Medlem av Det hvite hus’ spesialgruppe for koronavirus advarer for «virkelig alvorlige» konsekvenser av for tidlig gjenåpning

Anthony Fauci og andre medlemmer av Det hvite hus’ spesialgruppe for koronavirus [Coronavirus Task Force] vitnet på tirsdag for Senatets HELP-komité – for helse, utdanning, arbeidskraft og pensjoner.

I sitt vitnesbyrd uttalte Fauci, mangeårig direktør for Nasjonalinstituttet for allergi og smittsomme sykdommer (NIAID), at «konsekvensene kan bli virkelig alvorlige» dersom delstater og counties fortsetter å gjenåpne prematurt midt under den spredende koronaviruspandemien. Fauci gjentok også det han sa til New York Times på mandag, om at det ville bli «unødvendig med lidelse og død» dersom delstatene gjenåpner før de er i stand til å begrense og kontrollere viruset.

Som svar på et direkte spørsmål uttalte Fauci at pandemien ikke er «under kontroll», der han erkjente at USA har underrapportet antallet dødsfall og bemerket at det ikke har blitt demonstrert immunitet mot pandemien. På tilsvarende måte helte han kaldt vann over ideen om at en banebrytende terapeutisk behandling eller vaksine er rett rundt hjørnet.

Senatorer lytter mens dr. Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, snakker over ekstern overføring under en virtuell komité-høring i Senatet – for HELP-komitéen for helse, utdanning, arbeidskraft og pensjoner, tirsdag 12. mai 2020 på Capitol Hill i Washington. [Foto: Toni L. Sandys/The Washington Post via AP, Pool]

Arrangementet har noe av en surrealistisk karakter ettersom de fakta Fauci har berettet sto som en klar fordømmelse av politikken til administrasjonen han er del av. Trump presser aggressivt på for en tilbake-til-arbeid-kampanje som allerede har produsere en topp av nye tilfeller og dødsfall. Fauci valgte sine ord omhyggelig, og begrenset seg til å antyde behovet for flere tester fra en administrasjon som har en historikk for total fiasko i den forbindelse.

Høringen ble avholdt samme dag som antallet saker i USA steg til over 1,4 millioner og antallet døde steg til over 83 000. Antall tilfeller og dødsfall internasjonalt var tirsdag på henholdsvis 4,3 millioner og 292 000.

Onsdag i forrige uke anslo Instituttet for helsestatistikk og evaluering (IMHE) ved University of Washington at 147 000 mennesker i USA vil dø av Covid-19 innen august. IMHE, som har blitt kritisert av epidemiologer for å undervurdere faren, oppjusterte sine prognoser på grunn av «endringer i politiske retningslinjer for mobilitet og sosial distansering».

Mer enn 40 delstater, både under Demokrat- og Republikaner-guvernører, har nå lempet på restriksjoner som ble iverksatt i forsøk på å demme for utbrudd av sykdommen. Som resultat har nesten halvparten allerede sett en økning av nye koronavirustilfeller.

Denne realiteten forhindret ikke komité-lederen senator Lamar Alexander (R-Tennessee), fra å begynne høringen med å gjøre det klart at folk må forvente å «gå tilbake til skoler og tilbake til arbeid».

De viktigste vitnene for høringen inkluderte Fauci, Robert Redfield, direktør for den føderal folkehelseetaten CDC [Centers for Disease Control and Prevention], Stephen Hahn, kommisjonær for mat og medisintilsynet FDA [Food and Drug Administration] og visehelseminister Brett Giroir. Spesialgruppas angivelige leder Deborah Birx, var fraværende.

Alexanders første spørsmål var et krav om å få vite hvordan de skulle sende landets anslagsvis 20 millioner studenter og 50 millioner grunnskole- og ungdomsskoleelever tilbake til skolene som ledd i en plan «for å få overtalt foreldre ... til å komme tilbake til jobb i august? La oss begynne med behandlinger og vaksiner.»

Fauci responderte med å bemerke at det var «et skritt for langt» å forvente enten en vaksine eller noen effektiv behandling innen starten av skoleåret. «Vi ser ikke en vaksine som spiller i muligheten til at enkeltindivider kan komme tilbake på skolen dette semesteret,» sa han. Samtidig gikk han tilbake på sin promotering av legemiddelet Remdesivir, og kalte stoffets virkning på gjenfriskningstiden «virkelig beskjeden».

Demokratene benyttet komité-høringen som en anledning til å komme med hyklersk kritikk av Trump-administrasjonens politikk, skreddersydd for fremtidige kampanjereklamer, samtidig som de unngikk enhver reell diskusjon om hva som skjer i USA. Helt spesielt var det ingen som nevnte multi-billioner-dollar-redningspakka til Wall Street, enstemmig vedtatt i Senatet. Alle senatorene som deltok i komité-høringen stemte for lovforslaget, som har blitt etterfulgt av styringklassens forlangender om en rask gjenopptakelse av arbeidet.

Senator Elizabeth Warren spurte: «Har vi nok robuste motforanstaltninger på plass til at vi ikke trenger å bekymre oss for en slem høst og vinter?»

Fauci svarte: «Utsiktene er at når vi kommer til slutten av sommeren og den tidlige høsten, da vil vi ha [nok testing] på plass,» sa han. Warren fulgte opp, og spurte hva ville skje «dersom vi ikke gjør det bedre med testing, kontaktsporing og sosial distansering, vil da nødvendigvis dødsfall av koronavirus tilta?» Fauci ga det åpenbare svaret: «Dersom du ikke har en tilstrekkelig respons, da vil vi ha den skadelige konsekvensen av flere infeksjoner og flere dødsfall.»

Faktisk er testing og kontaktsporing, virkemidlene Verdens helseorganisasjon (WHO) har insistert på siden januar er ryggraden i enhver plan for å få begrenset viruset, av en tilstand som kan beskrives som sårt utilstrekkelig, og det med bevisst overlegg. Under sine bemerkninger forsøkte Giroir å skjule denne statussituasjonen ved å fokusere på det faktum at det nå har vært gjennomført nesten 10 millioner tester i landet.

Det han ikke nevnte er at USA ligger på 40. plass når det gjelder testing per innbygger, og at mengden tester for koronavirus som har blitt utført fremdeles ikke er nok til å fange opp hele omfanget av viruset. Mens CDC har omtrent 10 000 mennesker som er opplært til å spore smittedes kontakter, har folkehelseekspertene beregnet at etaten trenger ti ganger så mange for effektivt å kunne finne personer som kan ha vært eksponert for viruset.

Ingen av disse poengene ble reist av noen av Demokratene i komitéen, som fulgte i Alexanders spor da han uttalte seg mot «fingerpeking». På det meste sa det rangerte komité-medlemmet Patty Murray (D-Washington): «Vi trenger dramatisk mer testing. Det er uakseptabelt at vi fremdeles ikke har en nasjonal strategiplan for å sikre at testing er gratis, rask og overalt.»

Demokratene presset heller ikke på om hvorfor massetesting begynte først i slutten av mars, og ikke i begynnelsen av februar, da pandemien først spredte seg over hele kloden. Den fullstendige fiaskoen med de første CDC-testsettene ble ikke nevnt, og det ble bare i forbifarten henvist til pågående dødelige utbrudd i bilfabrikker, Amazon-lagere, kjøttprosesseringsanlegg og på sykehjem.

Senator Bernie Sanders spurte for sin del om USA ikke har underrapportert antallet dødsfall. Fauci svarte at «antallet dødsfall er sannsynligvis høyere» enn det offisielle dødstallet fordi «det kan ha vært mennesker som døde hjemme» som ikke ble talt, «fordi de aldri kom seg til sykehus».

De mest oppflammende kommentarene kom fra senator Rand Paul (R-Kentucky), som hevdet: «I rurale delstater, der har vi egentlig aldri nådd noen form for pandemiske nivåer, i Kentucky og andre stater ... utenfor New England, har vi hatt et relativt godartet forløp av dette viruset over hele landet.» Antagelig inkluderte senator Paul New York som del av New England når han lovpriser koronavirusets «godartede» forløp i Michigan (4 674 dødsfall), Illinois (3 601 dødsfall), California (2 876 dødsfall) og Louisiana (2 347 dødsfall).

Paul bemerket heller ikke den siste ukas bølge av nye tilfeller, med minst 72 prosent økning i ti områder på tvers av hele landet. Dette inkluderer også Central City i hans egen delstat Kentucky, som opplevde en økning på 650 prosent nye tilfeller.

Paul opprettholdt også løgnen om at koronaviruset ikke er verre enn en influensa. Han krevde at skolene måtte få åpne «distrikt etter distrikt» da han hevdet at barn er mer immune mot viruset. Ikke bare er immunitet mot viruset fortsatt ikke kjent for noen aldersgruppe, tre småbarn er bekreftet døde av en komplikasjon av koronaviruset, nå kjent som PMSI – «pediatrisk multisystem inflammatorisk syndrom» – og med ytterligere tilfeller som avventer bekreftelse etter obduksjon.

Paul uttrykte nakent den faktiske politikken til selskaps-finansoligarkiet i USA, frontet av Trump-administrasjonen. Etter å ha fått seg tildelt billioner av dollar krever styringsklassen at arbeidere setter egne, i tillegg til sine familiemedlemmers og kollegers liv i ekstrem fare ved å gjenoppta arbeidet for å få produsert profitter.

_____________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Loading