Perspective

Elon Musk og klassekrigens økonomi

Elon Musk, administrerende direktør for Tesla annonserte på mandag at bilprodusenten basert i Palo Alto, California, gjenopptar produksjonen på foretakets sammenstillingsanlegg i Fremont i California, i trossing av de lokale helsemyndighetenes ordre om at anlegget må forbli nedstengt for å beskytte arbeidere mot Covid-19.

«Tesla gjenopptar produksjonen i dag mot Alameda Countys regler,» sa Musk på Twitter. San Francisco Chronicle rapporterte at Tesla-produksjonslinjene hadde vært i operasjon i løpet av helgen. Ved full kapasitet sysselsetter anlegget 10 000 arbeidere.

Musk er meget vel inneforstått med at han ikke vil få alvorlige konsekvenser for å sette tusener av menneskers liv i fare. Lokale embetsrepresentanter sendte på tirsdag kun et brev til Tesla der de ba selskapet om å stanse produksjonen inntil de kommer til enighet om en plan om å gjenåpne. Den strengeste straffen Musk potensielt er utsatt for er ei bot på opp til $ 1 000 per dag, eller opptil 90 dagers fengsel, hvor dette sistnevnte er høyst usannsynlig.

Den globale bilindustrien gjenoppstarter produksjonen over hele Nord-Amerika og i Europa, sanksjonert av delstatsmyndigheter og Trump-administrasjonen. Demokrat-guvernør Gretchen Whitmer i Michigan har tillatt at delstatens bilprodusenter gjenopptar produksjonen denne uka.

Denne kampanjen for å tvinge arbeidere tilbake til jobb, som støttes av begge partiene, risikerer et vesentlig oppsving av pandemien. Dr. Anthony Fauci, som vitnet for det amerikanske Senatets helse-komité på tirsdag, advarte mot en for tidlig gjenåpning av økonomien og sa at uten tilstrekkelige forberedelser «risikerer vi å få en gjenoppblomstring».

California, akkurat som over hele USA, er ikke i nærheten av å være beredt til å utføre massetesting eller å implementere kontaktsporing og de karantener som er nødvendige for å begrense virusutbrudd. Staten har gjennomført omtrent 992 000 tester av en total befolkning på 40 millioner.

Den dystre situasjonen som kjøttprosesseringsarbeidere står overfor understreker de iboende farene ved å spre viruset på arbeidsplasser som Tesla, som involverer samlebånd der produkter flyttes gjennom hendene til dusiner av arbeidere før de når sin sluttstatus. På kjøttanlegget Tyson i Logansport, Indiana, testet nesten 900 ansatte positivt i forrige måned, hvorav tre døde.

Med sin resolusjon om å gjenåpne Tesla tvinger Musk arbeidere til å gå tilbake på jobb, eller stå overfor økonomisk ruin. I en e-post truet selskapet arbeiderne: «Hvis dere velge ikke å melde dere på jobb, kan det eliminere eller redusere deres kvalifisering for arbeidsledighet.»

Over 4,5 millioner kaliforniere, eller 23,5 prosent av Californias arbeidsstyrke, har offisielt søkt arbeidsledighetsbidrag. Bare én av åtte av dem som meldte sine søknader i mars har fått dem behandlet, hvilket har lagt et enormt press på arbeiderne om å komme seg tilbake på jobb.

Musks hyklerske påstand om å tale for de Tesla-ansattes økonomiske interesser blir ikke bare motsagt av at han utsetter deres liv for fare. Han har truet med permanent å legge ned Fremont-anlegget og ødelegge levebrødet til de 10 000 ansatte, med mindre hans krav blir oppfylt.

«Tesla vil nå flytte sitt hovedkontor og fremtidige programmer til Texas/Nevada umiddelbart,» advarte Musk i forrige uke. «Om vi beholder Fremont-produksjonsaktiviteten i det hele tatt, så vil det være avhengig av hvordan Tesla blir behandlet i fremtiden. Tesla er den siste bilprodusenten igjen i CA.»

Gjennom hele sin karriere har Musk bygget opp en personlighetskult rundt seg som en strålende ingeniør og selvgjort milliardær. Faktisk var hans far eier av ei smaragdgruve i Zambia.

Hans oppstigning til stratosfæriske nivåer av rikdom, der han raskt ble en av de rikeste personer i verden, er uadskillelig fra den enorme oppgangen av asset-verdiene etter 2008-finanskrisen.

Musk er selve personifiseringen av den typen risikokapitalist [‘venture capitalist’] skapt av en kapitalistøkonomi som er stadig mer avhengig av økende gjeldsnivå.

Tesla har tapt penger ni av de siste ti årene, der selskapet har opprettholdt en negativ relasjon aksjeverdi-til-inntjening (P/E; ‘price/earning’). Likevel har aksjekursen steget. For bare ett år siden var Teslas aksjekurs under $ 200, men selskapets verdivurdering har siden dengang økt med en faktor på fem og nådde tidligere i år $ 917. Den er for tiden priset til $ 809, med selskapets markedsverdi er nå på $ 150 milliarder.

Dette har gjort Musk ubegripelig rik. Siden starten av inneværende år har han anlagt seg ytterligere $ 12,6 milliarder [NOK 128,25 milliarder], som gjør ham til verdens 22. rikeste person, med en formue på $ 40,1 milliarder [NOK 408,16 milliarder]. Hans direktørlønningspakke, historiens største, er fullt og helt betinget av stigningen av Teslas aksjekurs.

Denne formuen hviler på et berg av gjeld, som bare kan betjenes gjennom utvinningen av merverdi fra arbeiderklassen.

Det er helt passende at Musks krav om at arbeidere skal gjenoppta arbeidet har blitt hyllet av USAs president Trump, som legemliggjør det amerikanske finansoligarkiets rovdyraktige interesser. «California må la Tesla og @elonmusk åpne fabrikkanlegget, NÅ,» tvitret Trump på tirsdag. Musks handlinger har understreket at Trump ikke er et avvik, men snarere personifiserer en styringsklasse som har sin formue basert på den enorme utvidelsen av fiktiv kapital, gjeld og sosial plyndring.

Musk og direktører som ham er kontinuerlig tvunget til å demonstrere deres fullstendige hensynsløshet overfor investorene som har kjøpt seg inn i det amerikanske aksjemarkedets massive Ponzi-ordning. Det eneste som er reelt av det er arbeidernes arbeid, der det som danner grunnlaget for Musks og hans med-oligarkers fantastiske berikelse en den stadig større utbyttingen av arbeiderne. Det er denne sosiale dynamikken som får Musk til å kreve at arbeidernes liv ofres for profitt.

En relevant respons på Musks handlinger ville vært å tiltale ham for kriminelt å utsette hans arbeidere og den regionale befolkningen for fare, beslaglegge Tesla-fasiliteter over hele verden og ekspropriere størstedelen av hans formue for å betale for de uunngåelige helse- og sosialkonsekvensene forårsaket av hans uaktsomhet og forsettelige likegyldighet. Hans individuelle handlinger bekrefter behovet for det bredere kravet fra Socialist Equality Party (SEP), som oppfordrer til «Eksproprieringen av alle store finans- og selskapsinstitusjoner og omgjøring av dem til demokratisk kontrollerte offentlige tjenesteleverandører [‘utilities’]».

Loading