Ny pamflett fra Mehring Books om The 1619 Project

Da de fem fremtredende historikerne James McPherson, Gordon Wood, Victoria Bynum, James Oakes og Sean Wilentz skrev et brev til New York Times Magazine om deres innvendinger mot historiske unøyaktigheter i The 1619 Project som ble initiert av Times i august 2019, avviste Magazines redaktør Jake Silverstein glatt deres innvendinger, og nektet å korrigere de mange feilene historikerne påpekte relatert Den amerikanske revolusjon og Borgerkrigen.

Fire av disse historikerne hadde først blitt intervjuet av World Socialist Web Site, den eneste nyhetspublikasjonen som har presenter en plattform for informert diskusjon i opposisjon til det etnisitetsbaserte narrativet fremmet av New York Times.

Historikerne følte seg nødsaget til å skrive deres brev, til dels fordi 1619-prosjektet har blitt omdannet til en historisk læreplan for amerikanske skoler, og har som mål å nå hundretusener av elever.

Pamfletten gjengir historikernes brev og presenterer en marxistisk analyse av svaret fra Jake Silverstein, redaktør for New York Times Magazine.


David North og Eric London har gjennomført en grundig marxistisk analyse som respons til Silverstein, publisert av World Socialist Web Site, som støtter historikernes insistering på at de historiske «anliggender av verifiserbare fakta, fundamentet for både ærlig akademisk forskning og ærlig journalistikk», slik de fremmes av 1619-prosjektet må korrigeres og offentlig erkjennes.

North og London gransker videre relasjonen mellom seriøs journalistikk og historiografi, og refererer eksempler fra Times selv gjennom mange år, og de introduserer fordømmende ny kritikk av historieforfalskningen presentert i The 1619 Project og i Silverstein tilsvar til historikerne.

Pamfletten kan bestilles fra Mehring Books her. Ved kjøp av fem eller flere gis 15 prosent rabatt!

Oversetterens anbefaling:

Egen side [engelske tekster] med hele samlingen av historiker-intervjuer, ytterligere WSWS-tekster og pamfletten

Norske oversettelser av noen av tekstene

Loading