Kapitalismens vinter av død

Umiddelbar handling er nødvendig for å redde hundretusenvis av liv!

En tragedie av enestående proporsjoner utspiller seg i USA. Mer enn 13 000 mennesker døde bare den siste uka, inkludert 2 918 i går, det høyeste antallet daglige dødsfall siden pandemien startet. Mer enn 218 000 mennesker testet positive for viruset i går, nok en rekord.

Svimlende 283 000 mennesker har dødd i USA. Med gårsdagens rate vil 400 000 mennesker være døde innen utgangen av denne måneden, og mer enn 450 000 vil være døde innen utgangen av januar. Milepælen for en-halv-million døde vil nås ved midten av februar, uten å ta hensyn til den forventede stigningen i antall dødsfall. CDC-direktør Robert Redfield, for den føderale folkehelseetaten Centers for Disease Control and Prevention, sa denne uka at de kommende månedene «kommer til å bli den vanskeligste perioden i denne nasjonens folkehelsehistorie».

I en ekstraordinær uttalelse sa den nyvalgte presidenten Joe Biden på onsdag: «Jeg vil ikke skremme noen her, men forstå fakta – vi vil sannsynligvis miste ytterligere 250 000 mennesker, som dør fra nå til januar.»

Biden uttalte seg med den implikasjonen at disse dødsfallene er uunngåelige, som om det var en kosmisk begivenhet som rett og slett ikke kan stoppes. Han la ikke frem noe forslag om hastetiltak for å forhindre en-kvart-million menneskers død. Faktisk fulgte han opp kommentaren med erklæringen: «Vi trenger ikke lenger å stenge ned.» Disse kommentarene gjenspeilte hans uttalelse fra forrige måned: «Jeg kommer ikke til å stenge ned økonomien, punktum.»

Den nyvalgte presidenten vet godt at de aller fleste av disse dødsfallene kan forhindres ved å stenge ned ikke-essensiell produksjon og stenge ned skoler i USA, med full kompensasjon for tapte lønninger. Dr. Michael Osterholm, det mest eminente medlem av Bidens Covid-19 spesialarbeidsgruppe [COVID-19 Task Force], oppfordret i forrige måned presserende til en landsdekkende nedstenging, en posisjon som umiddelbart ble avvist av Bidens overgangsteam.

Nesten et år inn i pandemien er effektiviteten av folkehelsetiltak ikke omstridt. Hvert land som har stengt ned næringslivsvirksomheter og skoler har hatt nedgang i antallet tilfeller og dødsfall. Og hvert land som har lempet på restriksjonene har hatt en økning. Det er det ingen tvil om at det ville redde hundretusener av liv om det ble beordret en nasjonal nedstenging av ikke-essensiell produksjon og skoler, til-og-med på nåværende tidspunkt.

Likevel nekter hele det amerikanske politiske etablissementet å treffe de mest grunnleggende tiltak som er nødvendige for å få begrenset og kontrollert pandemien. I stedet for å stenge ned næringslivsvirksomheter og skoler elimineres de gjenværende restriksjonene, og skoler gjenåpnes på nytt, som i New York City. I stedet for å yte økonomisk hjelp til arbeidere nekter Kongressen å besørge engang den mest grunnleggende bistand til de arbeidsledige.

Trump bruker sin posisjon som president for å gjøre alt han kan for å utvikle sine fascistiske konspirasjoner, som har vært sentrert rundt kravet om å fjerne alle begrensninger for spredningen av viruset. Det pågående antallet dødsfall blir ikke engang nevnt av gangsteren i Det hvite hus. Biden, den påtroppende presidenten og de facto sjef for Det demokratiske partiet, har ikke noe fundamentalt annet å foreslå.

Siden begynnelsen av pandemien har alle av regjeringens politiske retningsorienteringer vært underlagt storselskapenes profittinteresser og styringsklassens rikdom. Billioner har blitt utdelt til Wall Street, med markedene som hver dag svever til nye høyder mens de rike mesker seg på død og sosial elendighet.

11. september-terrorangrepene [9/11], som drepte 2 977 mennesker, ble brukt til å lansere kriger som kostet anslagsvis $ 6 billioner, og til å implementere vidtrekkende angrep på demokratiske rettigheter, alt på grunnlag av en angivelig nasjonal nødssituasjon. Nå som ekvivalenten av 9/11 skjer hver dag behandles død i så stor skala av det amerikanske politiske etablissementet faktisk som uunngåelig. Og midt under den største sosiale krisen siden Den store depresjonen, er det visstnok ingenting som kan gjøres for å lindre masseutarming.

Nødtiltak må iverksettes umiddelbart! Der nå utrullingen av vaksiner raskt finner sted er det ingen grunn til å tro at dette vil bli håndtert bedre enn måten styringsklassen har respondert på selve pandemien. Selv under de beste av omstendigheter vil med de nåværende ratene hundretusener av mennesker dø før en vaksine er allment tilgjengelig.

Styringsklassen, representert av både Demokratene og Republikanerne, nekter å treffe de nødvendige tiltakene. Derfor må bevegelsen for å få stoppet pandemien initieres av arbeiderklassen – i nabolag, på fabrikker og alle andre arbeidsplasser. Det er nødvendig at arbeidere tar saken i egne hender.

Socialist Equality Party fremmer følgende krav:

  • Den umiddelbare nedstengingen av all produksjon på ikke-essensielle arbeidsplasser og alle skoler. Samtidig som folkehelseeksperter helt korrekt har advart for at det å reise under pandemien utgjør enorme risikoer, er det faktum at Amerikas fabrikker og skoler er like farlige som flyplassene. Og likevel blir utbruddene på arbeidsplasser og skoler systematisk tildekket og ignorert.
  • Besørgingen av en månedlig inntekt til alle familier, med et beløp som er tilstrekkelig til å garantere en anstendig levestandard inntil det er mulig å gjenoppta arbeidet. Besørgingen av nødlettelser til små næringsvirksomheter, med beløp som er tilstrekkelig til å opprettholde foretakenes økonomiske levedyktighet og de ansattes lønninger, inntil foretakenes operasjoner kan gjenopptas.
  • Allokeringen av billioner av dollar for å akselerere produksjonen og distribueringen av gratis vaksiner, og for utvidelse av folkehelseinfrastrukturen, inkludert for testing og kontaktsporing.

Påstanden om at det ikke er penger til slike nødtiltak er en løgn. Ifølge en nylig studie fra Institute of Policy Studies har ei gruppe på bare ti milliardærer økt deres formuer med 42 prosent siden pandemien startet. Disse oligarkenes rikdommer genereres av arbeiderne som hver dag risikerer deres liv i fabrikker og lagerbygninger.

Alle finansmidlene som har blitt overlevert til Wall Street og storselskaper som del av CARES Act, som ble støttet av begge partiene, må hentes tilbake, og en massiv økning av beskatningen av de rike er påkrevd for å imøtekomme presserende sosiale behov. Alle store finans- og selskapsinstitusjoner må konverteres til demokratisk kontrollerte offentlige redskaper, med operasjoner omdirigert for å få stoppet pandemien.

Med Covid-19 som nå raser gjennom fabrikker er det presserende nødvendig at forberedelsene til streiker og arbeidsnedleggelser påbegynnes umiddelbart. Socialist Equality Party har ført an i kampen for å danne grunnplankomitéer, uavhengige av selskapskontrollerte fagforeninger, for å organisere de nødvendige tiltakene for å redde liv, deriblant arbeidsnedleggelser og streikeaksjoner for å stenge ned ikke-essensiell produksjon. Disse komitéene må utvides, og de må utvikles på alle arbeidsplasserer og fabrikker.

Offensiven fra arbeidere i USA må bli tilknyttet arbeidernes kamper i Latin-Amerika, Europa, Asia og over hele verden. Styringsklassens kriminelle politikk i USA er det mest ekstreme uttrykket for en politisk orientering som gjennomføres i alle land. Pandemien er en global krise som krever arbeiderklassens globale respons.

Hundretusenvis av menneskers interesser og liv kan ikke sikres gjennom kapitalistklassens eksisterende politiske partier og institusjonelle strukturer. Dét krever uavhengig politisk mobilisering av arbeiderklassen i kampen mot kapitalisme.

Den kapitalistiske ordenen har satt seg i krig med samfunnet, og den krever ofringen av ytterligere en-kvart-million liv for kapitalistklassens berikelse. Dette offeret er uakseptabelt, og det er kapitalismen som må gå. Socialist Equality Party leder kampen for å få stoppet pandemien og få reddet utallige liv, ved å bygge en massebevegelse av arbeiderklassen for å ta den politiske makten, ekspropriere finansoligarkiet og bygge et sosialistisk samfunn.

Vi oppfordrer alle arbeidere og unge mennesker til å bli med i Socialist Equality Party og ta opp denne kampen.

Loading