Elon Musk, adm. dir. for Tesla, gjenopptar produksjon ved California-fabrikken i kriminell jakt på profitt

I åpen trossing av de lokale helsemyndighetene gjenopptok Teslas konsernsjef Elon Musk på mandag ensidig produksjonen ved selskapets eneste amerikanske sammenstillingsanlegg i Fremont, California, som sysselsetter anslagsvis 10 000 arbeidere. Lokale medierapporter melder at anleggets parkeringsplass mandag var like fylt som på en vanlig arbeidsdag, som betyr at tusener av arbeidere kom sammen i løpet av dagen, og derved dramatisk økte sannsynligheten for spredning av Covid-19 i hele regionen.

Musk annonserte gjenåpningen av Tesla-anlegget på mandag der han arrogant tvitret: «Tesla gjenopptar produksjonen i dag mot Alameda Countys regler. Jeg vil være tilstede med alle andre. Dersom noen skal arresteres ber jeg om at det bare blir meg.»

Tesla fabrikken i Freemont, California

Musks handlinger er kriminelle på flere nivåer. Samtidig som han direkte bryter de lokale forordningene om å forbli hjemme, utsetter han bevisst Tesla-arbeiderne ved anlegget for fare, ene og alene for å øke profitten for seg selv og selskapets aksjonærer. Dessuten vil denne utrygge gjenopptakelse av produksjonen ved det største produksjonsanlegget i San Francisco Bay Area-regionen skape betingelser for en rask økning av antall tilfeller og dødsfall de kommende ukene.

Embetsrepresentanter i Alameda County, sammen med fem andre counties i Bay Area, utvidet i forrige uke regionens ordrer om å forbli hjemme, til den 31. mai. Dette fikk Musk til å fordømme beslutningen der han i helgen truet med å ville trekke Teslas operasjoner ut av California og flytte dem til Texas eller Nevada. Selskapet anla på lørdag også søksmål for en føderal domstol for å prøve å få sanksjonert deres utrygge gjenåpning.

Med en nettoformue på $ 40,1 milliarder [NOK 409 milliarder] er Musk den 22. rikeste personen i verden. Han har lagt til $ 12,6 milliarder [NOK 128,58 milliarder] siden starten av inneværende år og har blitt stadig mer gal i sin nådeløse jakt etter rikdom. Med sin lovløse og morderiske handling har Musk gitt et åpent uttrykk for det instinktive profittmotivet som driver enhver kapitalist.

Trekket for å gjenoppstarte produksjonen ved Tesla er direkte tilknyttet den bredere gjenåpningen av den globale bilindustrien, som har akselerert den siste uka. Alle av Teslas største konkurrenter jobber for å få gjenopptatt produksjonen, med en rekke bildelanlegg på tvers av Michigan som også gjenåpnet på mandag. Til tross for at Tesla presenterte en relativt god inntjeningsrapport i slutten av april er selskapet under et enormt press for ikke å avgi noen av sine konkurransefortrinn i det ekspanderende markedet for elbiler.

I en e-post sendt til arbeidere på mandag med tittelen: «Permitteringen er avsluttet, og vi er tilbake i arbeid og i produksjon!» skrev Tesla-ledelsen til sin arbeidsstokk: «Vi er glade for å komme tilbake i arbeid og har implementert veldig detaljerte planer for å bistå dere med å holde dere trygge når dere kommer tilbake.»

Tesla-arbeidere vet godt at de møter livsfarlige arbeidsforhold, og at Covid-19-pandemien ikke er i nærheten av å avta. Men det økonomiske presset er så intenst at de effektivt sett blir tvunget mot sin vilje til å gjenoppta arbeidet, da enhver arbeider som nekter å stille står overfor utsiktene til å bli sparket og avskåret fra tilgangen til dagpenger. Siden midten av mars har over 4,5 millioner kaliforniere offisielt søkt om ledighetsbidrag, eller anslagsvis 23,3 prosent av Californias arbeidsstyrke.

Gjennom hele pandemien har Musk kontinuerlig tvitret sin motstand mot de statsdekkende forbli-hjemme-tiltakene iverksatt av Californias Demokrat-guvernør Gavin Newsom. Tweetene hans har korrespondert tett med de Trump har servert, med forlangender om en gjenåpning av næringsvirksomheter uansett for hvilken kostpris. Han har fordømt utstedelsen av stimulansesjekker til arbeidere, har berømmet mulighetene for chloroquine som behandling av Covid-19 og har kalt sosiale distanseringstiltak som «fascist»-angrep på demokratiske rettigheter.

Den 28. april tvitret han: «FRIGJØR AMERIKA NÅ.» I en annen tweet fra april fremmet han de morderiske forestillingene om «flokkimmunitet» som ble promotert av politikere globalt, med forlangender om at millioner blir smittet og dør, og han har gjentatte ganger fremmet konspirasjonsteorier som påstår at Covid-19-dødeligheten faktisk er lav.

Til tross for hans angivelige fiendtlighet til guvernør Newsom snakket de to sammem i løpet av forrige uke, der Newsom ga Musk heder for å ha påskyndet ham til få implementere planer for å starte gjenåpning av produksjonen i hele staten forrige uke. På sin daglige pressekonferanse på mandag uttalte Newsom: «Jeg har ikke bare kjent dette selskapet, men jeg har kjent grunnleggeren i mange, mange år.» Han la glødende til: «Jeg har stor ærbødighet for deres teknologi, deres innovative ånd, for deres lederskap.»

Kort etter mandagens pressekonferanse la Musk ut sin tweet om gjenåpningen av Tesla. Etter all sannsynlighet vil det snart bli inngått en avtale mellom Musk og lokale embetsrepresentanter, med Newsom som mellommann, for å forsikre fortsatt operasjon ved Tesla-fabrikken, uten annet enn ei bot for Musk.

Før pandemien hadde Tesla allerede fått seg ry for å være en av de mest utrygge arbeidsplassene i USA. I 2018 kom selskapet inn på lista «Dirty Dozen», som publiseres av nasjonalrådet for sikkerhet og helse i arbeidslivet (COSH) [National Council for Occupational Health and Safety], som rangerte Tesla-fabrikken blant de farligste arbeidsmiljøene i landet.

Rapporten bemerket: «Registrerbare skader for arbeidere ved Tesla Motors var 31 prosent høyere enn for resten av bilindustrien i 2015 og 2016. […] Raten for alvorlige yrkesskader blant Tesla-arbeidere, som krever dager vekk fra arbeid, begrensede plikter eller jobboverføringer, var også mye høyere ved Tesla enn ved andre bilfabrikker: mer enn det dobbelte av bransjegjennomsnittet i 2015, og 83 prosent høyere i 2016.»

Den brutale sweatshop-fabrikken i Fremont er nå på vei til å bli ei bokstavelig dødsfelle for tusenvis av arbeidere, og et episenter for smitten i hele regionen. Musks halsløse beslutning om for tidlig å gjenoppta produksjonen avslører på nytt kapitalistsystemets irrasjonalitet, som er basert på privat eierskap til produksjonsmidlene og sosiale behovs underordning til privatprofitt.

Tesla-arbeidere må omgående ta aksjon for å opprette sikkerhetskomitéer på grunnplanet, for å få stanset denne ikke-essensielle produksjonen og sikre at arbeidernes helse får forrang fremfor selskapsprofitter. Disse komitéene må hevde arbeidernes kollektive vilje, og slåss for å ta kontrollen over produksjonen fra Musk og de velbeslåtte aksjonærene som sender arbeidere til å dø.

En slik kamp vil bare krones med hell i den grad arbeidere utvider deres rekkevidde så bredt som mulig, og kobler seg sammen med bilarbeidere og alle de som blir sendt tilbake til arbeid under livsfarlige betingelser, på tvers av hele USA og internasjonalt. Målet må være å få stengt ned all ikke-essensiell industri, beslaglegge formuene til storselskapsdirektørene og finansaristokratiet, og sikre at alle arbeidere og deres familier blir forsørget og kan holdes trygge under hele pandemien. Det å oppnå disse nødvendige målene vil kreve et frontalangrep på hele kapitalistsystemet, og den sosialistiske omorganiseringen av samfunnet i arbeiderklassens interesse.

_________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Loading