Zoom kansellerer møter ved flere universiteter med Zoom-sensur

I løpet av den siste måneden har Zoom, den bredt anvendte online-konferanseplattformen, møtt enorme tilbakeslag mot selskapets nylige sensur av online-møter ved flere prominentet universiteter.

I slutten av september stengte selskapet ned et online-seminar ved San Francisco State University (SFSU), som hadde tittelen «Hvem sine narrativ? Kjønn, rettferdighet og motstand: En samtale med Leila Khaled», med den palestinske rettighetsaktivisten Leila Khaled. Dette ble etterfulgt i slutten av oktober av selskapets terminering av tre online-event, organisert i solidaritet med SFSU, ved New York University (NYU), University of Hawaii i Manoa (UH) og University of Leeds i Storbritannia.

Zoom fjernet SFSU-seminaret fra deres plattform dagen før det var planlagt å skulle finne sted, der de responderte på tiltakende press fra ulike pro-Israel og sionistgrupper. Selskapet argumenterte med at møtet var «i strid med Zooms brukervilkår [Terms of Service]» fordi det kunne være i strid med føderale lover ved å besørge «materiell støtte» for terrorisme. Dette refererer til Khaleds mangeårige medlemskap i Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP) [Popular Front for Liberation of Palestine], som i 1997 ble lagt til det amerikanske utenriksdepartementets liste over «Utenlandske terroristorganisasjoner».

I en e-post til The Intercept gjorde Zoom-talsperson Andy Duberstein det helt klart at selskapet kan stenge hvem som helst ute fra å bruke deres tjenester. I e-posten bemerket Duberstein en del av selskapets brukervilkår som sier: «Zoom kan undersøke eventuelle klager og brudd som kommer til dets oppmerksomhet, og kan treffe noen (eller ingen) tiltak, som de finner hensiktsmessige, inkludert, men ikke begrenset til å melde advarsler, fjerne innholdet eller terminere kontoer og/eller brukerprofiler.»

Zooms kansellering av SFSUs seminar ble etterfulgt av Facebooks fjerning av eventes livestream-lenke og promomateriale fra plattformen. Facebook meldte også trusler om å stenge nettsidene til eventets sponsorer. YouTube stengte livestreamen fra seminaret på deres plattform 23 minutter etter at det hadde startet.

De latterlige argumentene fra Zoom, Google og Facebook om at eventet besørget «materiell støtte» for terrorisme blir helt ugyldiggjort av det faktum at ikke bare deltok Khaled personlig og ikke i egenskap av å være representant for PFLP, men hun fikk heller ikke betalt for å tale på arrangementet.

Zooms blatante utøvelse av politiske sensur ble møtt med utbredte fordømmelser fra lærere, forelesere og studenter over hele verden, og minst et dusin vesentlige universiteter planla å avholde online-møter i solidaritet med SFSU den 23. oktober. Zoom, som handlet på informasjon besørget av «tredje parter», stengte ned tre av disse møtene samme dag som de var planlagt å skulle finne sted. Mange organisasjoner, deriblant NYU-avdelingen av det amerikanske forbundet av universitetsprofessorer (AAUP) [American Association of University Professors], har på det sterkeste fordømt Zooms sensur, som et flagrant angrep på campusers ytringsfrihet.

I sterk kontrast til protesten fra fakultetet, studenter og eventarrangørene, tok administrasjonene ved universitetene NYU og SFSU parti for Zoom.

NYUs president Andrew Hamilton forsvarte Zooms handlinger i hans respons på et brev fra arrangørene av det sensurerte 23. oktober-møtet ved NYU, der han skrev: «Selv om deres tolkning kan være åpen for argumenter er det ikke overraskende at næringsvirksomheter vil styre unna handlinger de tror kan la dem stå åpne for strafferettslig ansvar.» Han konkluderte sitt brev med å skrive: «Jeg vil også bemerke at terroristvold er i konflikt med akademisk frihet.» Hamilton gjorde det helt klart at universitetet ikke ville treffe noen skritt for å forhindre fremtidige sensurhandlinger.

Faktisk har NYU selv tidligere forsøkt å forhindre studentklubber, deriblant IYSSE, fra å holde møter på campus, ved å nekte dem offisiell status. Universitetet har tette bånd til Facebook og det amerikanske statsapparatet. Det spiller også en signifikant rolle i overvåkingen av politisk aktivitet på sosialmedier.

Nyligst kom NYU til enighet i søksmålet om «antisemittisme», som ved begynnelsen av året ble innmeldt av en tidligere student. Dette søksmålet var del av den statsledede bestrebelsen for å sidestille kritikk av den israelske regjeringens og kapitalismens forbrytelser med voldelige angrep mot jøder. Denne kampanjens siktemål er å bakvaske og kriminalisere venstreorientert kritikk av kapitalisme og imperialisme. Selv om det amerikanske utdanningsdepartementets etterforskning renvasket NYU for alle forseelser, har universitetet gått med på å adoptere den reaksjonære definisjonen av antisemittisme slik den ble fremmet av Den internasjonale Holocaust-minnealliansen (IHRA) [International Holocaust Remembrance Alliance]. Denne definisjonen ble innlemmet i Kapittel VI av Borgerrettighetsloven [Civil Rights Act of 1964] ved en regjeringsforordning [‘executive order’] utstedt av Trump-administrasjonen i desember 2019.

SFSU-president Lynn Mahoney erklærte at universitetet «ikke mener at klassepaneldiskusjonen bryter med Zooms brukervilkår, eller med loven» og understreket at SFSU «fortsatt er standhaftig i sin støtte til fakultetets rett til å gjennomføre undervisning og forskning fri for sensur». SFSU har imidlertid også gjort det klart at universitetet ikke har til hensikt å treffe noen seriøse tiltak for å bekjempe fremtidig sensur.

Zooms dramatiske opptrapping av sensur på deres plattform har store implikasjoner. I løpet av de siste 11 månedene har selskapet blitt en av de viktigste kildene til kommunikasjon og informasjonsdistribusjon for over 300 millioner mennesker på tvers av hele verden. Utallige akademiske institusjoner, skoler og næringsvirksomheter, som ikke kan ikke operere med fysisk og personlig tilstedeværelse, har i vesentlig grad blitt avhengige av Zoom for å få gjennomført undervisning og forelesninger, konferanser, gruppemøter og en-til-en-diskusjoner. Forøvrig er plattformen mye anvendt av politiske organisasjoner for å avholde politiske møter, konferanser og samlinger.

Zooms handlinger er del av kapitalistregjeringers langt bredere angrep på ytringsfriheten, over hele verden. I samarbeid med Google, Facebook og andre store teknologiselskaper har borgerskapet i alle land søkt å få slått ned på online-formidlingen av progressivt, antikrig, venstreorientert og sosialistisk materiale. Sosialmedieplattformer, deriblant også Twitter og Facebook, har de siste månedene innført strenge regler som krever «faktakontroll» av innlegg og events, for å bremse «spredningen av feilinformasjon».

I mer enn to tiår har World Socialist Web Site (WSWS) vært ett av de fremste siktemålene for denne brede sensurkampanjen [lenke til artikler på norsk; her et bredere utvalg av artikler på engelsk] og har skrevet ekstensivt om styringsklassenes bestrebelser i alle land for å blokkere spredningen av sosialisme i den internasjonale arbeiderklassen. I løpet av det siste året har Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) kjempet mot stadig mer aggressive sensurhandlinger. Dette inkluderer, nyligst, den fortsatte svartelistinga av WSWS-materiale på Reddit, Twitters suspendering av kontoen til den amerikanske avdelingen av Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet (IYSSE-US), og Facebooks sletting av eventsider for IYSSE online-møter.

Alle de som vil bekjempe sensur på nettet og forsvare retten til ytringsfrihet må bryte med alle kapitalistpartier og institusjoner og vende seg til den internasjonale arbeiderklassen. Socialist Equality Party og Den internasjonale ungdommen og studenter for sosial likhet (IYSSE) er i fronten for denne kampen.

Loading