Relanseringen av WSWS og kampen mot fascisme

På vegne av Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), den tyske seksjonen av ICFI, overbringer jeg revolusjonære hilsener til dette online-stevnet som feirer relanseringen av World Socialist Web Site.

Jeg vil fokusere mine bemerkninger på WSWS’ kritiske rolle for mobiliseringen av den internasjonale arbeiderklassen mot fremveksten av det ytre høyre og den voksende faren for fascisme.

Vår definisjon av Covid-19-pandemien som et trigger event og dermed som en utløsende hendelse, gjelder så visst for styringsklassenes dreining til diktatoriske og fascistiske styreformer.

Hendelsene i USA under opptakten til presidentvalget gjør det klart hvor åpent borgerskapet igjen baserer seg på fascistkrefter for å få pålagt sin politikk for militarisme, sosiale angrep og flokkimmunitet, mot den voksende opposisjonen blant arbeidere og unge mennesker.

For to uker siden åpenbarte avsløringen av et komplott for å kidnappe og myrde Michigan-guvernøren Gretchen Whitmer eksistensen av et høyreekstremt terroristnettverk på tvers av USA.

Mens de borgerlige mediene, Demokratene og deres pseudo-venstre-vedheng gjør alt for enten å skjule eller bagatellisere dem, besørger WSWS omfattende dekning av disse ekstremt farlige begivenhetene.

Den store revolusjonæren Rosa Luxemburg sa en gang: «Det å si hva som er, er fortsatt den mest revolusjonære handlingen.» Dette er nøyaktig hva World Socialist Web Site gjør.

Fascistmilitsene er del av USAs president Donald Trumps omfattende strategi for ikke å erkjenne hans sannsynlige valgnederlag og forbli ved makten gjennom et fascistkupp.

Ved å slå alarm insisterer WSWS på at arbeiderklassen ikke bare blir konfrontert av Trump. Gangsteren i Det hvite hus er bare legemliggjøringen av en forvorpen og brutalisert styringsklasse, som i sin degenerering er symptomatisk for kapitalistsystemets historiske krise. Trumps politikk er langt mer en videreføring enn et brudd med hans Republikaner- og Demokrat-forgjengere. Og den deles i all hovedsak av borgerskapet internasjonalt.

Dette er spesielt tilfelle for Tyskland. I møte med den dypeste økonomiske og sosiale krisen siden 1930-tallet, og økende spenninger mellom stormaktene, viser styringsklassen i Tyskland sitt sanne ansikt. Der den vender tilbake til en aggressiv stormaktsutenrikspolitikk, bygger den et fascistparti – Alternative für Deutschland (AfD) – og pleier nynazistnettverk i landets hær (Bundeswehr) og i politetatene. Ledende akademikere med tett tilknytning til de etablerte partiene relativerer og hvitvasker nazistenes forbrytelser.

Syttifem år etter Holocaust er også antisemittismens gift tilbake. I forrige uke publiserte Süddeutsche Zeitung, ei av Tysklands største dagsaviser, en antisemittisk harang mot den verdensberømte pianisten Igor Levit, som har uttalt seg kraftfullt mot fascismens gjenoppblomstring i landet. Andre høyreaviser meldte seg umiddelbart med på angrepet. Kampanjens formål er klare: Den tar sikte på å gjøre antisemittiske argumenter presentable og å få intimidert all motstand.

Borgerskapet er skrekkslagent over den voksende bevegelsen til venstre blant arbeidere og ungdom. Fremfor alt frykter det at denne opposisjonen i tiltakende grad finner sammen med det politiske perspektivet og aktiviteten til WSWS og ICFI. Som respons på vår kampanje mot gjenopplivingen av tysk militarisme og fascisme har tyske medier beskrevet WSWS som «ekstremt effektiv» [‘wirkungsmächtig’], og SGP har blitt plassert på overvåkningslista til Verfassungsschutz – Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV); Det føderale kontoret for forfatningsens beskyttelse – Tysklands hemmelige innenlandsetterretning.

Vi kan være sikre på at kontrarevolusjonens krefter ser på relanseringen som en trussel. Det nye nettstedet besørger arbeiderklassen med et kraftfullt våpen for å fremme kampen mot fascisme. Vi har kuratert en spesiell temaside som presenterer ikke bare våre nåværende uttalelser og analyser, men også viktige forelesninger og bøker av IC-ledere [Den internasjonale komitéen], så vel som noen av Leo Trotskijs viktigste skrifter. Hans analyse og perspektiv er fortsatt viktig for å forstå «Hva fascisme er, og hvordan å bekjempe den.»

Trotskij forklarte i 1933 at fascisme er mobiliseringen av det ruinerte småborgerskapet i finanskapitalens interesse, som «en rambukk mot arbeiderklassens organisasjoner og demokratiets institusjoner». Dagens fascistorganisasjoner er ikke basert på en massebevegelse, men er snarere produkt av en konspirasjon fra styringsklassene. Dette gjør dem ikke mindre farlige, siden deres funksjon er den samme: Det å pålegge en barbarisk agenda for utbytting, sosial ulikhet og krig.

Som på 1930-tallet, den store utfordringen er å besørge massen av den arbeidende befolkningen med et klart program og perspektiv. Kampen mot fascisme og krig fordrer den uavhengige politiske mobiliseringen av arbeiderklassen, forent internasjonalt på grunnlag av dens felles klasseinteresser, mot kapitalisme og for sosialisme. Det er en klar historikk for at bare WSWS og ICFI forfekter dette perspektivet. Ikke bare ville Trotskij vært stolt av det nye nettstedet, han ville vært overbevist om at det vil bli det viktigste verktøyet for arbeidere og ungdom for ikke bare å få beseiret fascismen, men for å etablere sosialisme internasjonalt.

Loading