Johnson-regjeringen tvunget til ny nasjonal nedstengning, men skoler, universiteter og fabrikker må holde åpent

Storbritannias statsminister Boris Johnson kunngjorde på lørdag en begrenset landsdekkende nedstengning i England, som vil iverksettes fra torsdag. Den er planlagt opprettholdt i litt under én måned, frem til den 2. desember, men regjeringen har allerede antydet at den kan bli utvidet.

Antall tilfeller i Storbritannia passerte 1 million da Johnson adresserte lørdagskveldens pressekonferanse. Det ble kunngjort ytterligere 326 dødsfall, som førte totalen for den foregående uka til 1 530 dødsfall. Storbritannias Nasjonalkontor for statistikker (ONS) bekrefter minst 61 000 koronavirusrelatert dødsfall på tvers av Storbritannia, mens andre studier hevder at tallet er høyere enn 65 000.

Nedstengning ble påtvunget Johnson fordi spredningen av koronavirus siden økonomien ble gjenåpnet i mai har eskalert ut av kontroll, og nå truer med å oversvømme det britiske helsevesenet NHS [National Health Service] og føre til dødsfall av en målestokk som setter pandemiens topp-punkt i våres i skyggen. Likefullt forsikret Johnson storselskapene, i kunngjøringen om de nye tiltakene: «Vi går ikke tilbake til en fullstendig nedstengning, som i mars og april, og tiltakene jeg har skissert er mindre restriktive.»

Storbritannias statsminister Boris Johnson, til høyre, ser på at forskningsdirektør [Chief Scientific Officer] sir Patrick Vallance, uttaler seg under pressekonferansen i Downing Street 10, London, lørdag den 31. oktober 2020. [Foto: AP Photo/Alberto Pezzali, Pool]

Bare ikke-essensielle butikker vil bli pålagt å stenge, som også barer og restauranter, fritidssentre, treningssentre og sportsarenaer. Fabrikker og byggeplasser blir tillatt å holde åpent, i likhet med lekeplasser, skoler, barnehager, universiteter, domstoler, tjenesteleverandører av barneomsorg, og andre offentlige tjenester – som betyr at millioner av mennesker fortsatt vil pådra seg og spre den dødelige sykdommen. Premier League-fotball og annen elitesport vil fortsette bak lukkede porter.

Fra den 2. desember har regjeringen til hensikt å gå tilbake til sitt nåværende system med tre-nivå-restriksjoner på regional basis, i påvente av en «gjennomgang».

I mai og juni åpnet Johnson-regjeringen opp igjen økonomien og tillot virusets spredning. Disse tiltakene, basert på den morderiske politiske orienteringen for flokkimmunitet, ble fullt ut støttet av Labour Party og fagforbundene, hvilket førte til en katastrofal økning av antallet tilfeller og dødsfall. Dette inkluderte ordningen «Eat Out to Help Out» [Spis ute, for å bistå] som tilbød subsidiert servering av mat og alkoholfrie drikkevarer på restauranter og puber for måneden august. Forskning publisert av økonomen Thiemo Fetzer fra University of Warwick fant at denne politikken kan ha direkte forårsaket nesten en femtedel av nye klynger av koronavirustilfeller i løpet av sensommeren. Gjenåpningen av reise- og turistnæringen var også en katastrofe, da det viser seg at de aller fleste av de nye infeksjonene kommer fra en ny virusavgreining med opprinnelse i Spania.

Johnsons politikk for «seks-regelen» (innført den 14. september) som begrenser ansamlinger av mer enn seks personer, og det lokaliserte systemet med tre-nivå-risikosoner og respektive restriksjoner (introdusert den 12. oktober), gjorde ingenting for å stoppe den fornyede spredningen av viruset, som ble tilrettelagt for av regjeringens egne profittdrevne orienteringer.

Dessuten ble spredningen av Covid-19 massivt akselerert av regjeringens gjenåpning av skoler, høyskoler og universiteter siden september.

I flere måneder ignorerte regjeringen alle advarsler om at det var nødvendig med en nasjonal nedstengning, også fra dens eget rådgivningsorgan for nødssituasjoner SAGE [Scientific Advisory Group for Emergency], som er sammensatt av vitenskapelige eksperter, og fra dusinvis av epidemiologer, forskere og folkehelseeksperter, deriblant den uavhengige forskergruppa som har etablert seg som Independent SAGE.

Regjeringens SAGE oppfordret den 21. september til en umiddelbar to-ukers nasjonal «sikringsbryter»-nedstengning. Ingen tiltak ble iverksatt. I ukene siden har over 4 000 mennesker omkommet, med minst 300 000 nye tilfeller av Covid-19.

Chris Whitty, regjeringens helsedirektør [Chief Medical Officer] uttalte den 12. oktober at til-og-med det å sette områder av landet under det høyeste «Tier 3»-nivået ikke var nok til å få stoppet spredningen. Den 14. oktober advarte forskere om at krisen oversteg selv det forventede verste-tilfelle-scenarioet. Ifølge et lekket dokument offentliggjort i august hadde SAGE estimert at det i løpet av vinteren ville bli 85 000 dødsfall av Covid-19 i et «rimelig verste-tilfelle-scenario». Dette utgjorde anslagsvis 800 dødsfall hver dag.

I et annet SAGE-dokument utgitt på fredag, men datert den 14. oktober, estimerte forskere at det var fra 43 000 til 74 000 personer som daglig ble infisert av koronavirus i England. Rapporten advarte: «Dette er vesentlig over profilen av det rimelige verste-tilfelle-scenarioet, der antallet daglige infeksjoner i England holdt seg fra 12 000 til 13 000 gjennom hele oktober.» Men igjen, regjeringen traff ingen relevante tiltak.

Før hans kunngjøring ble Johnson vist nye anslag, som estimerer opptil 4 000 dødsfall per dag gjennom vinteren, om det ikke blir innført noen mottiltak.

En plansje presentert på lørdag av Storbritannias helsedirektør Chris Whitty, som viser modellering som estimerer at antallet dødsfall når 4 000 daglig såfremt ingen intervensjon gjøres [Foto: gov.uk]

SAGEs estimater ble overskredet av forskning utført av Imperial College Londons og publisert i deres REACT-1-studie. Studien, som er basert på testingen av 85 000 mennesker, ble utgitt i forrige uke og viste en infeksjonsrate som tilsvarte 96 000 daglige tilfeller innen den 25. oktober. Den fant at infeksjoner hadde økt i alle aldersgrupper og områder av landet. Den høyeste utbredelsen var i aldersgruppa 18-til-24, med den bratteste stigningen blant voksne i aldersgruppa 55-til-64.

En så høy smitterate betyr at Storbritannia allerede har infeksjoner nesten på samme nivå som pandemiens høydepunkt i våres. Nesten 11 000 personer er under behandling for Covid-19 på landets sykehus, med nesten 1 000 av dem tilkoblet ventilator. Nitten av de regionale administrasjonene av Englands offentlige helsevesen [NHS Trusts] behandler for tiden flere pasienter med koronavirus enn under den første bølga.

På pressekonferansen i Downing Street ble de forferdelige konsekvensene av Johnsons flokkimmunitetspolitikk illustrert i en serie grafer presentert av helsedirektør Whitty og forskningsdirektør sir Patrick Vallance. Da han beskrev én plansje sa Vallance at den viste at «i overkant av 50 000 var det mest sannsynlige antallet» som pådrar seg viruset daglig «og kanskje en-halv-million eller flere med sykdommen totalt».

Den skremmende folkehelsekonsekvensen av den for tidlige gjenåpningen av økonomien, uten systematisk massetesting og sporingsoperasjoner på plass, til-tross-for at regjeringen hadde måneder til å få det organisert, ble avslørt i en plansje som viste økningen av virusets R-rate (reproduksjonsraten). Vallance sa: «R utviklet seg relativt flatt og var under 1 ... Dere kan se fra august og utover [innen den 4. juli hadde regjeringen gjenåpnet det meste av økonomien] at R gikk over 1, og at epidemien vokser og fortsetter å vokse ... den vokser fortsatt, og dette tallet, fra en høy basislinje blir veldig raskt veldig stort.»

En plansje presentert på lørdag av den britiske forskningsdirektøren, som viser økningen i virusets R-rate siden august, som resultat av Johnson-regjeringens gjenåpning av økonomien. [Foto: gov.uk]

En annet slide viste modelleringer utarbeidet av forskjellige forskningsgrupper – på bestilling fra SAGE – basert på en fortsatt stigning av R til 1,5 eller høyere gjennom hele vinteren. Vallance forklarte at gruppene kom med forskjellige estimater for antallet dødsfall: «Men, det som er klart for dem alle, hva angår antallet dødsfall kommende vinter, det er at potensialet er der for at dette blir dobbelt så ille, eller verre, sammenlignet med den første bølga.»

Siden mai har Johnson gjentatte ganger uttalt at det siste han ville vurdere var nok en nasjonal nedstengning. Da han ble intervjuet i Sunday Telegraph i juli, beskrev han nedstengning som tilsvarende et «nukleært avskrekkingsmiddel, og det vil jeg absolutt ikke anvende.» Johnson la den gangen til: «Og jeg tror heller ikke vi vil komme til den situasjonen igjen.»

Regjeringens nekting av å stenge skoler og andre utdanningsinstitusjoner vil føre til ytterligere tusentalls dødsfall. Andelen av den britiske befolkningen som enten går på, eller jobber på skoler og utdanningsinstitusjoner er rundt regnet 9 millioner (15 prosent). Ifølge Twitter-gruppa Tory Fibs [o. anm.: en ‘fib’ er en naiv løgn] har allerede 8 000 skoler opplevd koronavirusinfeksjoner, og skoler og utdanningsinstitusjoner utgjør 29 prosent av identifiserte Covid-19-klynger. I forrige uke ble over 600 000 skoleelever tvunget til å isolere seg hjemme. Infeksjonsraten i aldersgruppa 11-til-16

har steget med 2 000 prosent siden den 1. september.

Johnson har støtte fra Labour Party-opposisjonen for denne politikken, og Labour-leder sir Keir Starmer sa på søndag at skolene «må holde åpent, men vi må styre risikoen».

Som del av den nye landsdekkende nedstengningen vil regjeringens permitteringsordning – opprinnelig satt til å utløpe kommende lørdag – forlenges i én måned. Men under den gjeninnførte permitteringsordningen vil selvstendig næringsdrivende motta bare 40 prosent av tidligere inntekt. Næringsvirksomheter som nedstenges på grunn av de nye tiltakene vil få tilskudd på opptil £ 3 000 per måned.

Loading