USAs styringsklasse krever dødlig gjenåpning av skoler

Sist fredag satte USA en enkeltdagsrekord for nye Covid-19-tilfeller, med 71 777. På søndag satte Florida en éndagsrekord for enhver delstat, med 15 300 tilfeller. Daglig rapporterte tilfeller stiger i 46 delstater, og antallet daglige dødsfall øker igjen, den siste uka til nesten 1 000 hver dag.

Denne katastrofen er resultatet av kampanjen ledet av Trump-administrasjonen, men støttet av hele det politiske etablissementet, for å få tvunget arbeidere tilbake til fabrikker og arbeidsplasser uten noen seriøse tiltak for å få begrenset pandemien.

Pådrivet for å få gjenåpnet skolene til høsten, under betingelser med en eksplosiv spredning av Covid-19, er et sentralt element i en bevisst politisk retningslinje for klassekrig, støttet av begge partiene, der liv ofres av hensyn til selskapsprofittene.

En far hjelper sitt barn med ei ansiktsmaske, foran Bradford School i Jersey City, New Jersey, den 10. juni 2020 [Foto: AP Photo/Seth Wenig, Arkiv]

Den amerikanske styringsklassen er likegyldig overfor menneskeliv. Den er beredt til å ofre livene til utallige skoleelever og lærere, for å tilrettegge for sin morderiske tilbake-til-arbeid politikk, som fordrer at barn blir flokket inn på utrygge skoler slik at deres foreldrene kan generere selskapsprofitter i utrygge fabrikker.

New York Times, som taler for Det demokratiske partiet og seksjonene i finansoligarkiet alliert med Demokratene, gikk i denne sammenhengen i partnerskap med Donald Trump for å få presset på for gjenåpningen av skolene, i avisas redaksjonelle lederartikkel publisert i helgen under tittelen «Gjenåpning av skoler vil være et svært forehavende. Det må gjøres.»

I mars formulerte Times ledende spaltist Thomas Friedman uttrykket anvendt av Trump for å berettige gjenåpning av økonomien – «Kuren kan ikke være verre enn sykdommen». Nå trapper avisa opp innsatsen for å besørge legitimitet for styringselitenes politiske retningslinjer for klassekrig.

Lederartikkelen innleder med å hevde: «Amerikanske barn har behov for at offentlige skoler gjenåpner til høsten. ... De trenger mat og vennskap; bøker og basketballbaner; tid borte fra familie og et trygt sted å tilbringe den.»

Dette er sofisteri. Hva er fraværet av «tid borte fra familien» sammenlignet med traumet å miste en forelder, besteforelder eller lærer til pandemien? Times bryr seg ikke om hva barn har behov for. Avisa bryr seg bare om hva Wall Street trenger. Og Wall Street har behov for at barn er på skolen, slik at deres foreldre kan slave i vei for Jeff Bezos og Elon Musk.

Avisa hinter til dette der den skriver: «Foreldre har også behov for offentlige skoler. De trenger hjelp til å oppdra sine barn, og de trenger å arbeide.» Videre bemerker lederartikkelen: «Konsulentforetaket McKinsey anslår at 27 millioner amerikanske arbeidere har behov for barnepass, som inkluderer skoler, for å gjenoppta heltidsarbeid.»

Hva angår det at skolene byr en «trygg» havn fra pandemien, er påstanden om at de nedslitte, underfinansierte og generelt skitne skolene i Amerika er trygge for barn eller pedagoger en kriminell løgn.

En rapport forrige måned fra regjeringens kontor for ansvarlighet [Government Accountability Office] fant at 41 prosent av skoledistriktene, på minst halvparten av alle skolene, har behov for å oppdatere eller erstatte varmesystemer, ventilasjons- og klimaanlegg. En 2016-rapport fra Senter for grønne skoler fant at 15 000 skoler på tvers av landet har dårlig kvalitet på innelufta, og ble ansett å være uegnet for elever og ansatte å måtte puste i.

Under betingelser der Verdens helseorganisasjon (WHO) har konkludert med at koronaviruset er luftbårent, og nesten en tredjedel av pedagogene er i aldersgruppa med høyere risiko for å dø av viruset, truer massåpningen av skoler livene til titusenvis av lærere og elever. Den 26. juni døde Kimberley Chavez Lopez Byrd (61) etter at hun og to andre lærere i Arizona pådro seg Covid-19 der de delte rom på en sommerskole.

I et interndokument lekket til pressen på fredag advarte den føderale folkehelseetaten CDC [Centers for Disease Control and Prevention] for at en full gjenåpning av [K-12] barneskolene og universiteter ville skape den «høyeste risikofaktoren» for spredningen av koronaviruset.

Times er et ekko av de hyklerske uttalelsene til Trump og Betsy DeVos, hans ekstremt høyreorienterte milliardær-utdanningsminister, som søyt for skaden påført barn forårsaket av deres fravær fra klasserommet. Hvem er det de tror de lurer? Administrasjon etter administrasjon, både av Demokrater og Republikanere, støttet av Times og resten av foretaksmediene, har beleiret den offentlige utdanningen, skåret ned finansieringen, stengt skoler, sagt opp lærere og promotert for-profitt charterskoler.

Times fokuserer sitt forslag om å få gjenåpnet skolene på å fremskaffe «mer penger og mer plass», og foreslår at Trump «kunne jobbe for å få penger til skolene». Dette forslagets fallitt ble understreket på søndag da utdanningsminister DeVos uttalte på fjernsynsprogrammet «Fox News Sunday»: «Dersom skolene ikke skal åpnes igjen ... da burde de heller ikke få midler.» Hun sa at i stedet burde føderale midler brukes til skole-kuponger, for å få betalt undervisningen på private skoler.

For å få besørget mer plass foreslår avisa «omdanningen» av «gymsaler og kafeteriaer», det å holde skoleklasser «i friluft» eller «under telttak uten vegger», og til-og-med «å stenge av gater rundt skoler og holde klasser der». Man kan få hakeslipp av slikt reaksjonært skvalder. Det Times bringer til torgs har ingenting med reell undervisning å gjøre. Det er snarere et «beskjedent forslag» for å få styrt barn inn i dødelige innhegninger av hensyn til selskapsprofitter.

Over hele verden har pandemien avslørt de uforsonlig motsatte interessene som skiller kapitalistklassen fra arbeiderklassen. Ingen human eller rasjonell løsning på pandemien er mulig uten et direkte angrep på kapitalisteiendommen og den politiske makten.

Som respons på styringsklassens morderiske politikk brygges det til motstand blant lærere, foreldre og i den bredere arbeiderklassen internasjonalt. Hashtaggen #14DaysNoNewCases har trendet på Twitter, der foreldre og lærere har fordømt den utrygge gjenåpningen av skoler. Facebook-grupper har blitt dannet for å motsette seg gjenåpningen av skolene, fra Storbritannia til Sør-Afrika. «Texas Teachers United Against Opening Schools» har nesten 6 000 medlemmer.

I løpet av sist helg avviste de streikende sykepleierne i Joliet, Illinois en knefallskontrakt fremforhandlet av fagforeningen Illinois Nurses Association (INA). Bilproduksjonsarbeidere over hele Midtvesten danner grunnplan-sikkerhetskomitéer ved deres produksjonsanlegg, i trossing av ledelsen og den gjennomkorrupte fagforeningen United Auto Workers (UAW). Streiker og protester har funnet sted internasjonalt, i opposisjon mot utrygge arbeidsbetingelser.

Fagforeningene som hevder å representere lærere og pedagoger i USA, deriblant American Federation of Teachers (AFT) og National Education Association (NEA), har signalisert enighet med kampanjen om å få gjenåpnet skolene, og har bare uttrykt mindre taktiske forskjeller, samtidig som de hevder at valget av Joe Biden vil kunne løse alt.

Socialist Equality Party (SEP) oppfordrer lærere til å bryte med NEA og AFT, og med deres tilknyttede grupperinger på delstats- og lokalnivå, og danne uavhengige grunnplan-sikkerhetskomitéer på alle skoler og i alle nabolag, for å mobilisere mot utrygg gjenåpning av skolene. Slike sikkerhetskomitéer må slåss for å forene lærerne med den bredere arbeiderklassen.

Forberedelser må gjøres for en landsomfattende streik av lærere og skolearbeidere, for å få blokkert den utrygge gjenåpningen, og med krav om et cash-program for å få gjenoppbygget skolene og ansatt det nødvendige personalet for å besørge en utdanning av høy kvalitet, som er trygg, og lik for alle. Ingen lærere eller skoler skal kunne straffes for å nekte å gjenoppta arbeidet under utrygge betingelser. Det må ikke være noe inntektstap så lenge pandemien fortsetter å spille seg ut.

En landsomfattende lærerstreik ville ha en dyp innvirkning på utviklingen av klassekampen, og den ville trekke inn brede sjikt av arbeiderklassen, deriblant bilproduksjonsarbeidere, logistikkarbeidere, helsetjenestearbeidere, og alle de som blir beordret til å ofre deres liv på privatprofittens alter.

Som det ble erfart av den globale protestbølga etter politidrapet på George Floyd, ville utviklingen av en landsdekkende streik i USA sende sjokkbølger på tvers av hele verden.

Som World Socialist Web Site har bemerket er pandemien ikke bare en folkehelsekrise. Den har utløst en sosial og politisk krise av enorme dimensjoner. Styringsklassen, som utarbeidet sin strategiske respons på pandemien i februar og mars, har siden den gang gjennomført et ubønnhørlig og vedvarende overgrep mot arbeidere. Arbeiderklassen må nå svare med like stor besluttsomhet og hensynsløshet. Den må slåss for den sosialistiske omveltingen av kapitalistsystemet, som truer livene til millioner av arbeidere og ungdommer over hele verden.

Forfatteren anbefaler også:

Trump’s back-to-work diktat threatens teachers’ lives

[9. juli 2020]

Etabler grunnplankomitéer på fabrikker og arbeidsplasser for å forhindre overføring av Covid-19-virus og redde liv!

[22. mai 2020]

Loading