Trumps coup d’état-valg

USAs presidentvalgkampanje transformeres til et statskupp av Donald Trump, som har erklært at han ikke vil godta resultatene av en avstemming som går ham imot.

På en pressekonferanse i Det hvite hus onsdag kveld ble Trump spurt om han «her i dag ville forplikte seg til en fredelig maktoverføring etter valget?» Han svarte: «Vi må se hva som skjer. Dere vet at jeg har klaget veldig sterkt på stemmesedlene. Og stemmesedlene er en katastrofe.»

Da hans utspørrer presset på, sa Trump: «Dere vil få en veldig fredelig over – ærlig talt, det vil ikke bli noen overføring. Det blir en fortsettelse.»

Trumps beslutning om raskt å utnevne en ny høyesterettsdommer for å fylle plassen ledig etter Ruth Bader Ginsburgs bortgang, er et kritisk element i den utfoldende kriminelle konspirasjonen. Trump har til hensikt å stable Høyesterett med lakeier som vil gummistemple hans avvisning av valgresultatet. «Jeg tror dette [valget] vil havne i Høyesterett, og jeg synes det er veldig viktig at vi har ni dommere,» sa Trump på pressekonferansen.

At forberedelsene til en omveltning av Konstitusjonen er langt fremskredne er nå allment erkjent. En artikkel publisert på onsdag i Atlantic, med overskriften «Valget som kan brekke Amerika», skisserer hva den kalte et marerittscenario for den 3. november, som involverer mobiliseringen av høyreorienterte vigilanter og beslagleggingen av ikke-opptelte stemmeurner. Atlantic referererte til diskusjoner innen Det hvite hus om hvordan man kunne velte valgresultatet, dersom det skulle gå mot Trump:

Ifølge kilder i Det republikanske partiet på delstatlig og nasjonalt nivå diskuterer Trump-kampanjen beredskapsplaner for å omgå valgresultatene, og utnevne lojale valgdelegater i de omstridte delstatene, hvor Republikanerne har flertall i lovgivende forsamlinger. Med en begrunnelse basert på påstander om gjennomgående valgfusk, vil Trump be delstatslovgivere om å tilsidesette folkets stemmeresultat og utøve deres makt til å velge ei rekke valgdelegater [til Electoral College] direkte.

Med den fremgangsmåten ville Trump handle på grunnlag av høyesterettsdommer Antonin Scalias argumentering i Bush v. Gore for tjue år siden, da Høyesterett intervenerte for å stenge ned opptellingen av utestående stemmeseldler i Florida, og med dét avhendet valget til Bush.

Trump driver ikke en valgkamp. Han setter i verk et komplott for å etablere et presidentdiktatur. Dette er en videreføring av hele konspirasjonen innledet med hans tale den 1. juni der han truet med å påkalle oppstandsloven [Insurrection Act] og utplassere militæret mot innenlandske protester.

Det er en slående kontrast mellom den hensynsløsheten Trump og hans medsammensvorne implementerer deres planer med, og Det demokratisk partiets og dets presidentkandidat Joe Bidens evneveikhet og feighet. Selv når Trump planlegger å stable Høyesterett for å tilrettelegge for sitt illegale grep om makten, har Demokratene erklært at det ikke er noe som kan gjøres for å stoppe Trumps utnevnelse av en ny høyesterettssdommer før novembervalget.

Etter at Republikaner-senator Mitt Romney på tirsdag kunngjorde at han ville støtte Trump i få fylt Ginsburgs plass, forlot Demokratene deres «motstands»-strategi, i den grad det var det den var, om å finne fire Republikanere som ville bryte med Trump og Senatets majoritetsleder Mitch McConnell, og motsette seg en bekreftelsesavstemming.

Senatets minoritetsleder Charles Schumer har erklært at «alle muligheter er på bordet», men bare først etter at en høyesterettsnominert er bekreftet, og da bare dersom Demokratene får kontroll over både Senatet og Det hvite hus. Men utplukkingen for Høyesterett er sentralt i Trumps strategi om å opprettholde sin posisjon i Det hvite hus.

Nancy Pelosi, høyst rangerte Demokrat i Kongressen i kraft av posisjonen som House Speaker i Representantenes hus, som kunngjorde at hennes kogger er «fullt av piler», inngikk på tirsdag en avtale med finansminister Steven Mnuchin om å forlenge den føderale regjeringens finansiering til over valget, og fjernet dermed trusselen om en regjeringsnedstenging som respons på Trumps forsøk på å presse gjennom hans høyesterettsnominering.

Med denne evneveike kapituleringen gir ikke Demokratene bare opp et dommersete i Høyesterett. De går lange veier i retning av å gi etter for Trumps kupp.

Adam Schiff, styreleder for Husets etterretningskomité, uttalte på onsdag at Trump søker «å diskreditere millioners valgsedler, stable Høyesterett for å gjøre millioner stemmeløse, og forevige seg selv i embetet», og advarte for at dette er «hvordan man ser demokratier ende».

Schiffs eneste respons, i tillegg til å skylde på «utenlandsk assistanse» for Trumps handlinger, var å foreslå lovgivning for å begrense fremtidige presidenters muligheter. Han uttrykte håp om at velgerne ville «mønstre i så enorme antall at det blir et valgskred, og en voldsom avvisning av Trump og Trumpisme».

Konstitusjonen krever ikke at en presidentkandidat oppnår noe valgskred for å få erstattet den sittende. Schiffs uttalelse er så godt som en erklæring om at Demokratene vil kapitulere for Trump dersom Biden sikrer seg noe mindre enn en overveldende seier.

Elissa Slotkin, en av Demokratene i Representantenes hus tettest med etterretningsbyråene, uttalte i går at Trump prøver å gjennomføre et coup d’état, og antydet at han handler med støtte på høyt nivå. «Presidenten kan ikke lykkes med å nekte å akseptere valgresultatene uten at mange høye embetsrepresentanter bistår ham,» tvitret hun.

Men hennes respons var kun å appellere til militæret, der hun hevdet hun har søkt forsikringer fra offisielle Pentagon-embetsrepresentanter om at de vil sikre overføringen av makten dersom Trump skulle nekte å gi etter. Hun sa: «Til justisministeren, forsvarsministeren, styrelederen for de felles stabsjefer og ministeren for hjemlandssikkerhet, historien kommer for dere, og dere vil måtte ta et valg.»

Det demokratiske partiets og dets presidentkandidats patetiske respons til Trumps konspirasjon bestemmes fremfor alt av frykten for at enhver oppfordring til motstand skulle utløse en massebevegelse nedenfra, som kunne komme ut av kontroll og true kapitalistoligarkiet.

Demokratene frykter en slik utvikling mer enn noe annet. Hele deres fokus de fire siste årene har vært å avlede folkelig opposisjon mot Trump inn bak konfliktene innen styringsklassen over utenrikspolitiske orienteringer, sentrert om kravet om mer aggressiv handling mot Russland.

Det å underordne kampen mot Trump til Det demokratiske partiet kan bare føre til en politisk katastrofe.

Arbeidere må erkjenne at amerikansk demokrati kollapser. Trumps språk er språket til fascisme, diktatur og borgerkrig. Demokratene besørger i mellomtiden Trump anledningen til å gjennomføre sitt coup d’état, og skulle de komme til makten ville de implementere den samme grunnleggende klassepolitikken.

Underliggende for den politiske krisen i USA er at det som utspiller seg er en massiv konfrontasjon mellom selskaps- og finansaristokratiet, som kontrollerer begge de politiske partiene, og arbeiderklassen. Trumps kupp-planlegging er fullt og helt bundet opp med styringsklassens politikk for «flokkimmunitet», pådrivet for å tvinge arbeidere til å opprettholde arbeidet og gjenåpne skoler midt under den ekspanderende pandemien, og utnyttelsen av pandemien til å orkestrere en massiv omfordeling av formue til de rike.

For arbeiderklassen er kampen mot pandemien, den massive sosiale krisen, den uendelige bølga av politivold og trusselen om diktatur, i sin helhet bundet opp med kampen for sosialisme.

Det kritiske anliggendet nå er utviklingen av en massebevegelse av arbeiderklassen. Logikken i den raskt utviklende krisen reiser for arbeidende mennesker nødvendigheten av å forberede seg for en politisk generalstreik. Folkelige organisasjoner, kontrollert av arbeidende mennesker, må opprettes for å forberede motstand mot Trumps kriminelle konspirasjon.

Den voksende bølga av streiker, protester og demonstrasjoner – inkludert de som ble utløst av onsdagens hvitvasking av politimordet på Breonna Taylor i Louisville – må flyte sammen til en generalstreik, som krever Trumps fjerning fra embetet.

Forfatterne anbefaler også:

Borgerkrig-valget

[10. september 2020]

Trump stiller til valg som Führer

[29. august 2020]

Nei til amerikansk fascisme! Bygg en massebevegelse for å tvinge ut Trump!

[15. oktober 2019]

Palasskupp eller klassekamp: Den politiske krisen i Washington og arbeiderklassens strategi

[13 juni 2017]

Loading