Trump kutter bistand til Sentral-Amerika og truer med å stenge USA-Mexico-grensa

President Donald Trump har eskalert forfølgelsen av innvandrere og flyktninger, og beordrer oppheving av all amerikansk bistand til de sentralamerikanske landene Honduras, Guatemala og El Salvador fordi de høyreorienterte USA-støttede regimene i alle de tre landene (som består av det såkalte «Nordlige triangel av Sentral-Amerika) ikke har vært i stand til å stoppe strømmen av desperate flyktninger som forflytter seg nordover mot USA.

«Jeg har avsluttet utbetalinger til Guatemala, til Honduras og El Salvador. Det går ikke mer penger dit lenger,» fortalte Trump journalister på eiendommen sin i Mar-a-Lago, Florida på fredagkveld. Der han uttalte seg som den politiske gangsteren han er erklærte USAs president: «Vi ga dem $ 500 millioner i året [NOK 4,3 milliarder]. Vi ga dem enorme mengder penger, og vi betaler dem ikke lenger fordi de ikke har gjort noe for oss.»

Trump har også truet med å stenge grensa mellom USA og Mexico denne uka hvis Mexico ikke bruker makt for å stoppe innvandrere fra Sentral-Amerika som passerer gjennom landet for å komme seg til amerikansk grunn, hvor de ønsker å melde søknader om asylstatus. En slik handling ville ha uvurderlige konsekvenser, ikke bare for Mexico, men også for USA, Canada og hele verdensøkonomien, da USA-Mexico grensekryssende handel nå topper $ 550 milliarder [NOK 4,729 billioner]. Vesentlige amerikanske industrier som bilbransjen ville stenges ned i løpet av dager hvis tilførselen av komponenter produsert ved meksikanske leverandørfabrikker ble brutt.

Sent på fredag utga utenriksdepartementet en erklæring: «Med ministerens instruksjon utfører vi presidentens orientering og avslutter utenlandske bistandsprogrammer for Det nordlige triangel for budsjettårene 2017 og 2018. Vi vil involvere Kongressen som del av denne prosessen.» Embetsrepresentanter i utenriksdepartementet og Det amerikanske direktoratet for internasjonal utvikling [US Agency for International Development – US AID] ble beordret til å «omdirigere» bistand «vekk fra disse landene» og «stanse og oppheve» alle gjeldende utbetalinger.

Det anslås at $ 500 millioner av de $ 620 millioner dollar som nå blir brukt i de tre landene, vil bli påvirket. Pengene går til utvikling og humanitær bistand, så vel som til politiets antigjengtiltak i de tre landene.

Trump traff sin beslutning bare én dag etter at Kirstjen Nielsen, hans minister for hjemlandssikkerhet (DHS) [Department of Homeland Security], undertegnet en grensesikkerhetsavtale med regjeringene i de tre landene, med siktemål å øke samordningen av innsatsen mot narkotikahandel og udokumentert immigrasjon. Tidspunktet bare understreker at Trumps handling i vesentlig grad var drevet av innenrikspolitiske hensyn og behovet for kontinuerlig å anspore sine ultrahøyretilhengere med nye aggresjonshandlinger mot sårbare og forfulgte mennesker.

Medierapporter antydet at utløseren for handlingen var internrapportering fra DHS om den skarpe økningen av antall innvandrere satt i amerikansk varetekt i februar, anslagsvis 76 000 personer, med prognoser om en ytterligere økning til 100 000 for mars måned. Nesten alle innvandrerne er familiegrupper som flykter fra Mellom-Amerika og krysser grensa mellom USA og Mexico og søker flyktningestatus i USA, fra trusselen om vold i sine hjemland.

Trump forsvarte begge handlingene med etsende angrep både på regjeringene i de involverte landene og på hans opponenter i Det demokratiske partiet i USA, selv om demokratene deler hans mål om å stoppe masseimmigrasjon fra Sentral-Amerika, og meningsforskjellene bare er over de beste måtene å oppnå det.

En delegasjon av ledende demokrater fra Kongressen var faktisk i El Salvador på lørdag da utenriksdepartementet begynte å iverksette sin oppheving av bistanden, deriblant Eliot Engel, lederen av utenrikskomitéen i Representantenes hus, og Jerrold Nadler, lederen av justiskomitéen. De var der for å presse den salvadoranske regjeringen til å gjøre mer for å stagge strømmen av migrerende. Delegasjonen kalte administrasjonens trekk «kontraproduktiv» og sa at de ville «gjøre alt i vår makt for å stå imot presidentens feilorienterte tilnærming til Mellom-Amerika».

Demokratene deler ansvar for de desperate fattigdomsforholdene, politiundertrykkingen og gjengvolden som hjemsøker det såkalte Nordlige triangel i Mellom-Amerika. Det var Obama-administrasjonen, i en handling frontet av daværende utenriksminister Hillary Clinton, som støttet kuppet i Honduras i 2009, som veltet den valgte regjeringen til president Manuel Zelaya og installerte det nåværende høyreorienterte regimet.

Toppdemokratene i Senatets utenrikskomitéen kritiserte opphevingen av bistanden med begrunnelsen at Trump undergravde amerikansk imperialismes interesser i regionen. Senator Robert Menendez sa: «Hvis den blir gjennomført vil president Trumps uansvarlige beslutning om å kutte vår bistand til El Salvador, Guatemala og Honduras undergrave amerikanske interesser og stille vår nasjonale sikkerhet i fare.» Han oppfordret til å «gjøre vår del for å bidra til å stabilisere situasjonen i Det nordlige triangelet og begrense flommen av barn og flyktninger til våre grenser.»

Gitt de enorme økonomiske konsekvensene av en grensestengning har Trumps trussel om å lukke grensa mellom USA og Mexico neste uke, blitt generelt avvist av mediene og Kongressledere som retorisk svada. Det var ingen offisiell uttalelse, men bare en Twitter-erklæring: «Dersom Mexico ikke umiddelbart stopper ALL ulovlig immigrasjon som kommer inn i USA gjennom vår sørlige grense, da vil jeg stenge grensa, eller store deler av grensa neste uke,» meldte Trump.

DHS-embetsrepresentanter indikerte at ingen av de enorme logistiske forberedelsene som ville kreves for en fullstendig grensenedstengning – deriblant omplasseringen av tusenvis av grensepatruljepersonell fra grensas inngangsporter til de ikkepatruljerte områdene av grensa – fant sted. Men Mick Mulvaney, fungerende stabssjef i Det hus, gjentok trusselen da han opptrådte på søndagens fjernsynsintervjuprogrammer på ABC og Fox.

I mellomtiden krever DHS ytterligere midler og juridiske fullmakter for å fengsle tusenvis av nye flyktninger som krysser grensa og søker asyl. DHS-minister Nielsen sendte den 28. mars et brev til Kongressen der hun ansøkte om lovgivning for å tillate DHS å deportere enslige barn til Sentral-Amerika, i stedet for å holde dem i interneringssentre i USA, eller slippe dem løs i landet. Det kan DHS for øyeblikket bare gjøre for uledsagede mindreårige fra Mexico, men ikke fra land lenger sør.

Nielsen sa at DHS hadde fylt sine fasiliteter for å holde familier og uledsagede barn til full kapasitet og hadde behov for å utvide sitt nettverk av fengsler og leirer. Immigrasjons- og tollforvaltningsenheten i DHS hadde i forrige uke nesten 50 000 voksne i sin varetekt.

Forfatteren anbefaler også:

US detaining immigrants under highway overpass in Texas amid renewed crackdown

[29. mars 2019]

Reports document sexual abuse of immigrant children detained in US

[28. februar]

Loading