Ytterligere tre millioner amerikanske arbeidere søker ledighetsbidrag, tilsammen 36 millioner på to måneder

Ifølge de nyligste regjeringstallene søkte nesten 3 millioner arbeidere om ledighetsbidrag i USA i forrige uke, som bringer det totale antallet søknader til rundt regnet 36 millioner i løpet av de to månedene siden koronaviruset tvang næringsvirksomheter til å stenge dørene. I tillegg søkte 842 000 personer om bistand gjennom et separat føderalt program tilordnet for selvstendig næringsdrivende og arbeidere i gig-økonomien.

Rapporten, publisert av det amerikanske arbeidsdepartementet (DoL), indikerer at den for tidlige gjenåpningen av økonomien har gjort lite for å få amerikanerne tilbake i arbeid, slik forfekterne har hevdet. Faktisk var antallet meldte arbeidsledighetssøknader i forrige uke fire ganger det historiske toppnivået registrert før mars i år.

I Georgia, en av de første statene som begynte å gjenåpne deler av økonomien, nådde antallet søknader om arbeidsledighetsbidrag 241 000. Florida, som tillot restauranter å åpne med en fjerdedel av deres kapasitet, så forrige ukes søknadsmengde stige til nesten 220 000. Floridas arbeidsledighetsbyrå sliter med å få behandlet søknadene, som betyr at det faktiske antallet ledige er høyere.

Ei kvinne ser på plakater i en butikk i Niles, Illinois, onsdag den 13. mai 2020. [Foto: AP Photo/Nam Y. Huh]

Noen delstater som har hevet restriksjonene, som Texas og South Carolina, har opplevd en nedgang i antallet søknader, som fikk Donald Trump til å tvitre «Amerika får sitt liv tilbake».

Til tross for Trumps proklamasjon står mange amerikanere fremdeles overfor store vanskeligheter. Den offisielle arbeidsledigheten steg i april til 14,7 prosent, opp fra 4,4 prosent i mars, da 20,5 millioner jobber ble eliminert. I løpet av én måned ble det totale antallet arbeidsplasser opprettet i løpet av det siste tiåret utslettet.

De offisielle arbeidsledighetstallene evner ikke å favne anliggendets grad av alvorlighet. Regjeringsrapporter opplyste at mange arbeidere som var permitterte eller fraværende fra arbeid fremdeles ble regnet som sysselsatte i april. I tillegg ble millioner av arbeidere som ble sagt opp mismodige og søkte ikke sysselsetting. Dersom disse arbeiderne var inkludert i den offisielle arbeidsledigheten, ville tallet nådd nesten 24 prosent.

Ifølge anslag fra Goldman Sachs-strateger vil amerikansk økonomisk aktivitet som den måles etter bruttonasjonalproduktet (BNP) krympe med svimlende 39 prosent for det andre kvartal, en revisjon av en tidligere prognose som var på 34 prosent. Jan Hatzius og andre økonomer forutser at det kan forventes en vekst på 29 prosent for tredje kvartal, men for hele regnskapsåret vil veksten falle med 6,5 prosent.

Goldman Sachs forutser også at offisiell arbeidsledighet vil fortsette å stige. Tidligere regnet økonomer med at arbeidsledigheten ville komme opp i 15 prosent. Nye anslag antyder imidlertid en topp på hele 25 prosent.

På onsdag rapporterte Federal Reserve-styreleder Jerome Powell at 40 prosent av de amerikanske husholdningene som henter inn under $ 40 000 i året mistet ei inntekt i mars. Dette åpenbarer innvirkningen av den økonomiske katastrofen som koronaviruset har påført de fattigste delene av arbeiderklassen.

En rapport utgitt av Fed på torsdag fant at seks prosent av alle voksne enten hadde fått deres arbeidstimer redusert eller var tvunget til å ta ubetalt permisjon. For mars rapporterte til sammen 19 prosent av voksne at de mistet jobben, eller opplevde en reduksjon av arbeidstimer.

«Denne reverseringen av økonomisk velstand har forårsaket et smertenivå som det er vanskelig å fange med ord, ettersom mennesker får sine liv snudd opp ned midt under stor usikkerhet om fremtiden,» sa Powell på en online-begivenhet arrangert av Peterson Institute of International Economics i Washington.

«Omfanget og hastigheten på denne nedgangen er uten moderne presedens, og er betydelig verre enn noen lavkonjunktur siden andre verdenskrig,» sa Powell. «Vi ser en kraftig nedgang i økonomisk aktivitet og sysselsetting, og vinningen av etablerte arbeidsplasser det siste tiåret har allerede blitt slettet.»

Arbeidsledige i noen delstater rapporterer fortsatt om problemer med å få søkt eller mottatt ledighetsbidrag midt under krisen. Disse inkluderer frilansarbeidere, de som opererer i gig-økonomien og selvstendig næringsdrivende, som i år har blitt berettiget ledighetsbidrag.

De føderale stimulansutbetalingene fra CARES-loven har fortsatt ikke blitt fullstendig ført frem til arbeidere i alvorlige økonomiske vanskeligheter. Per denne uka har skattemyndighetene (IRS) utstedt 130 millioner utbetalinger til en samlet verdi av $ 200 milliarder. Dette etterlater fortsatt rundt 20 millioner amerikanere som fremdeles venter på økonomisk bistand.

Nivåene av den økonomiske krisen som for øyeblikket oppleves av flere titalls millioner har ikke vært sett siden Den store depresjonen på 1930-tallet. Ifølge veldedighetsorganisasjonen Feeding America kan opptil 18 millioner barn i Amerika bli matusikre som en følge av koronaviruspandemien. Over hele USA står familier i lange køer ved matutdelingene for å få den lille bistanden de kan.

En massiv mengde mennesker i flere hundre biler møtte på torsdag opp for mathjelp fra North Texas Food Bank i Dallas, Texas. Organisasjonen fortalte radiostasjonen NBCDFW at den har hjulpet mer enn 32 000 familier siden pandemien slo til. Matutdelingen har sett en tilstrømming av husholdninger som ikke har etterspurt bistand før, der ei talskvinne anslo at opptil halvparten av de som nå søker hjelp gjør det for første gang. De samme scenene utspiller seg i store-og-små byer på tvers av hele USA.

Koronaviruspandemien har avduket kapitalistsystemets bankerott. Stilt overfor en enorm folkehelsekrise har den amerikanske styringsklassen vist seg helt ute av stand til å iverksette de mest elementære tiltak for å beskytte befolkningen mot sykdom, sult eller økonomisk ruin. I stedet er livene til arbeiderklassen og deres familier underordnet viljen til et bittelite sjikt av parasitter som eleverer profittjakten over menneskelivet.

____________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Loading