Hundretusener av amerikanere står overfor hjemløshet under pandemien, der delstater hever restriksjoner på utkastelser

Med nesten 40 millioner offisielt arbeidsledige i USA forbereder delstat- og lokalemyndigheter seg på å kaste arbeidere og deres familier ut av deres hjem og sette dem på gata. Over hele USA er moratorier for rettsforhandlinger om utkastelser og tvangsinndragelser av boliger, som ble satt på plass under begynnelsen av pandemien, enten blitt opphevet eller står for utløp tidlig neste måned.

Nasjonalt har det vært et lappeteppe av midlertidige sikringstiltak for leietakere og huseiere som ble pålagt da titalls millioner arbeidere mistet deres jobber i de økonomiske rystelsene forårsaket av koronaviruspandemien. Noen delstater, eksempelvis South Dakota og Wyoming, hadde aldri noen beskyttelser på plass. Andre, deriblant Florida, Mississippi, California og Illinois, er satt til å tillate at utkastelser gjenopptas ved begynnelsen av juni.

Byer bruker millioner på husleiebistand, bare for å se midlene raskt bli tømt av en overveldende etterspørsel. Ifølge NPR [National Public Radio] gikk et husleiebistandsprogram i Houston tomt for finansieringsmidler på 90 minutter.

Texas banet vei for andre delstater etter at staten opphevet forbudet mot utkaster, som var på plass siden mars. Den 19. mai ble domstolene i Texas åpnet for at utleiere kunne innmelde prosessforhandlinger mot leietakere om utkastelse. En blanding av nødssituasjonsforordninger fra byer og counties beskytter leietakere i storbyområder som Austin, El Paso, Dallas og San Antonio, men Houston – den fjerde-største byen i USA – og Fort Worth, har ikke besørget noen ekstra beskyttelsestiltak.

Følgelig vil Fort Worth og Houston nå være blant de første vesentlige storbyområdene i landet som vil se en kraftig økning av utkastelser, til tross for betydelige tap av arbeidsplasser. Ifølge delstatens tall ble det innmeldt flere søknader om arbeidsledighetsbistand i Harris County, som utgjør om lag 98 prosent av storbyområdet Houston, enn i Dallas County og Travis County til sammen: 184 281 søknader i Houston-området, sammenlignet med 92 380 i Dallas og 42 623 i Austin.

Houstons byråd med Demokrat-byråslederen Sylvester Turner har ikke gjort noe for å forlenge beskyttelsen og har ganske enkelt bedt staten om å utvide beskyttelsene. På spørsmål om å besørge forordninger, som i andre byer i Texas, antydet Houstons justismyndigheter at det ikke var mulig fra et juridisk perspektiv. Da lokalmedier henvendte seg til byens embetsrepresentanter nektet de å gi noen forklaring.

Mange av landets største byer er fortsatt under delstatenes moratorier, men har ikke vedtatt lokale utkastelsestiltak. I Chicago er utkastelser stanset inntil staten Illinois hever unntakstilstanden, som p.t. er planlagt for slutten av denne uka. I delstater som Florida har utleiere innmeldt hundrevis av utkastelsesrettssaker i påvente av at delstatens moratorium utløper. Bare i Hillsborough County, der Tampa ligger, er 250 saker allerede innmeldt for domstolene i påvente av behandling. Det tilgrensende Pinellas County har allerede 190 saker til behandling.

New York-guvernør Andrew Cuomo forlenget et moratorium for leietakere og boligeiere berørte av pandemien til den 20. august. For saker som ikke er relatert til Covid-19 vil utkastelser gjenopptas fra den 20. juni. Under Cuomos utøvende ordre er de som kvalifiserer for ledighetsbidrag, eller som opplever «økonomiske vanskeligheter» som resultat av Covid-19, midlertidig beskyttet mot utkastelse.

Mange peker imidlertid på at leietakere sannsynligvis vil bli pålagt å bevise at de kvalifiserer for fritaket. Advokater og interesseforfektere argumenterer for at denne bevisbyrden vil etterlate mange leietakere sårbare. I New York City, der det anslås at så mange som 25 prosent av leietakerne, som utgjør nesten to tredjedeler av bybefolkningen, ikke fikk dekket deres husleiebetalinger i mai, er det forespeiler at avslutningen av utkastelsesmoratoriet betyr en forestående sosial katastrofe.

Interesseforfektere for rimelige boliger hevder at millioner på tvers av hele USA risikerer hjemløshet. Interesseorganisasjonen The National Low Income Housing Coalition anslår at det landsdekkende er nødvendig med minst $ 100 milliarder [NOK 1 002,36 milliarder] for nødhjelp og husleiebistand for å avverge en katastrofe. Ifølge en meningsmåling utført av Washington Post-University of Maryland, har et flertall av landets 43,8 millioner leiende husstander mistet deres inntekter under pandemien. Forøvrig betyr det faktum at 40 prosent av husholdningene som tjener under $ 40 000 i året mistet minst en inntekt i mars, ruinering for en betydelig del av befolkningen.

Leietakere må basere seg på et forvirrende lappeteppe av lokale lover og forordninger for sikring mot utkastelse, som advokater sier har liten eller ingen juridisk presedens. Mange advokater sier at de er usikre på hva som skjer etter at delstatenes moratorier oppheves, selv i byer der utkastelsestiltak er på plass. Noen bekymrer seg for at det kan oppstå juridiske tvister der leietakere vil slite med å få mønstret et forsvar når de er uten økonomiske ressurser. I delstater som Florida er de fleste leietakere pålagt å betale all utestående leie før de kan bestride en utkastelse.

Den føderale redningspakka CARES Act, som i mars ble vedtatt av Kongressen med støtte både fra Demokratene og Republikanerne, inkluderer en utsettelse for utkastelsesrettsforhandlinger og tvangsinndrivelser nasjonalt til slutten av juli, men disse unntakene gjelder bare for beboere av eiendommer som mottar føderal finansiering eller bistand. Organisasjonen Urban Institute anslår at loven beskytter 12,3 millioner husholdninger, som bare utgjør 28 prosent av leietakere og boligeiere.

Selv om beboerne er beskyttet av føderal lov kan de møte utfordringer. Leietakere og boligeiere kan måtte bære byrden av å bevise at de er berettiget føderal eller delstatsbeskyttelser, uten hjelp av en advokat. Det er også rapporter om utleiere som illegalt truer leietakere med utkastelse til tross for føderale regler, med noen saker som blir forsinket i domstolene.

Det er viktig å merke seg at selv om mange fremdeles er juridisk trygge mot utkastelse, er husleiesuspendering praktisk talt uhørt. Leietakere som ikke kan dekke sine husleiebetalinger rapporterer at de blir bøtelagt med forsinkelsespålegg, som bare setter dem nærmere å bli kastet ut av deres hjem så snart restriksjonene er opphevet. I beste fall har sammensuriet av utkastelsesmoratorier forsinket utbruddet av utkastelser, mens husleiebetalingene hoper seg opp og arbeidere mister deres jobber og inntekter.

Antallet rettsforhandlinger om utkastelser forventes raskt å gå til værs, men den endelige innvirkningen vil ikke komme for dagen på mange måneder. Rettsprosesser om utkastelser kan ta måneder før beboerne blir fjernet med makt fra deres hjem av væpnede county sheriffs. Forøvrig vil de som har mottatt kortsiktig bistand fra engangs-stimulansesjekken på $ 1 200 og en forlengelse av ledighetsbidragene på $ 600, snart få beskjed om at det ikke er mer penger til å kunne betale for å forlenge slike initiativ.

Den forestående sosialkatastrofen i USA, utløst av pandemien, legger nakent til skue kapitalistsystemets irrasjonalitet. Mens den amerikanske styringsklassen raskt besørget billioner av dollar for å støtte opp under Wall Street gjennom CARES Act-redningspakka og Federal Reserves program for «kvantitativ lettelse», har den vist at den både er uvillig og ute av stand til å yte støtte til millioner under en folkehelsekrise som har krevd over 100 000 menneskers liv i Amerika. Millioner av mennesker møter nå for første gang utsiktene til hjemløshet, sult og arbeidsledighet, mens de mest velstående beriker seg på den sosiale utarmingen.

_________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Loading