Perspective

Mobilisere arbeiderklassen mot Trumps konspirasjon! Forbered en politisk generalstreik!

Nesten ei uke etter det fascistiske opprøret i Washington D.C. den 6. januar er det pågående trusler om høyreekstrem vold på tvers av hele USA, fokusert på innvielsesdagen den 20. januar.

Som en indikasjon på hvor alvorlig trusselen blir ansett innen staten kunngjorde lederen for National Guard Bureau på mandag at fra 10 til 15 tusen tropper vil bli utplassert i Washington D.C. innen kommende helg, i forkant av innvielsen.

Et internt FBI-notat som i går ble publisert av ABC News advarer om at det planlegges væpnede protester i alle de 50 delstatenes capitoler, i tillegg til Washington D.C., organisert av ytrehøyregrupper. «FBI mottok informasjon om ei identifisert bevæpnet gruppe som hadde fore å reise til Washington D.C. den 16. januar,» står det i notatet. «De har advart at dersom Kongressen forsøker å fjerne POTUS [President of the United States; dvs. Trump] ved hjelp av det 25. endringstillegget [o. anm.: 25th Amendment; Konstitusjonens endringstillegg som fastslår at POTUS kan avsette for å være utilregnelig], vil det resultere i et enormt opprør.»

Et annet FBI-notat, som Yahoo News har fått i hende, identifiserer spesifikke planer i Michigan, Minnesota og andre delstater for den 17. januar. I Michigan rapporteres det at medlemmer av den høyreekstreme «Boogaloo»-bevegelsen har diskutert «å bruke en bensinbasert enhet med en snubletråd» for å «forårsake en distraksjon mens andre individer ‘tar’ Capitol-bygningen.» Michigan var senteret for en fascistisk konspirasjon for å kidnappe og myrde delstatens guvernør, som ble avslørt i oktober i fjor.

Arbeiderklassen, unge mennesker og alle progressive krefter må ta disse truslene med det aller største alvor.

Proteststevne i Pittsburgh mot drapet av George Floyd. [Foto: AP Photo/Gene J. Puskar]

Arbeiderklassen må respondere med en generalstreik på forsøk fra ultrahøyregjenger, tilskyndet av den politiske kriminelle Donald Trump og hans medskyldigefraDet republikanske partiet i Senatet og Kongressen, å true livene til folkevalgte representanter og gripe regjeringsbygninger og andre strategiske lokaliseringer, hvorvidt det skulle finne sted i Washington D.C., eller i delstatshovedstederpå tvers av landet.

Trusselen om vold på Inauguration Day [innvielsesdagen] kommer samtidig med en voksende bevismengde for støtte for oppstanden den 6. januar på høyt nivå innen Det republikanske partiet og kritiske deler av militær-politi-apparatet. Beleiringen av US Capitol ble tilrettelagt av den faktiske tilbaketrekningen fra Capitol Police’ side og forsinkelser for utkommanderingen av nasjonalgarden, under anvisning av Trumps lojale klakører i Pentagon.

Jason Crow, Demokrat-representant og medlem av Representantenes hus’ komité for de væpnede styrker, rapporterte om en telefonsamtale han hadde på søndag med minister for hæren [US Army Secretary] Ryan McCarthy. Der informerte McCarthy Crow om at «lange geværer, Molotov-cocktails, eksplosiver og zip-strips ble funnet [etter stormingen av Capitol-bygningen], som antyder at en større katastrofe bare så vidt ble avverget».

Crow la til at han «reiste seriøse bekymringer over rapporter om at medlemmer av militæret, i aktiv tjeneste og reservister, var involvert i oppstanden» og oppfordret innstendig til at «tropper som blir utkommandert for innvielsen ... ikke er sympatisk innstilte til innenlandsterrorister».

Påstandene som hevdes fra forskjellige pseudo-venstre tendenser, om at graden av alvor i Washington-begivenhetene ikke må overdrives, at det er galt å referere til det som fant sted som et kupp, er faretruende selvtilfreds. Magasinet Jacobin, som er tilknyttet De demokratiske sosialistene i Amerika (DSA), argumenterer mot «innlegg på sosiale medier og i renomerte liberale magasiner [‘magazines of record’] som umiddelbart karakteriserte herjingene som et kupp».

Jacobin hevder at faren for fascistisk vold er minimal, fordi styringsklassen støtter demokrati. «Overtakelsen av Capitol har lagt for dagen den manglende støtten for ytrehøyre og autoritært styre, både blant selskapseliter og innen statsinstitusjoner. Det ser ut til at kapitalen fortsatt er forpliktet til liberalt demokrati, som har tjent til å ivareta dens interesser gjennom alt av amerikansk historie.»

Slike kommentarer kombinerer politisk dumskap med den fullstendige selvtilfredsheten som kjennetegner de privilegerte sjiktene av den øvre middelklassen som Jacobin taler for. Ifølge Jacobin er Trumps autoritære handlinger frakoblet fra styringsoligarkiets klasseinteresser og den massive sosiale ulikheten som har tæret på det objektive grunnlaget for demokrati. Trykkene som oppstår som følge av sosial polarisering har av pandemien blitt drevet til eksplosjonspunktet, der mer enn 385 000 mennesker i USA har dødd av viruset.

Et annet aspekt av den selvtilfredse undervurderingen av den politiske krisen og farene reist av Trumps kuppforsøk har vært responsen på nedstengingen av Trumps Twitter-konto i helgen. Det å se denne handlingen, under de nåværende omstendighetene, som den viktigste trusselen mot demokratiske rettigheter uttrykker en komplett undervurdering av hva som nå finner sted.

Trump er ikke bare en enkeltperson, enn si representanten for en dissident, progressiv og venstreorientert bevegelse. Han er øverstkommanderende for USAs væpnede styrker, med svimlende makt til sin disposisjon – deriblant makten til å starte en atomkrig – så lenge han er president. Det å insistere på hans ubehindrede tilgang til Twitter og sosiale medier – slik at han kan mobilisere og oppildne hans fascistiske tilhengere over hele landet – som om dette var et kritisk ytringsfrihetsanliggende, er politisk uansvarlighet, om ikke galskap. Og om det skulle være utillatelig å stenge ned hans Twitter-konto, da må det være dobbelt utillatelig å kreve hans umiddelbare fjerning fra Det hvite hus, og hans arrestering! Pseudo-venstres politisk bankerotte kynikere burde være mindre bekymret for Trumps rettigheter, og mer bekymret for forsvaret av arbeiderklassens demokratiske rettigheter.

Det er uten tvil sant at Biden-administrasjonen vil bli en høyreorientert regjering for Wall Street, etterretningsagenturene og militæret. Men oppgaven med å bekjempe en reaksjonær borgerlig regjering er arbeiderklassens ansvar, og ikke en høyreorientert diktators, som mobiliserer fascistkrefter.

Arbeiderklassen må gripe uavhengig inn i krisen, der den fører en kamp mot fascisme gjennom sine egne metoder og med sitt eget program.

Det er umulig å ha tillit til noen del av styringsklassen for forsvaret av demokratiske rettigheter. Trumps opponenter innen styringsklassen er seg meget vel beviss at Trumps tilskyndelse til fascistisk vold risikerer å slippe løs en borgerkrig. De er imidlertid langt mer opptatt av å undertrykke motstand mot Trump som truer med å utvikle seg til akkurat det de frykter mest av alt: en bevegelse av arbeiderklassen mot kapitalisme.

Det er av denne grunn at Demokratene søker å få satt anliggendet om Trumps rolle i tilskyndelsen av det fascistiske kuppet i karantene, isolert fra den bredere politiske konteksten. Biden, som leder for Det demokratiske partiet, gjør spesielt alt hva han kan for å forsvare Det republikanske partiets institusjon, et parti med ledere som ga komplottet den nødvendige politiske dekningen ved legitimeringen av Trumps påstander om at valget var stjålet.

I hans eneste offentlige uttalelse siden kuppet sa Biden under en pressekonferanse på fredag at han var forpliktet til et «sterkt» Republikaner-parti. Han utpekte spesielt Mitch McConnell for ros, Republikanernes majoritetsleder i Senatet, og sa han var «så stolt» over McConnells uttalelser på kuppettermiddagen da han oppfordret til Kongressens erkjennelse av Bidens valgseier.

Demokratenes trekk for å anlegge riksrettsanklager i Representantenes hus, som kan skje allerede på onsdag, er i seg selv en del av bestrebelsen. Anklagene blir introdusert med alle slags forbehold for å sikre at riksrettstiltalen ikke vil ha noen praktisk effekt. Toppdemokrater, anført av Bidens nære allierte, kongressrepresentanten James Clyburn, oppfordret til at Huset må avvente i flere måneder før de oversender noen riksrettsanklager til Senatet, som betyr at de ikke vil ha noen innvirkning på Trumps gjenværende dager i embetet.

McConnell, Trumps håndlanger som ble rost av Biden, har sagt at selv om Representantenes hus umiddelbart skulle oversende anklager til Senatet vil han ikke innkalle [Senatet] til en rettssak før tidligst den 19. januar, dagen før innvielsen.

Forøvrig, uansett hvor signifikant Trumps personlige rolle er, er den del av en mye bredere politisk konspirasjon, som involverer nasjonale og lokale embetsfunksjonærer i hele Det republikanske partiet, og elementer innen militæret og politiapparatet. Biden har spesifikt avvist forlangender om engang senatorene Ted Cruz’ og Josh Hawleys fratredelser, enn si deres umiddelbare arrestering for politisk tilskyndelse av Trumps kupp. Og det har ikke vært noen oppfordringer til umiddelbar arrestering av Rudolf Giuliani, Trumps sønner og advokater, eller noen av de som er direkte involvert i tilskyndelse og ansporing.

Det fascistiske 6. januar-kuppet markerer en ny fase i det amerikanske demokratiets krise, og lærdommene må trekkes. Det er et uttrykk for et helhetlig sammenbrudd av det amerikanske kapitalistsamfunnet. Det er ikke mulig å bekjempe faren for fascisme uten å erkjenne at dette er en sosial bevegelse som oppstår på grunnlag av en dyp krise i den eksisterende økonomiske ordenen. Styringselitene søker gjennom fascismens medium å få kanalisert sosial massemisnøye inn i en reaksjonær bevegelse rettet mot arbeiderklassen.

Den politiske motgiften til fascisme er utviklingen av en politisk massebevegelse av arbeiderklassen for sosialisme. Dessuten, i den grad arbeiderklassen trer frem i denne kampen vil den bli umåtelig styrket i kampen mot Det demokratiske partiet og en Biden-administrasjon.

Socialist Equality Party oppfordrer arbeidere til å respondere på fascistvold på og rundt den 20. januar med forberedelser for en generalstreik. Det må utvikles et nettverk av grunnplankomitéer i fabrikkene og på arbeidsplassene, og i alle nabolag og byer, for å mobilisere og forene alle deler av arbeiderklassen.

Arbeidere må avvise alle bestrebelser på å sprøyte rasekonflikt og splittelse inn i den politiske situasjonen, deroblant Demokratenes påstander om at det fascistiske kuppet er et uttrykk for «hvithet», heller enn finansoligarkiets interesser. Dette narrativet besørger bare politisk ammunisjon for fascistene selv. På tvers av hele landet jobber arbeidere av alle hudfarger og etnisiteter skulder-ved-skulder. De står overfor en felles sosial og økonomisk krise, og felles fiender innen den kapitalistiske styringseliten.

Folkelig massemotstand mot styringsklassens bestrebelser for å ødelegge demokratiske rettigheter må knyttes til kravet om en full, åpen og offentlig etterforskning av 6. januar-kuppet. Alle de som var involvert i organiseringen av operasjonen og som besørget den politisk ryggdekning, må fjernes fra embeter, de må arresteres og rettsforfølges.

Selv om Biden – bevoktet av tusenvis av bevæpnede soldater og politi – avlegger embetseden den 20. januar og kommer seg til Det hvite hus, vil ikke krisen være over. Amerikansk demokrati er i sine dødskramper.

Det kan ikke være noen progressiv vei ut av denne krisen, annet enn gjennom å bygge en kraftfull massebevegelse av arbeiderklassen, alliert med arbeiderklassen over hele verden, for sosialisme.

Alle de som nå erkjenner at det er presserende nødvendig å bygge denne bevegelsen, burde melde seg med i Socialist Equality Party.

Loading