Lærdommer fra Nashville: Arbeiderklassen og forsvaret av immigranter

Den bemerkelsesverdige begivenheten i Nashville, Tennessee på mandag, beskrevet i en annen artikkel publisert i dag på World Socialist Web Site, har viktige politiske lærdommer for kampen for forsvar av immiganter og for å motsette seg Trump-administrasjonens angrep på demokratiske rettigheter.

Beboere i arbeiderklassenabolaget Hermitage i Tennessee-hovedstaden forsvarte en immigrantfar og hans sønn, etter at ICE-agenter [Immigration and Customs Enforcement; Immigrasjons- og tollhåndhevelsen] hadde forsøkt å arrestere mannen for utvisning. Far og sønn nektet å forlate sin varebil der den sto parkert i deres egen oppkjørsel, etter at ICE-agentene hadde tilsnakket dem.

Da naboer ble klar over hva som skjedde spredte de raskt informasjonen og et dusin mennesker stilte opp for å bistå immigrantpappaen. De hadde med seg bensinkanne og etterfylte bilen hans for at han kunne holde motoren i gang og klimaanlegget på, i tillegg til at de brakte vann og smørbrød.

Immigrantpappaen og hans sønn forble i varebilen i fire timer, skjermet av naboene som tidvis låste armer til en menneskemur for å forhindre at ICE-agentene fikke nærmet seg, der agentene gjentatte ganger forsøkte å lokke deres mål til å komme utenfor privatområdet. Til slutt ga agentene opp og folot tomhendt, da de bare kunne fremvise en intern administrativ ordre, og ikke et rettskraftig juridisk dokument.

Kommentarer avgitt til mediene fra de som deltok i motstanden mot ICE, gir et glimt av de virkelige følelsene av klassesolidaritet, og den humane innstillingen overfor immigranter som faktisk motiverer den store massen av arbeidende mennesker. Den ene sa at konfrontasjonen med ICE-agentene «endret hvordan hun føler for dette landet».

Angela Glass uttalte til Nashville Scene: «Disse menneskene, de har bodd der i 14 år. De plager ingen. Barna våre leker med barna deres. Det er bare ett stort lokalsamfunn. Og vi vil ikke se det skje noe med dem. De er gode mennesker. De har vært her 14 år, la dem være i fred. For meg, vel, jeg anser dem som amerikanere.»

En annen nabo, Felishadae Young, utalte til nyhetsstasjonen WZTV: «Jeg var virkelig redd for det som foregikk. Det satte mye frykt i meg, for det kunne vært meg, det kunne vært min familie. Det kan være hvem som helst. Det kan være naboene dine, akkurat som det var naboen min i dag.» Hun la til: «Jeg vet at de vil komme tilbake, og når de kommer tilbake, da kommer også vi tilbake.»

Slike kommentarer viser hvor løgnaktig den ustanselige innsatsen er, fra alle fraksjoner av den amerikanske styringseliten, på å heve etnisitet og nasjonalitet opp til det grunnleggende sosiale kjennetegnet, for å splitte arbeiderklassen og sette arbeidere opp mot hverandre.

Trump fordømmer selvfølgelig immigranter i de mest uhemmede og rasistiske termer, og søker å piske opp en pogrom-atmosfære mot dem, og portretterer USA-fødte arbeidere i sin helhet som fiendtlige og foraktende overfor immigrantenes bestrebelser på å få leve og arbeide i Amerika.

Forkjemperne for identitetspolitikken som dominerer Det demokratiske partiet fôrer dette Trump-narrativet ved å fremstille hvite arbeidere som grepet av etnisitetsbasert hysteri mot minoriteter. Den mest uhemmete versjonen av slike bakvaskelser har blitt uttrykt av mediekommentatorer som Charles Blow fra New York Times, som nylig skrev: «Hvite mennesker og hvithet er sentrum for Trump-presidentskapet,» og han la til at «medborgerne – muligens en tredjedel av dem» er hvite rasister som demonstrerte sin rasisme gjennom sin fortsatte støtte for Trump.

Mot dette dommedagsbildet av Amerika på randen av etnisitetskrig, må man kontra-presentere Nashville-videoen av arbeidsfolk, hvite og svarte, menn og kvinner, som låser armer for å forsvare en immigrantpappa og hans sønn fra pågripelse og utvisning.

Reaksjonen fra myndighetene i Nashville demonstrerer den amerikanske styringselitens bekymring for hvor dypt upopulær Trumps forfølgelse av immigranter er, og frykten for at opprullingen og interneringen av immigranter og deres familier kan fremprovosere en eksplosjon av folkelig opposisjon.

ICE-agentene i Nashville ringte politiet da de ble konfrontert med fiendtlige lokalbeboere. Men de lokale embetsrepresentantene instruerte politiet til ikke å bidra til pågripelsen av immigrantpappaen, men bare til å «opprettholde orden», dvs. sørge for at mengden ikke angrep ICE-agentene. Borgermesteren i Nashville og to av hans tre utfordrere i det kommende borgermestervalget den 1. august, kom med uttalelser som uttrykte sympati for de som støttet immigrantfamilien, og de motsatte seg enhver rolle for det lokalt politiet i håndhevingen av Trumps immigrasjonspolitikk.

Den voksende uoverensstemmelsen mellom regjeringspolitikken og folkelige sentimenter forklarer de fortsatt uteblitte ICE-raidene som Trump beordret mot immigrantbydeler i ti større byer. ICE har pågrepet og internert bare 35 av de 2 000 immigrantene som opprinnelig var målrettet for internering og øyeblikkelig utvisning, i raidene som Trump kunngjorde tidligere denne måneden.

Trump-administrasjonens representanter og hans mediesupportere har klaget over at «aktivister» har varslet immigranter om deres juridiske rettigheter, oppfordret dem til å hevde disse mer aggressivt og forsøkt å mobilisere materiell støtte for de som står overfor trusselen om pågripelse og utvisning.

Motstand mot Trumps forfølgelse av immigranter ble mer bredt uttrykk i demonstrasjoner i mer enn 700 byer, som involverer titusenvis av arbeidsfolk, ungdom og studenter. Mange tusen har deltatt i aktiviteter på sosialmedier for å varsle immigrantbydeler i forkant av ICE-raid og med å offentliggjøre belegg for grusomheter fra amerikanske myndigheters side, eksempelvis mishandlingen av internerte immigranter, og særlig barn.

Den folkelige motstanden mot masseutvisninger står i skarp kontrast til rollen til Det demokratiske partiet, som i forrige måned innvilget Trumps regime ytterligere $ 4,6 milliarder [NOK 40 milliarder] for interneringsfasiliteter, der immigranter blir utsatt for familieseparering, overfylte celler, semi-sulting og bevisst promotering av sykdom gjennom omsorgssvikt og nekting av medisinsk behandling.

Demokratenes lederskap i Kongressen sa seg denne uka enig i å droppe ethvert lovgivende tiltak for å blokkere Trumps omdirigering av milliarder av dollar i Pentagon-midler, til å bygge hans lenge lovede grensemur mellom USA og Mexico, i budsjettavtalen som ble godkjent av begge partiene og som Trump på mandag kunngjorde i en triumferende tweet. Avtalen tilbyr også fullfinansiering av alle antiimmigrantoperasjoner fra Department of Homeland Security (DHS), som omfatter ICE, grensepatruljen (BCP), og nettverket av konsentrasjonsleirer som drives av den føderale regjeringen og private kontraktører.

Forsvaret av immigranter – og kampen for å forsvare de demokratiske rettighetene til alle arbeidende mennesker, uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, kjønn eller seksuell legning – er arbeiderklassens ansvar. Det kan ikke føres gjennom Det demokratiske partiet og det foretakskontrollerte to-parti-systemet. Det krever den uavhengig politiske mobiliseringen av arbeiderklassen, på grunnlag av et revolusjonært sosialistisk program, som søker å forene arbeidere i alle land i en felles kamp mot kapitalisme.

Loading