Spanske offiserer intensiverer ytrehøyre-konspirasjon samtidig med fascistkuppet i Washington

Den 6. januar, samtidig som Donald Trump lanserte et fascistkupp i Washington – i samarbeid med høytstående embetsrepresentanter i politiet, det amerikanske militæret og Det republikanske partiet – sendte den pensjonerte generalløytnanten Emilio Pérez Alamán et brev til Spanias forsvarsminister Margarita Robles. Han krevde at hun «endrer kurs» for koalisjonsregjeringen av Sosialistpartiet (PSOE) og Podemos. Dette er del av et intensiverende kuppkomplott av deler av styringsklassen, med sikte på å etablere et diktatur midt under Civid-19-pandemien.

Brevet til Robles, lekket i sin helhet til ytrehøyreavisa El Correo de España, kritiserte hennes tale ved den årlige militære påskeseremonien i Det kongelige slott i Madrid, som holdes hver 6. januar.

Generalløytnant Emilio Pérez Alamán

Forsvarsminister Robles kunne i år ikke unngå å nevne voksende kupptrusler fra høyt plasserte spanske hæroffiserer, samtidig som Trump kunngjorde hans planer om å bestride 2020-valgresultatet i USA. I over et år har fascistpartiet Vox, den tredje-største politiske maktfaktoren i Spanias parlament, oppfordret hæren til å avskjedige den valgte PSOE-Podemos-regjeringen. Hundrevis av høytstående tidligere offiserer sendte i november og desember to brev og et manifest til kong Felipe VI, hvor de appellerte til ham om motsette seg regjeringen.

Lekkede WhatsApp-utvekslinger la for dagen at noen av de tidligere offiserene diskuterte å skyte «26 millioner» mennesker og etterligne general Francisco Francos fascistkupp, som fremprovoserte Den spanske borgerkrigen, fra 1936 til 1939. Santiago Abascal, partileder for Vox og en prominent deltaker i chatgruppa, reiste også til Washington i februar i fjor for å delta i møter med Trump.

I hennes 6. januar 2021-tale sa Robles at brevene og chat-utvekslingene kommer fra en «ubetydelig minoritet som bare representerer dem selv, som søker publisitet og en ledende rolle som de verken fortjener eller har, og som uansvarlig stiller spørsmål ved grunnlaget for sameksistens i Spania». Hun la til: «De fortjener bare den mest resolutte avvisning av deres intoleranse, deres vrangforestillinger og deres avstandtaken fra militære verdier.» Hun sa: «Ingen har rett til, minst av alle de som en gang var i de væpnede styrkers uniform, å skade den enorme prestisjen våre våpengrener har, med det spanske samfunns fulle kjennskap og takknemlighet.»

Robles videreførte bestrebelsene til PSOE-Podemos-regjeringen, medregnet visestatsminister og Podemos-lederen Pablo Iglesias, for å benekte truslene fra de fascistiske offiserene, som ytringer fra noen få pensjonerte råtne epler i ei ellers sunn kurv. I likhet med Iglesias valgte Robles å ignorere videoer som har fremkommet, der spanske soldater i aktiv tjeneste synger fascist- og nynazistsanger og gjør fascisthilsenen, og lekkasjer om ei WhatsApp-gruppe [engelsk tekst] av offiserer i aktiv tjeneste som åpent omfavnet de tidligere generalenes oppfordringer.

I likhet med Det demokratiske partiet i USA frykter og motsetter PSOE-Podemos-regjeringen seg å animere den bredt anlagte, historisk forankrede motstanden mot fascisme i den spanske og internasjonale arbeiderklassen. Midt under Covid-19-pandemiens massedød ser millioner på de spanske offiserens trusler med avsky og alarm. En mobilisering av arbeiderklassen under disse omstendighetene ville uunngåelig være i opposisjon mot politikken for flokkimmunitet og innstramminger som PSOE og Podemos har implementert, og det finansoligarkiets interesser som de taler for.

Den pensjonerte generalen Alamán – som forfattet et manifest signert av 750 offiserer, derav 70 generaler, som beskyldte PSOE-Podemos-regjeringen for å utgjøre «en alvorlig risiko for Spanias enhet, og den konstitusjonelle orden» – forsvarte kuppkonspiratørene.

I en falskt familiær og vennlig tone, der han på et punkt henviste til henne som Doña Margarita, utfordret Alamán Robles’ bemerkning om at kupp-konspiratørene er fjernt fra militære verdier. Han sa: «Jeg tror du har tilgode å forstå soldatenes ånd, som er logisk med tanke på din korte tid i departementet». Betydningfullt er at Alamán bekreftet at kuppkonspiratørene ikke er en minoritet i offiserskorpset.

Alamán formante Robles til «ikke å se på militæret, hvorvidt de er aktive eller pensjonerte, med din visestatsministers øyne», med henvisning til Podemos-lederen Pablo Iglesias. Han fortsatte: «Din eksellense, i alle av dem [soldatene] vil du bare finne Kjærlighet til Spania og Offerånd for alle spaniere.» Alamán tilføyde at Robles er én av de få som kan «redde ansikt» for Spanias regjering.

Alamán konkluderer med å appellere til Robles om å gjøre «en god dreining av roret og endre kursen». Dette parafraserer uttrykket som ble populært blant offiserer og den frankistiske pressen før det mislykkede kuppet i Spania den 23. februar 1981 – da 200 bevæpnede sivilgardeoffiserer stormet inn i parlamentet og forsøkte å gjenopprette frankistregimet, etter at det falt i 1978.

Dette understreker betydningen av de mange rapportene om et ytrehøyrekomplott, med kodenavn Operasjon Albatross, med målsetning om å installere et diktatur under dekke av en nasjonal enhetsregjering av PSOE, Folkepartiet [Partido Popular] og Vox. Generalene har angivelig valgt Robles som figurhode for en slik regjering.

Flere deler av Robles’ karriere skiller seg ut. På 1990-tallet begynte hun først å tjenestegjøre som utenriksminister i årene 1994 til 1996 – og hun ble innenriksdepartementets de facto nestkommanderende da PSOE-regjeringen prøvde å dekke over skandalen forårsaket av bruken av dødsskvadroner mot den baskiske separatistgruppa ETA. Totalt ble 29 mennesker myrdet og 30 såret.

Da Robles var tilbake i rettsvesenet på 2000-tallet, ble hun en ledende størrelse i rettsvesenet, og oppfordret til fjerningen av dommeren Baltasar Garzón på grunnlag av hans etterforskning av forbrytelser begått under Francos fascistdiktatur (1939-1978). Garzón ble endelig fjernet fra rettsvesenet [o. anm.: og hans dommerembete] for å ha overtrådt Amnesti-loven av 1977, som frankistene ble enige om sammen med Spanias stalinistiske kommunistparti PCE.

Senest ble Robles i juni 2018 utnevnt til forsvarsminister i en ny PSOE-regjering. Hun har overøst militæret med milliarder av euro, blant annet for S-80 ubåter, Chinook-helikoptre, Eurofighters, F-110 fregatter og pansrede 8x8 Piraña-kampvogner.

Dette siste brevet bekrefter WSWS’ advarsler. Trumps konspirasjoner, som kulminerte med fascistkuppet og overtakelsen av Capitol-bygningen i Washington, er bare det skarpeste uttrykket for et bred anlagt sammenbrudd av demokratiske styreformer, midt under pandemien og de uholdbare nivåene av sosial ulikhet.

Som WSWS har advart for vil slike kupp skje igjen, selv om Trumps kupp ikke nådde sitt mål. Faren er ikke over i USA, og heller ikke i Europa. Akkurat som amerikanske arbeidere og ungdommer ikke kan stole på den innkommende Biden-administrasjonen for å stille konspiratørene til ansvar eller forsvare demokratiet, kan de i Spania ikke stole på det «venstrepopulistiske» partiet Podemos for å stoppe de høyreekstreme konspirasjonene til fascistoffiserene, Vox og andre.

Podemos, som blant partiets medlemmer teller et betydelig antall arméoffiserer, fungerer faktisk som konspiratørenes viktigste redskap. På høyden av den politiske krisen utløst av brevene og de fascistiske chat-utvekslingene, sendte staten Iglesias ut for å bagatellisere skandalen i fjernsynsintervjuer i beste sendetid, der han frimodig hevdet at ingenting viktig hadde blitt avslørt. Han sa: «Det disse herrene sier, i deres alder og allerede pensjonerte, i en prat etter noen for mange drinker, utgjør ingen trussel.»

Podemos arbeider for å bilegge det voksende raseriet blant arbeidere og ungdommen mot kuppkonspriatørene, hæren og Kongen, og lar dermed konspiratørene videreføre deres konspirering.

Det demokratiske partiets feige respons til Trumps kuppforsøk vil forøvrig bare understøtte de spanske fascistoffiserene i deres syn på at de kanskje kunne være i stand til utføre et høyreekstremt putsch.

Dette understreker at europeiske arbeidere må støtte kravet fra Socialist Equality Party (US) om en åpen, offentlig, live-streamet etterforskning av alle aspekter av 6. januar-fascistkuppet i Washington, og av alle de impliserte.

Loading