Covid-19-konspirasjonen: Hva visste de, og når visste de det?

Washington Post-reporter Bob Woodwards utgivelse av opptak, som viser at Trump bevisst villedet offentligheten om Covid-19-pandemien, har kastet lys over en massiv konspirasjon på de høyeste nivå av den amerikanske staten, for å dekke over faren sykdommen utgjør.

I opptakene publisert av Woodward innrømmer presidenten å ha løyet for offentligheten som del av en kriminell politisk retningslinje som allerede har tatt livet av nesten 200 000 mennesker. Men det er klart at han ikke handlet alene.

Richard Nixons mislykkede innbrudd på Watergate-hotellet for å ransake Det demokratiske partiets dokumetarkiver blekner i sammenligningen med den nåværende forbrytelsen, som innebærer forebyggbare dødsfall av massiv skala. Men jo større forbrytelsen er, jo større må gruppa av sammensvorne være. Til forskjell fra Watergate-konspirasjonen, som bare involverte en håndfull personer, involverer tildekkingen som har omkranset pandemien ikke bare presidenten, men hans kabinett, det føderale byråkratiet, etterretningsbyråene, Kongressen og media.

Stikkord for Watergate-etterforskningen som førte til Nixons avgang i 1974 var: «Hva visste presidenten, og når visste han det?» I dag må det samme spørsmålet stilles til alle institusjoner av det amerikanske politiske etablissement: «Hva visste de, og når visste de det?»

Januar

Gjennom hele januar måned vokste antallet nye Covid-19-tilfeller jevnt i den kinesiske provinsen Hubei, med en topp nådd ved slutten av måneden. Byen Wuhan ble satt under nedstengning, med sykehussystemet fullstendig overbelastet, og innbyggerne var bare tillatt utendørs for å handle dagligvarer.

Som demonstrert av Trumps beskrivelse av telefonsamtalen med den kinesiske presidenten Xi Jinping, var kinesiske myndigheter like tranparente med amerikanske embetsrepresentanter som de var med folkehelsepersonell, og forklarte nøyaktig sykdommens overføringsmetode, dens dødelighetsrate og de tiltak som var nødvendige for å få begrenset og kontrollert den.

I henhold til påfølgende studier fant det sannsynligvis sted lokaloverføringer i USA allerede innen tidlig januar. Men til tross for tilgjengeligheten av en Covid-19-test fra Verdens helseorganisasjon (WHO) ble det ikke utført noen tester i USA i løpet av hele januar måned, ifølge tall fra COVID Tracking Project.

Den 24. januar holdt Senatets helsekomité og utenrikskomité i fellesskap en briefing om Covid-19-utbruddet, bak lukkede dører, som var åpen for alle senatorer. Komité-personal fortalte WSWS at det ikke ble dokumentert noe innhold eller ført noen oversikt over møtedeltakelsen. Medierapporter indikerer imidlertid at Richard Burr, styreleder for Senatets etterretningskomité, og senator Kelly Loeffler deltok.

Et foto fra høringen den 24. januar, publisert på Twitter av Senatets helsekomité. Utover dette bildet er det ingen offentlig dokumentasjon av møtedeltakelsen eller uttalelsene som ble avgitt.

På vei ut av høringen sa dr. Anthony Fauci til reportere: «Jeg tror ikke dette er noe offentligheten i USA burde være bekymret for, eller skremt av.» Han la til: «Jeg tror risikoen akkurat nå er veldig lav for USA.»

Hva enn som ble sagt privat under høringen, Loeffler fikk ikke den samme beskjeden som Fauci kommuniserte offentlig. Umiddelbart etter høringen begynte Loeffler å selge aksjer, med den første av i alt 29 aksjetransaksjoner som pågikk i flere uker. Mens hun dumpet aksjer som tapte verdi kjøpte hun derimot aksjer i foretaket Citrix, som leverer programvare og tjenester for online-møter og har sett sin business blomstre under pandemien.

Ifølge Woodwards beretning ble Trump den 28. januar fortalt av sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert C. O'Brien: «Dette vil bli den største nasjonale sikkerhetstrusselen du vil møte i ditt presidentskap... Dette kommer til å bli det tøffeste du kommer til å stå overfor.»

Woodwards rapportering stemmer overens med en beretning publisert 20. mars i Washington Post, som rapporterte at kongressmedlemmer gjentatte ganger ble omfattende orientert om faren pandemien utgjorde.

Amerikanske etterretningsbyråer meldte illevarslende, graderte advarsler i januar og februar om den globale faren koronaviruset innebar, mens president Trump og kongressmedlemmene spilte ned trusselen og ikke iverksatte noen tiltak som kunne ha bremset patogenets spredning, ifølge amerikanske embetsfunksjonærer som er kjent med reportering fra spionbyråene.

Rapporten fortsatte:

Til sammen tegnet rapportene og advarslene et tidlig bilde av et virus som viste egenskaper for en klode-omsvøpende pandemi, som kunne fordre at regjeringer iverksetter raske tiltak for å få begrenset og kontrollert den. Men til tross for denne konstante rapporteringsstrømmen fortsatte Trump offentlig og privat å nedtone trusselen viruset utgjorde for amerikanere. Heller ikke [Kongressens] lovgivere befattet seg seriøst med viruset, før denne måneden [dvs. mars] ...

Etterretningsagenturer «har advart om dette siden januar», sa en offisiell embetsfunksjonær med tilgang til etterretningsrapporteringen formidlet til kongressmedlemmer og deres personell, så vel som til embetsrepresentanter i Trump-administrasjonen, og som, i tillegg til andre, uttalte seg og beskrev sensitiv informasjon på betingelse av anonymitet.

Februar

Ingen systematisk testing for Covid-19 fant sted før helt på slutten av februar, til tross for at det første amerikanske dødsfallet allerede hadde inntruffet. I løpet av måneden rapporterte Reuters at Senatets etterretningskomité mottok «daglige» oppdateringer, som «monitorerte spredningen av sykdommen over hele verden».

I perioden fra 31. januar til 18. februar solgte Dianne Feinstein, rangert Demokrat i Senatets etterretningskomité, aksjer verdt fra $ 1,5 til $ 6 millioner. Richard Burr, styreleder for Senatets etterretningskomité, solgte den 13. februar aksjer verdt fra $ 628 000 til $ 1,72 millioner, og dumpet bl.a. aksjer i hotellkjeder som skulle se aksjekursene stupe som resultat av pandemien.

Den 27. februar fortalte Burr i all hemmelighet ei gruppe velstående Washington-innsidere på en privat klubb kjent som Tar Heel Circle, med medlemskapspris på hele $ 10 000 per år, at pandemien ville bli langt mer alvorlig enn offentligheten ble fortalt. Han sa: «Det er én ting jeg kan fortelle dere om dette: Det er langt mer aggressivt i overføringen enn noe vi har sett i nyere historie,» ifølge et hemmelig opptak av bemerkningene NPR fikk hånd om [o. anm.: National Public Radio]. «Det er sannsynligvis mer beslektet med pandemien i 1918.»

Disse uttalelsene motsa helt tonen i en offentlig kronikkartikkel han skrev bare tre dager tidligere, der han erklærte at USA er «bedre forberedt enn noen gang før» til å respondere på en pandemi. Burr skulle deretter trekke seg som styreleder for Senatets etterretningskomité, som følge av avsløringen.

Mens senatorene dumpet deres aksjer fant det fortsatt ikke sted noen testing, selv om det var utbredt overføring i lokalsamfunn i USA. Det første partiet av Covid-19-tester ble utført den 29. februar.

Gjennom hele månedene januar og februar overholdt ledende figurer innen Det demokratiske partiet en lufttett taushet om pandemien. Dette var i tråd med holdningen til New York Times, som ikke skrev en eneste lederartikkel om emnet fra 29. januar til 29. februar.

Det ser ut til at embargoen ble hevet et sted rundt 25. til 27. februar. Twitter-kontoene til Nancy Pelosi, og til Alexandria Ocasio-Cortez, som ikke hadde lagt ut en eneste uttalelse om utbruddet de sju første ukene av året, tvitret alle om viruset i denne tidsperioden. Joe Biden tvitret også, der han erklærte: «Hadde jeg vært president i dag, ville jeg ikke tatt Kinas ord [som pålydende], når det gjelder koronaviruset.»

Mars

I mars åpnet flomportene etter hvert som testingen begynte å komme igang, og antallet dokumenterte amerikanske tilfeller økte fra under hundre til mer enn 200 000. Men det var ikke før den 14. mars at utbredte nedstengninger ble innledet i USA. Columbia University anslår at dersom nedstengninger hadde blitt iverksatt bare to uker tidligere, den 1. mars, kunne 83 prosent av landets Covid-19-dødsfall vært unngått.

Den 19. mars sa Trump til journalisten Bob Woodward at han bevisst villedet den amerikanske offentligheten om faren. «Jeg ville hele tiden nedtone det. Jeg liker fortsatt å spille det ned, fordi jeg ikke vil skape panikk.»

Den 14. mars publiserte Socialist Equality Party en uttalelse med tittelen «Shut down the auto industry to halt the spread of coronavirus!» [Steng ned bilindustrien for å stoppe spredningen av koronavirus!], som ble bredt sirkulert innen bilfabrikkanleggene i det amerikanske Midtvesten.

Bilarbeidere som gjennomfører arbeidsnedleggelse ved fabrikken Dundee Engine sør for Ann Arbor

I løpet av den påfølgende uka tvang ei rekke spontanstreiker nedstengningen av hele den amerikanske bilindustrien, med Fiat Chrysler som kunngjorde deres produksjonsstans fra den 18. mars. Trumps intervju med Woodward fant sted neste dag, samtidig som markedene var nær deres laveste nivå for året, etter at [børsindeksen] Dow Jones Industrial Average hadde falt nær 10 000 poeng.

Den første prosessuelle avstemmingen for det som skulle bli kongressvedtaket av CARES Act fant sted den 22. mars. Etter at denne avstemmingen mislyktes traff Dow-futures lavnivået. Nok en prosessuell avstemming mislyktes den 23. mars, hvorpå markedene nådde deres laveste nivå for året.

Den 25. mars kunngjorde Senatets majoritetsleder [Republikaneren] Mitch McConnell en enighet om lovfremlegget kalt CARES Act. Senatet vedtok enstemmig lovforslaget samme kveld, og Representantenes hus fulgte opp med muntlig avstemming, som det ikke foreligger opptak av. Lovfremlegget ble undertegnet av Trump til lov innen bare fire dager etter den første prosessuelle avstemmingen.

Samme dagen som den første prosessuelle avstemmingen for CARES Act, og bare innen ei uke etter begynnelsen av utbredte nedstengninger, publiserte New York Times-spaltisten Thomas Friedman en artikkel med headingen «A Plan to Get America Back to Work» [En plan for å få Amerika tilbake i arbeid], der han argumenterte for å la viruset få fritt løp gjennom befolkningen, og for ei politisk retningslinje for «flokkimmunitet».

Trump begynte umiddelbart å agitere for en slutt på nedstengninger, bare ei uke etter at de for alvor hadde begynt, der han anvendte Friedmans formulering: «Kuren må ikke bli verre enn sykdommen.» Umiddelbart begynte delstater kampanjen for å få avsluttet nedstengninger, bistått av medieberetninger som erklærte at amerikanerne var lutleie restriksjoner og krevde gjenopptakelsen av arbeid, til tross for at meningsmålinger viste det motsatte.

Innen midten av mai hadde produksjonsaktiviteter blitt gjenopptatt i alle delstater, og i løpet av de påfølgende månedene ble alle restriksjoner effektivt droppet, og kulminerte med gjenåpningen av innendørs servering i New York og for treningssentre i Michigan denne uka, i parallell med den landsdekkende gjenåpningen av skoler og universiteter.

Offentlige folkehelsefunksjonærer beskyldte pandemiens store gjenoppblomstring på prematur oppheving av nedstengninger, som ifølge Fauci og andre var langt grunnere og kortere enn de var i Europa.

                                                                   * * *

Innen begynnelsen av neste uke vil mer enn 200 000 personer ha omkommet av Covid-19 i USA. Disse dødsfallene var resultat av en sammensvergelse for å plassere profitter over menneskeliv.

Det er klart at alle var med på denne konspirasjonen, bortsett fra den brede massen av befolkningen. Etterretningsagenturene advarte politikerne, både i Det hvite hus og i Kongressen. Politikerne advarte deres velbeslåtte støttespillere.

Blant de som ble bedratt er Trumps villedede tilhengere fra deler av middelklassen og arbeiderklassen, som Trump i all hemmelighet forakter og som ikke betyr mer for ham enn at han får deres stemmer før de avgår ved døden. De som nå ligger i massegraver på Ellis Island, mennesker som fikk sine lik skjendet av å bli stablet i kjølte lastebiler i Bronx, eller i reserverommene på sykehuset Sinai Grace i Detroit – de ble utelatt.

New York Times responderte på Woodward-opptakene i en lederartikkel publisert på torsdag, der avisa kommenterte: «Forestill dere hvordan dette bildet kunne sett ut i dag hadde bare presidenten den 7. februar vært ærlig og oppriktig mot den amerikanske offentligheten.»

Åpenbart, Trump var ikke «ærlig og oppriktig» med det amerikanske folket. Men det var heller ikke Times-redaksjonen. De er selv skyldige i alt hva de anklager Trump for.

World Socialist Web Site var ikke deltakende part i denne konspirasjonen.

I motsetning til Kongressen fikk vi ikke daglige orienteringer om pandemien fra etterretningsbyråene. Men vi var i stand til å komme med de nødvendige advarslene, fordi vårt mål var å åpenbare, ikke å tildekke og skjule. Den 28. januar advarte vi [engelsk tekst]: «Utbruddet har eksponert den enorme sårbarheten for nye stammer av smittsom sykdom i det moderne samfunn, farer ingen kapitalistregjeringer tilstrekkelig har forberedt seg for.»

Vi la til: «Mens verdens regjeringer, og spesielt USA, i løpet av det siste kvarte århundret har lagt nitidige planer for storskala krig, har ingen slike ressurser eller forhåndstanker vært viet til bekjempelse av de mange epidemiene som har hjemsøkt planeten over samme perioden.»

Den neste måneden slo WSWS hardere på alarmklokka. Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale advarte den 28. februar [på norsk 29. februar]: «Faren kan ikke overvurderes.» Uttalelsen erklærte: «Faktisk er den amerikanske regjeringen fullstendig uforberedt for et vesentlig utbrudd», og den krevde «en massiv allokering av ressurser til helsetjenester og behandling».

De som løy om pandemien i januar, februar og mars lyver fortsatt den dag i dag. Enhver påstand fra regjeringen, også om en nært forestående vaksine, må håndteres med ekstrem mistenksomhet.

Konspirasjonen videreføres. Studenter og elever blir nå gjetet tilbake til klasserom, forelesningssaler og innkvarteringer, på skoler og ved universiteter over hele landet, hvilket bygger opp under det som forventes å bli en stor gjenoppblomstring av pandemien. Ifølge én modellert fremskriving utført av University of Washington kan det forventes ytterligere 200 000 dødsofre innen utgangen av året, en dobling av det nåværende antallet.

I den kommende perioden vil World Socialist Web Site gjøre alt i sin makt for å avverge denne katastrofen ved å bevæpne arbeidere med kunnskap og politisk bevissthet for å få organisert en kamp mot styringsklassens morderiske tilbake-til-arbeid-kampanje.

Forfatteren anbefaler også:

Komplottet mot Amerika og hele verden: Hvordan den amerikanske regjeringen og mediene undertrykte sannheten om Covid-19-pandemien

[11. september 2020]

Borgerkrig-valget

[10. september 2020]

The global pandemic, the class struggle, and the tasks of the Socialist Equality Party

[1. august 2020]

Loading