Bilprodusentene viderefører oppstart av produksjonen, mens amerikanske dødsfall passerer 80 000

Bilprodusentene står på med sine hensynsløse og livstruende planer om å få gjenoppstartet den nordamerikanske produksjonen, der Ford, General Motors og Fiat Chrysler Automotive (FCA) nå forbereder seg for å få brakt store deler av deres virksomheterer online fra den 18. mai, ei uke unna. I Michigan, sentrum for den amerikanske bilindustrien, ble produksjonsaktiviteten tillatt gjenstartet fra-og-med nå mandag, under Demokrat-guvernør Gretchen Whitmers reviderte beordring om å forbli-hjemme.

Fagorganisasjonen United Auto Workers (UAW) har gitt sin velsignelse [engelsk tekst] til selskapenes gjenopptakelsesplaner og til Whitmers kunngjøring, der de nok en gang demonstrerte at UAW er i selskapenes lomme, og i bunn-og-grunn er fiendtlig innstilt til arbeidernes grunnleggende behov. De samme formuleringene ble resirkulert i UAWs pressemeldinger i forrige uke, der UAW-president Rory Gamble antydet at «vi alle visste at denne dagen måtte komme». Han fortsatte med å forelese om nødvendigheten av å rapportere symptomer eller eksponering for infeksjonen, og forsøkte å få skøvet skyld for fremtidige utbrudd fra selskapene over på arbeiderne.

Men feberkontrollene og andre screening-tiltak som er lovpriset av UAW og selskapene er praktisk talt verdiløse, da studier finner at fra 20-til-50 prosent av de som er infiserte av viruset ikke har feber eller foreviser andre symptomer, men likevel kan overføre det til andre. Ved et svinekjøttprosesseringsanlegg eid av Triumph Foods i Missouri var nesten 400 arbeidere som ble testet positivt for koronaviruset asymptotiske [uten symptomer], ifølge Business Insider.

Samlebåndsproduksjon ved Ford [Foto: Ford Motor Company]

Samtidig rapporterte UAW på fredag, uten fanfare, at ytterligere to arbeidere som var UAW-medlemmer hadde omkommet på grunn av Covid-19, ansatte ved Caterpillars Progress Rail-datterselskap i LaGrange, Illinois, som har opprettholdt operasjonene under statens forordning om å forbli hjemme. Minst 27 arbeidere fra FCA, Ford, GM og Hyundai har omkommet i USA, med flere titalls bildelarbeidere døde i Mexico.

Selskapene skynder likevel på for å få gjenåpnet, med støtte fra fagforeningene. FCA og Ford har allerede startet produksjon på nytt i Europa, og Detroit Three-selskapene og mange av deres leverandører har gradvis tilbakekalt arbeidere til å klargjøre produksjonslinjene i USA de siste ukene. Fords distribusjonssentre var tilbake i full drift fra [i går] mandag, ifølge en pressemelding fra selskapet. Anslagsvis 12 000 [‘white collar’] arbeidere sysselsatt med IT, fasilitetsstyring, produktutvikling og andre angivelige «stedsavhengige» roller ikke-berettiget til fjernarbeid, blir også kalt tilbake.

GM startet for deres del produksjon igjen på mandag ved girkasseanlegget i St. Catharine, Ontario; deres komponentfabrikk i Lockport, New York; og DMAX Duramax Diesel-fabrikken i Moraine, Ohio.

Mens tusenvis av arbeidere blir tvunget tilbake til overfylte fabrikker og arbeidsplasser der viruset kan spille seg ut, vil tusenvis av andre stå ovefor utsikter av arbeidsledighet uten ende i sikte, da bilsalget og etterspørselen raskt har falt katastrofalt. Ford har bekjentgjort at fabrikker som tidligere hadde tre skift bare vil gjenoppstarte med to, og at flere fabrikker som bare opererte med to skal begynne med ett. Bilprodusentene sier at antallet skift vil avhenge av etterspørselen.

Noen utenlandskeide bilprodusenter, deriblant Hyundai, Kia, BMW og Daimler har allerede gjenopptatt deres amerikanske operasjoner, eller de hadde planlagt å gjøre det fra mandag for Hondas og Toyotas del.

På lørdag anla el-bilprodusenten Tesla Inc. søksmål for en føderal domstol i et forsøk på å få gjenåpnet deres monteringsanlegg i Fremont, Californias Bay Area. Selv om Demokrat-guvernør Gavin Newsom tillot store deler av statens næringsvirksomheter og industrier å innlede gjenåpning på fredag satte helsetjenestefunksjonærer i Alameda County foten ned for Teslas planer for å påskynde gjenopptakelsen av produksjon uten adekvate sikkerhetstiltak.

Gjennom hele pandemien har Elon Musk, Teslas administrerende direktør og kjendismilliardær (den 23. rikeste personen i verden, ifølge Forbes), brukt sin Twitter-konto for å spre konspirasjonsteorier som bagatelliserer virusets fare, og har fordømt sosiale distanseringstiltak i stadig mer avhengte og forvirrede formuleringer.

Sist lørdag eskalerte Musk sin offensiv mot bestrebelsen for å beskytte befolkningen og arbeidsstyrken mot pandemien, og truet med å trekke Teslas operasjoner ut av California der han tvitret: «Helt ærlig, dette er det sist strået. Nå flytter Tesla sitt hovedkontor og sine fremtidige programmer umiddelbart til Texas/Nevada. Om vi i det hele tatt opprettholder Fremont-produksjonsaktivitet vil være avhengig av hvordan Tesla i fremtiden blir behandlet.»

Pådrivet for å få gjenåpnet fabrikker fortsetter etter anmodning fra Wall Street, og til tross for den økende kostprisen av Covid-19-pandemien, med dødsfall som på nåværende tidspunkt nærmer seg 81 000 i USA. De tilbakerullingene av sosiale distanseringstiltak dette vil innebære trosser alle advarsler fra ekspertisen for smittesykdommer, og truer med en enorm økning av nye tilfeller og dødsfall.

En plakat som varsler arbeidere om å ikle seg ansiktsmasker før de ankommer scanning-teltet. [Foto: Ford Motor Company]

Denne hensynsløse misaktelsen av menneskeliv fremprovoserer dyptsittende harme blant arbeidere, som ikke ser noen grunn til å utsette seg selv og deres familier for viruset, for å blåse opp bilprodusentenes profitt.

«Ingen er happy med å gå tilbake,» sa en arbeider ved FCAs Jefferson North Assembly Plant. I mars gjorde arbeidere ved fabrikkanlegget opprør mot bestrebelsene for å opprettholde produksjonen da viruset spredte seg, der de meldte seg med på ei bølge av spontanstreiker og arbeidslivskasjoner i Michigan, Indiana, Ohio og Ontario, og tvang bilkonsernene ned til tomgang.

«Ingen føler seg trygge. Vi ser ikke hvordan de skal få holdt oss trygge,» fortsatte arbeideren. «Jeg ser ikke hvordan vi skal kunne gjøre denne sosiale distanseringen. Jeg fårstår det ikke. Jeg tror vi vil få ei ny bølge av koronavirus, som tar til igjen.»

Hun sa at mange arbeidere var under stort økonomisk press på grunn av den nærmest universelle vanskeligheten med å få sikret seg ledighetshetsbidrag. «Noen har ikke fått sine ledighetsbidrag, og de sier de må tilbake på jobb fordi de ikke har penger.»

Underliggende for den disorganiserte og forkvaklede karakteren av delstatenes ledighetssystemer ligger det en bevisst politikk fra styringsklassen om å få brukt økonomisk tvang for å få tvunget dem tilbake til arbeid. Delstatsmyndigheter og selskaper jobber nå i fellesskap om planer om å få kloret tilbake dagpenger fra arbeidere som nekter å gå tilbake til arbeid under utrygge betingelser, der Ohio, som er en sentrallokalisering for produksjon, nå lanserer en ondsinnet benevt «Covid-19 arbeidersvindel» for at arbeidsgivere kan få rapportert fravær.

«Det har vært folk her i min sweatshop (Faurecia), som har jobbet siden dette begynte,» sa en arbeider ved bildel-leverandøren i Indiana. «Alle de tre siste ukene har de kalt folk tilbake.»

«Det som skremmer meg er ventilasjonssystemet vårt. I fjor brydde de seg ikke om vi engang hadde frisk luft å puste. Det var så ulmende varmt her at du ikke engang fikk pustet. I år vil det bli dobbelt så vanskelig, med ansiktsmasker og uten luft utenfra. Vi kommer alle til å kveles.»

En arbeider ved Fiat Chrysler Kokomos girkasse-fabrikkanlegg i Indiana ga uttrykk for sitt raseri over kunngjøringene om gjenoptakelsen av arbeid, og sa: «Det er umenneskelig! De har fremdeles mennesker som dør av Covid-19 som jobber for FCA. Vi vet alle at de ikke vil besørge oss hverken varmt vann, såpe, hansker, ansiktsmasker eller desinfiseringsmiddel. Hvis du jobber på ei dellinje eller på et samlebånd, det er ikke noe som ligner seks-fot-avstand. Hvordan skal de være i stand til å beskytte mennesker når frontlinjearbeiderne i responsen til Covid-19-pandemien ikke engang har nok personlig verneutstyr?»

Hun kommenterte sanseløsheten ved gjenopptakelsen av arbeid, der hun la til: «Hvem vil kjøpe seg en ny bil akkurat nå? De har lagrene fulle av girkasser og bilopplagringene er stinne, så hva er poenget? Dette vil bare utsette mennesker for død, for at de så tar det med hjem til sine familier.»

Arbeideren pekte på de sammenflettede farene som arbeiderfamilier står overfor, og sa: «Noen arbeidere er gift med ansatte som jobber ved kjøttfabrikker, som Tyson. Disse menneskene er utsatt for viruset, og de kommer til å bringe det rett inn i fabrikken her.»

Etter arbeidsnedleggelsene ved bilanlegg i Europa og Nord-Amerika i mars har opposisjonen vedvart å tilta blant arbeidere i mange forskjellige sektorer rundt om i verden, deriblant ved kjøttprosesseringsanlegg, ved Amazon og andre logistikkforetak og i dagligvarebutikker. Dusiner av arbeidere for bildelprodusenten Lear Corporation protesterte utenfor ett av selskapets anlegg i Port Elizabeth, Sør-Afrika i forrige uke, og en streik har stengt ned Nissans hovedmonteringsanlegg i Barcelona, Spania siden midten av forrige uke.

Arbeidere rundt om i hele verden konfronterer en styringsklasse som er helt imot å treffe noen seriøse tiltak for å konfrontere pandemien. Fra selskapsdirektører, fagforeningsfunksjonærer og til kapitalistpolitikere, er de alle likegyldige til den massedøden og lidelsen det vanvittige pådrivet for profitter forårsaker.

Arbeidere kan ikke tillate seg å bli ført tilbake til slakting! Det må organiseres sikkerhetskomitéer på grunnplanet i fabrikker for å få stoppet den premature gjenoptakelsen av arbeid. Kravene må reises om å stanse all ikke-essensiell produksjon, for øyeblikkelig og full inntektsdekning og besørgning av helseforsikringsrettigheter for de som blir berørte av nedstengninger, og for å reversere billioner-dollar-redningsplanken for Wall Street og storselskapene, som må omdirigeres mot livssparende nødvendigheter.

Selskapseierne har visst at de ikke er i stand til å beskytte deres arbeideres helse og sikkerhet, og har derved tapt deres rett til å operere fabrikkene. Bilindustrien må overtas av arbeiderne selv, settes under deres demokratiske kontroll og bli drevet i samfunnets interesser, ikke for det parasittiske finansoligarkiet, som del av kampen for sosialisme.

______________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Loading