Trump angrep dr. Fauci for hans bekymring for prematur åpning av landet

Dr. Anthony Faucys vitnesbyrd under tirsdagens høring i Senatet skar på tvers av bestrebelsene fra begge partiene på å få gjenåpnet for tidlig, og sendte en kald gysning nedover ryggraden på aksjemarkedene, som fikk [børsindeksen] Dow-Jones Industrial Average til å falle mer enn 300 poengpunkter.

Dr. Fauci, som er en ledende størrelse i Det hvite hus’ spesialgruppe for koronaviruset, advarte senatorene for at en rask gjenåpning av landet kunne føre til en dramatisk gjenoppblomstring av tilfeller som ville kreve tilbakevending til en nedstenging nummer to. Han advarte mot å forvente at en vaksine eller en form for antiviral medikamentering vil være tilgjengelig innen skoler og colleges åpner i august og september, og kalte det ønsketenkning.

Uten å legge noe i mellom sa han: «Det er en reell risiko for at dere vil utløse et utbrudd som man kanskje ikke kan få kontrollert, som faktisk, og paradoksalt nok, vil sette dere tilbake, og ikke bare føre til noe lidelse og død som kunne vært unngått, men som til-og-med kan sette dere tilbake på veien for å prøve å få en økonomisk gjenoppretting.»

President Trump gikk på offensiven mot sin egen allment respekterte smittevernekspert på onsdag, i et forsøk på skadekontroll. «Han vil spille alle sider av likningene,» sa presidenten da han ble spurt av Fox Business Network om Faucis kommentarer. «Jeg ble overrasket over hans svar. For meg er det ikke et akseptabelt svar, spesielt hva angår skoler ... vi må få åpnet skolene, vi må få åpnet landet vårt, vi må åpne landet vårt.»

Trump sto overfor ytterligere konsekvenser i går da dr. Rick Bright, den utskjøvede tidligere direktøren for etaten Biomedical Advanced Research and Development Authority, en viktig enhet innen departementet for helse og menneskelige tjenester (DHHS), var satt til å fortelle Kongressen at Det hvite hus var fullstendig uforberedt på koronaviruspandemien da den rammet landet, og ikke var villig til å høre på advarslene fra sykdomseksperter som ham selv.

I et forberedt vitnesbyrd CNN hadde fått tilgang til, skrev dr. Bright: «Vårt mulighetsvindu lukkes. Dersom vi ikke klarer å utvikle en nasjonalt koordinert respons, basert på vitenskap, frykter jeg at pandemien vil bli langt verre og at den blir langvarig og vil forårsake usette nivå av sykdom og antall omkomne. Uten klar planlegging og implementering av trinnene som andre eksperter og jeg har trukket opp, vil 2020 bli den dystreste vinteren i moderne historie.»

Det er drøyt fire måneder siden verden for første gang fikk høre om det nye koronaviruset, først midlertidig kalt 2019-nCoV, senere benevnt SARS-CoV-2. Sykdommen forårsaket av viruset, Covid-19, har blitt godt forankret i det globale leksikon. I løpet av denne korte perioden har verden sett nesten 300 000 dødsfall og over 4,4 millioner bekreftede tilfeller, med 2,5 millioner for øyeblikket smittede pasienter. Ødeleggelsene som er bevirket av pandemien overstiger langt de grufulle tallene som er referert. Innvirkningene på alt av økonomisk og sosialt liv på planeten er massive. Dette fordrer en presserende nødvendig internasjonal respons for å demme opp for de forestående katastrofene av arbeidsledighet, sult, sykdom, massefattigdom og krig.

På onsdagens pressebriefing fra Verdens helseorganisasjon (WHO) sa generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreysus at ulikhet er en drivende faktor for Covid-19-pandemien, ikke bare ved å forårsake betydelige tap av liv, men ved å true fremskrittene som er oppnådd, spesielt i forebyggingen og behandlingen av barnesykdommer, malariainfeksjoner og HIV. WHOs helsestatistikk som ble publisert på onsdag demonstrerer at verden ikke vil oppfylle målene for bærekraftig utvikling, en samling av 17 globale målsetninger designet for å forbedre folkehelsen for menneskene på planeten og som var ment å oppnås innen år 2030, og nå vil bli ytterligere avsporet av Covid-19.

Ghebreysus sa: «Verden har ikke gjort nok for å innfri løftet om helse for alle. ... Det beste forsvaret mot dette utbruddet og mot andre helsetrusler er beredskap. Helsesystemer og helsesikkerhet er to sider av den samme mynten. Dersom vi ikke investerer i begge deler, da vil vi ikke bare møte helsemessige konsekvenser, men også de sosiale, økonomiske og politiske konsekvensene vi allerede opplever under denne pandemien.»

Dr. Soumya Swaminathan, forskningssjef for Verdens helseorganisasjon (WHO), tilbød en nøktern vurdering av pandemien under den andre dagen av en livestreamet tre-dagers global konferanse, der Financial Times var medarrangør, om verdens respons på Covid-19. Hun uttalte at mange faktorer måtte vurderes for å få bestemt hvor lenge verden vil stå overfor utfordringene med å takle pandemien. Disse faktorene inkluderer en global respons for å få begrenset viruset, den fortsatte trusselen som det utgjør, og hvorvidt en vaksine etter hvert blir utviklet.

«Jeg vil si at vi innen ei tidsramme på fire-til-fem år vil kunne se på å få kontrollert dette. Det finnes ingen krystallkule ... pandemien kan potensielt bli verre,» sa hun. Alle deltakerne samtykket i at en vaksine foreløpig virker som den beste utveien, men dette kommer med betydelige forutsetninger og betingelser, og en bekymring de reiste var at dersom viruset muterte tilstrekkelig, da kan en vaksine slutte å virke. Andre saksanliggender som ble reist inkluderer skaleringen av eventuelle vaksiner og den rettferdige fordelingen av dem. Dr. Peter Piot, direktør for London School of Hygiene and Tropical Medicine, bekreftet denne vurderingen, der han la til at vi i mellomtiden må «finne en måte å leve med dette som samfunn, og endre fra nedstenginger til mer fininndelte, målrettede typer intervensjoner.»

I et ondsinnet forsøk på å «fikse» det forferdelige antallet omkomne i USA, som nå står på 85 000, forsøker president Trump å legge press på den føderale folkehelseetaten CDC for å få endret deres metoder for å telle Covid-19-dødsofre. Dr. Deborah Birx, sjef for hans spesialgruppe, har gått inn for å ekskludere de som kan ha omkommet av Covid-19 men ikke har blitt bekreftet av testing, i tillegg til de med Covid-19 som kan ha omkommet av ikke-relaterte faktorer. Washington Post skrev i forrige uke: «Birx og andre var frustrerte over CDCs antikverte system for sporing av virusdata, som de var bekymret for at blåste opp noen statistikker – eksempelvis dødelighetsraten og antallet tilfeller – med hele 25 prosent.» Birx var fraværende under Senatets høring der Fauci utalte seg.

Bob Anderson, CDCs sjef for dødelighetsstatistikk, forsvarte i et intervju med Daily Beast folkehelseetatens metodikk for å bestemme dødsfall på grunn av Covid-19, og sa: «Vi undervurderer så godt som helt sikkert antallet dødsfall.» Dr. Fauci ga også sin forsikring under høringen for Senatets helse-komité for at de faktiske tallene er langt høyere enn de Trump har søkt å få diskreditert.

Ifølge Anderson har CDC to parallelle sporingssystemer for å følge Covid-19-dødsfallene som blir rapportert. Etaten anvender data tilsendt dem av delstatenes helsedepartementer, og fra informasjonen de får gjennom et digitalt kodingssystem for dødsattester. Disse to tallene vedvarer å være konsistente, om enn antallet dødsattester vanligvis vil ligge fra to-til-åtte uker etter i tid. Forstyrrelser i denne prosessen ville føre til en betydelig underberegning, sa han.

En CDC-rapport utgitt denne uka bemerker at per 2. mai hadde New York Citys Department of Health and Mental Hygiene bekreftet 13 831 dødsfall og 5 048 sannsynlige Covid-19-dødsfall, men de hadde ikke inkludert dødsfall blant innbyggere som ikke oppnådde å bli testet, som foreviste falske negativtester, eller der den behandlende legen ikke så virusinfeksjonen som dødsårsak.

CDC skrev: «5 293 [statistisk] overtallige dødsfall, som ikke er identifisert som bekreftede eller sannsynlige Covid-19-assosierte dødsfall, kan ha vært direkte eller indirekte tilskrevet pandemien.» I sitt sosiopatiske forsøk på å tvinge frem en prematur åpning av landet har Trump ingen betenkeligheter med å frarøve disse ofrene sannhetens verdighet, om årsaken for deres tidlige død.

Som salt i såret rapporterte NBC News at Det hvite hus nekter å fremlegge en rapport fra deres egen spesialgruppe for koronaviruset, om at flere storbyområder og mindre lokalsamfunn på tvers av hele landet ser oppsving av antallet Covid-19-tilfeller. På mandagens presseorientering i Det hvite hus erklærte Trump: «I hele landet kommer nå tallene raskt ned.» Likevel opplevde de ti topp-områdene, ifølge rapporten, oppsving på 72,4 prosent eller mer over syv dager sammenlignet med forrige uke. Disse områdene inkluderer Nashville, Tennessee; Des Moines, Iowa; Amarillo, Texas; og den lille byen Central City, Kentucky, med 467 bekreftede tilfeller, der nærmere bestemt 356 er innsatte i kriminalomsorgskomplekset Green River.

USA så mer enn 20 000 nye tilfeller av Covid-19 og over 1 600 dødsfall i løpet av en 24-timers periode. Det er fortsatt en massiv smittebyrde forankret i det amerikanske samfunnet. En tredjedel av alle de amerikanske dødsofrene er tilskrevet pleiehjemsbeboere.

Ifølge Mike Ryan, WHO-sjef for nødssituasjoner: «Dersom du gjenåpner under nærvær av en høy grad av virusoverføring, da kan denne overføringen tilta. Dersom virusoverføringen akselererer, og du ikke har systemene på plass for å kunne oppdage det, da vil det gå dager eller uker før du vet at noe har gått galt, og når dét skjer, da er du tilbake i en situasjon der din eneste respons er en ytterligere nedstenging ... Vi burde ikke vente på å se om hevingen av nedstenginger har fungert ved å telle tilfellene i intensivavdelingene (ICU) eller i likhusene – det er ikke måten å få vite at noe har gått galt.»

Trumps svigersønn Jared Kushner tilbød i et intervju med Times den mest konsise og åpenhjertige vurderingen av administrasjonens mål, der han sa: «Jeg mener virkelig at når Amerika først gjenåpner, da vil det være veldig vanskelig for Amerika noensinne å stenge ned igjen.»

____________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Loading