsea, og refererte spesielt det faktum at fengsling for å nekte å vitne bare kan være begrunnet med tvang og som pressmiddel, og ikke som straff. Dersom de med andre ord kan demonstrere at Manning aldri vil si seg enig i å vitne, uansett hvor lenge hun blir holdt fengslet, kan ikke retten ganske enkelt holde henne fengslet for å straffe henne for hennes taushet.

Fengslingen av Chelsea Manning er et spesielt opprørende angrep på demokratiske rettigheter, utført av en føderal dommer som er notorisk for reaksjonær pro-regjering, pro-politi og pro-arbeidsgiver partiskhet, og som en kollaboratør med den nasjonale sikkerhetsstaten gjennom lang tid.

Hilton var en av en relativ håndfull føderale dommere utvalgt av Chief Justice [‘justitiarius’] William Rehnquist for å tjene på FISA-domstolen, det spesielle rettspanelet satt opp for i hemmelighet å banke igjennom forespørsler om spioneringsautoriseringer for FBI, CIA, NSA og andre etterretningstjenester. Domstolen er notorisk for å godkjenne 99,9 prosent av slike forespørsler. Hilton var på FISA-panelet fra 2000 til 2007, under perioden da Bush-administrasjonen opprettet hemmelige CIA-torturleirer og enormt eskalerte NSA-spioneringen på telekommunikasjon og internettet.

Hilton, som ble oppnevnt til dommerbenken av Ronald Reagan i 1985, beviste sin verdi for militær-etterretningsapparatet tidlig i sin karriere, med en beslutning i 1989 som frikjente CIA-operatøren Joseph Fernandez, som var anklaget for fire tilfeller av kriminaltiltale i Iran-Contras-saken, etter at CIA nektet å frigjøre dokumenter som var påkrevd for aktoratets prosedering av saken. Som resultat sikret etterretningsapparatet seg straffefrihet for egne kriminelle handlinger, ved å nekte å samarbeide med etterforskningen til Special Counsel [‘spesialråd’] Lawrence Walsh, en juridisk unnvikelse som ble godkjent av dommer Hilton.

Ifølge nettstedet «The Robing Room» [‘Dommerkappe-rommet’], som tillater advokater og stevnere som opptrer for føderale dommere å vurdere deres oppførsel, juridiske kunnskaper og partiskhet, innlemmer Hilton rutinemessig påtalemyndighetens og regjeringens formuleringer [‘briefs’] i sine juridiske «rettsbegrunnelser» [‘opinions’], beslutter nesten aldri til fordel for personer som saksøker sine arbeidsgivere, politiet eller regjeringen, og sover seg ofte gjennom forsvarsadvokaters muntlige argumentering.

En advokat som postet en melding på nettstedet kalte Hilton «den mest fordomsfulle dommeren overfor amerikanere med inntekter på gjennomsnitt- og under-gjennomsnittnivå, som jeg noensinne har observert. Denne dommeren har overhode ingen fornemmelse av søken etter Sannhet og Rettferdighet, og han unngår klart enhver fornuftig søken etter Sannhet og Rettferdighet, spesielt dersom et stort foretak eller den føderale regjeringen er den saksøkte!»

SEP i USA og partiets ungdomsbevegelse, Den internasjonale ungdommen og studenter for sosial likhet (IYSSE), vil kunngjøre en rekke møter og demonstrasjoner for å kreve den umiddelbare løslatelsen av Chelsea Manning. World Socialist Web Site oppfordrer alle sine lesere og supportere til å registrere seg på vår mailingliste for å få kunngjøringer om møter og oppdateringer om kampanjen for å få løslatt Chelsea.

Loading