Brev fra en frontlinje-sykepleier ved Royal Bournmouth Hospital

WSWS mottok følgende brev fra en sykepleier på frontlinja ved Royal Bournemouth Hospital, som respons på statsminister Boris Johnsons uttalelse etter at han ble utskrevet fra sykehus.

Jeg er sykepleier på Royal Bournemouth Hospital og jobber for tiden i avdeling designert som Den røde sonen [Red Zone], som behandler og pleier mistenkte og bekreftede Covid-19-pasienter.

Sykehusets avdelinger og enheter har under koronavirusutbruddet blitt separert i to soner, der vestfløyen av sykehuset hovedsakelig er ansett som Den grønne sonen og østfløyen er Den røde, med noen unntak. I Den røde sonen har vi en rekke avdelinger, en nødavdeling (ED; Emergency Department), en medisinsk akuttenhet (AMU; Acute Medical Unit), og enheter for intensiv behandling som besørger omsorg for Covid-19-pasienter (ITU eller ICU; Intensive Treatment Unit eller Intensive Care Unit).

Jeg fikk hakeslipp av å høre statsminister Boris Johnson, etter en utfordrende dag på jobben. Han ble utskrevet fra St. Thomas's Hospital på søndag, men samtidig så vi dødsfall av nesten 11 000 mennesker, deriblant 40 NHS-arbeidere, på grunn av regjeringens kriminelle «flokkimmunitet»-politikk, og den manglende beredskapen for å møte pandemien.

Han sa at «NHS har reddet mitt liv, ingen tvil om det», og han fortsatte: «Vi gjør fremskritt i dette nasjonale slaget fordi den britiske offentligheten dannet et menneskelig skjold rundt dette lands største nasjonale aktivum – vårt nasjonale helsevesen.»

Hykleriet i disse utsagnene er grenseløst. Han har vært et ledende medlem av Tory-regjeringene som de 10 siste årene har kuttet milliarder av pund fra NHS og har fremskyndet privatiseringen. De 10 siste årene ble sengekapasiteten i England redusert med 30 000. Underbemanningen er 110 000, med 43 000 ledige sykepleierstillinger. Storbritannia er rangert på 24. plass hva angår ICU-sengeposter, av 31 europeiske land.

Når jeg skriver dette brevet har vi 44 koronavirus-positive pasienter, der seks av dem blir behandlet på intensivavdeling [ICU]. Vårt nærliggende nabo-sykehus Poole General Hospital har 32 positive pasienter, der en tredjedel av dem behandles på ICU. Vi har tragisk nok fått nyheten at to av våre ansatte her i Bournemouth blir behandlet på ICU.

Våre liv er i faresonen på grunn av feilaktige retningslinjer for PPE [Personal Protective Equipment; personlig verneutstyr] fra regjeringen og vår Stiftelse [NHS Trust; helsevesenets administrative ledelse]. Til tross for det faktum at vi har å gjøre med et virulent og svært smittsomt virus lar ikke ledelsen oss bruke de rettmessige og trygge PPE-ene. Når vi på avdelingene pleier pasienter som er mistenkte eller har testet positivt for Covid-19, og foretar vurderinger på nødavdelingen [ED], da er vi på grunn av NHS-retningslinjene tvunget til å bruke et spinkelt forklede, normal kirurgimaske, beskyttelsesbriller eller visir og hansker. Selv når pasienter hoster ut lungene sine blir vi ikke tillatt til å bruke de effektive FFP-3-maskene og -kjortlene som dekker armene og uniformen vår.

Retningslinjer fra Public Health England som bryter med WHOs retningslinjer

Jeg husker fra da vi hadde pasienter med Klebsiella Pneumoniae [en lungebetennelse], og var under tilsyn av infeksjonskontrollenheten, da brukte vi kjortler, masker og hansker. Men den samme infeksjonskontrollenheten ber oss nå om å anvede bare spinkle forkleder, hansker og enkle kirurgimasker når vi har å gjøre med et mer dødlig og smittsomt virus. Jeg er sikker på at de følger retningslinjer fra Stiftelsen og Public Health England (PHE). Men vi burde bli tillatt å anvende vår egen kliniske vurdering, i lys av at så mange helsetjenestearbeidere nå blir ofre for viruset. De burde utfordre regjeringens og PHEs utrygge retningslinjer, og ikke pålegge oss dem.

Nylig avslo en av mine venner å jobbe i en avdeling med et antall Covid-19 pasienter, fordi han ikke ble utlevert skikkelig PPE for å gjøre jobben. Han ble bedt om å gjøre sitt 12-timers skift i denne avdelingen med minimal PPE-beskyttelse. Hans forespørsel var enkel og klar. Gi meg ei FFP-3 maske, kjortler, hansker og øyevern, og jeg skal gjøre jobben. Avdelingssykepleieren truet ham med disiplinærforføyning for å nekte å jobbe under de utrygge betingelsene.

Personalets garderobe er et sted som gir oss anledning til å utveksle våre erfaringer fra forskjellige enheter og avdelinger, etter en utfordrende dag på jobben. Alle er virkelig opptatt av situasjonen i Storbritannia, Europa og globalt. Det er konsensus om at regjeringene handlet veldig treigt på denne pandemien, og at de var likegyldige overfor helsearbeideres og millioner av menneskers liv.

Hva angår PPE var alle rasende. De var totalt opprørte over [helseminister] Matt Hancocks kommentarer om misbruk av PPE. En sykepleier sa forarget: «Han kan ikke ha blitt informert om at PPE-leveransene hans, som han bekjentgjorde på pressebriefingene, ikke har nådd oss og at de må ha blitt borte på havet.» En vernepleierassistent la til: «Sannsynligvis vet han ikke at PPE allerede rasjoneres her.»

Arbeidere i helsetjenestene bli bedt om sosial distansering under spisepauser, men har mangelsfull PPE på avdelingene

En sykepleier sa: «Menneskene fra Stiftelsesledelsen fikk seg en fotoanledning i går, der de klappet for staben foran sykehuset. Men de klarer ikke å besørge oss skikkelig PPE-er for å gjøre jobben.»

En lege la skoldende til: «De kom for å belære oss om sosial distansering da vi tok lunsjpausen ved innsjøen her for et par dager siden, og nå har de satt opp plakater der også.»

En vernepleieassistent sa: «Ingen av disse menneskene er involvert i direkte pasientbehandling av Covid-pasienter. Jeg liker det best når de ikke er i nærheten. Da kan vi bruke riktig PPE uten å bli hetsa til å bruke faens forklær og kirurgimasker.»

For øyeblikket er bare mine kolleger på ICU-en, og kolleger som foretar prosedyrer med Covid-19-positive pasienter som er aerosolgenererende [AGP], tillatt å anvende fullt beskyttende verneutstyr.

Jeg er RCN-medlem [sykepleierforbundet; Royal College of Nursing]. Jeg hørte på dame Donna Kinnair, administrerende direktør og generalsekretær for RCN. Hun snakket om at det store antallet sykepleiere over hele landet som tar kontakt med henne om manglende PPE, og de farene de står overfor. Annet enn bare skammelig klynking om PPE, har ikke RCN løftet en finger for å utfordre regjeringens PPE-retningslinjer. Hva annet kan du forvente av en fagforening som for to år siden solgte ut vår lønnskamp?

Etter press fra medlemmene ble RCN tvunget til å melde en uttalelse, som sier at sykepleiere som en «siste utvei» kan nekte å behandle pasienter dersom det ikke besørges tilstrekkelig PPE. Uttalelsen deres sier: «I siste instans, så fremt du har anvendt alle andre risikoreduserende tiltak, og du ikke har fått utlevert relevant PPE i tråd med retningslinjene fra Den britiske kontrollen for infeksjonsforebygging [UK Infection Prevention and Control], da er du berettiget å nekte å arbeide.»

De aksepterer imidlertid PHE-retningslinjene [Public Health England] som ikke besørger tilstrekkelig beskyttelse når man arbeider med Covid-19 pasienter. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler eksempelvis helsetjenestearbeidere å anvende medisinsk ansiktsmaske, kjortel, hansker og øyevern (vernebriller eller ansiktsskjerm) når man utfører direkte pleie av Covid-19-pasienter. Men PHE-retningslinjene erstatter kjortelen med et spinkelt forkle, og at øyebeskyttelse kan brukes etter risikovurdering.

[Helseminister] Matt Hancock sier at regjeringen skal øke pasienttesting til 100 000 innen slutten av denne måneden, med tusenvis av tester tildelt de NHS-ansatte. Hans løfte har imidlertid i realiteten falt flatt. For øyeblikket er mindre enn en femtedel av hans mål oppnådd.

Det er mange titalls ansatte på vårt sykehus som er i isolasjon, mistenkte for Covid-19, men de har ikke blitt testet. Sykehusets informasjonsskriv «PPE og personaltesting» sier at «vår One Dorset Pathology-tjeneste er i stand til å gjennomføre noen begrensede Covid-19-tester fra Molecular Laboratory ved RBH [Royal Bournmouth Hospital]. Fokuset skal være å prosessere tester av asymptomatisk personal ved sykehusene RBCH, Poole og Dorset County Hospital, som har hatt kontakt med husstander som har vist symptomer. Det står også: «Symptomatisk personell vil det IKKE tas prøver av, da resultatet med all sannsynlighet ikke i vesentlig grad vil redusere deres tid ute av tjeneste.»

«Asymptomatisk personell i selv-isolering i 14 dager på grunn av et symptomatisk medlem av husstanden VIL kvalifisere til at det tas prøve av dette symptomatiske husstandsmedlem.»

En farmasøyt fortalte meg at sykehuset har nektet å utføre noen tester av dem, da de «ikke var tilstrekkelig frontlinje-personal». Men det er vanigvis farmasøytene og deres assistenter som går rundt på sykehuset og sorterer ut pasientenes medisineringer.

Skjebnen til pasienter av andre kategorier enn koronavirussmittede, som vanligvis blir innlagt med helseplager som sepsis, hjerneslag, hjertesvikt, angina og hjerteinfarkt, er noe vi stadig snakker om på jobben. Det er en markant nedgang i innleggelser av disse forholdene. Pasienter med andre medisinske og kirurgiske betingelser lider og dør hjemme, på grunn av frykt for å pådra seg Covid-19 på sykehusene. Henvisningsveier fra fastleger og annet helsetjenestepersonell kan ha blitt redusert på grunn av pandemikrisen.

Anslagsvis 3,4 millioner mennesker sto på ventelister for elektiv kirurgi før utbruddet – de fleste av disse operasjonene har blitt kansellert, med utsikt til alvorlige fremtidige konsekvenser for pasientene. En fagarbeider fra sykehusets cath lab [kateterlaboratoriet] sa de har kansellert hundrevis av rutinemessige prosedyrer, deriblant ablasjoner for farlige hjerterytmer, rutinemessige endringer i pacemaker-boksen, implantater av innretninger og rutinemessige angiogrammer av hjertet. Han meldte at dette vil ha en enorm innvirkning på pasientenes velvære, og at noen ville ende med prematur død.

__________________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Wall Street mesker seg på død

[2. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[31. april 2020]

Fiksjon, realitet og kapitalismens globale krise

[8. april 2020]

Loading