Perspective

Oppheving av helsetiltak truer en amerikansk Covid-19-gjenoppblomstring

Den 13. mai reverserte [den føderale amerikanske folkehelseetaten] CDC – Sentre for sykdomsbekjempelse og forebygging – sin veiledning om bruk av munnbind, og oppfordret vaksinerte personer til å slutte å bruke munnbind og opprettholde sosial distansering på overfylte områder.

World Socialist Web Site advarte, i tråd med uttalelser fra ledende epidemiologer, for at disse retningslinjene ville få næringsvirksomheter, delstats- og lokalmyndigheter til å oppheve alle krav til bruk av munnbind og opprettholding av sosial distansering, for både vaksinerte og ikke-vaksinerte personer.

Disse advarslene er bekreftet. Nesten alle større kjeder av detaljforhandlere i USA, deriblant Walmart, Trader Joe’s, Whole Foods og Walgreens, droppet nasjonsdekkende krav om bruk av munnbind innen få dager etter CDCs bekjenntgjøring, uten mekanismer for å verifisere om de som går inn på deres fasiliteter er vaksinerte eller ikke.

National Guard-medlemmer hjelper med håndteringen av Covid-19-dødsofre og forflytning av dem til midlertidig oppbevaring ved LA County Medical Examiner-Coroner Office i Los Angeles, den 12. januar 2021. [Kilde: LA County Dept. of Medical Examiner-Coroner, via AP]

Epidemiologer og ekspertise på sikkerhet på arbeidsplassen har fordømt CDCs handlinger. «Det er sånt et rot! Så mange av oss er veldig opprørte. Det er utrolig frustrerende!» fortalte dr. Eric Feigl-Ding, seniorstipendiat ved Federation of American Scientists, til World Socialist Web Site i forrige uke. «Uunngåelig sier nå den ene delstaten etter den andre, og den ene næringsvirksomheten etter den andre, at du ikke trenger å bruke munnbind dersom du er vaksinert.»

Arbeidsplasser har helt fra begynnelsen av pandemien vært sentrale kilder for overføring og bredere utbrudd. Fjerningen av restriksjoner vil, under betingelser der nesten to tredjedeler av befolkningen enda ikke er fullvaksinerte, føre til en stigning av antall tilfeller og dødsfall.

Fortsatt dør mer enn 500 personer hver eneste dag av sykdommen i USA. Dette tilsvarer en dødsrate på 15 000 hver måned, eller 182 500 i året.

Det faktum at hundrevis av mennesker dør hver eneste dag av en sykdom som kan stoppes ved aggressive folkehelsetiltak, blir behandlet som en ikke-begivenhet i mediene. Da det offisielle amerikanske dødstallet passerte 600 000 ignorerte mediene rett og slett milepælen, akkurat som de bagatelliserte forrige ukes rapport fra Institute for Health Metrics and Evaluation om at de virkelige dødstallene i landet faktisk er nærmere én million.

Forøvrig er antallet nye infeksjonstilfeller globalt fortsatt på eller nært rekordhøye nivåer, og epidemiologer advarer om farene ved nye varianter av Covid-19 som dukker opp etter hvert som pandemien har oppsving over hele verden.

Hver dag tester 600 000 personer positivt for sykdommen, et tall som sterkt underestimerer den faktiske spredningen. Daglige antall dødsfall er på mer enn 12 000. I India har det totale antallet dødsfall steget til over 300 000. Mens landet registrerer mer enn 4 000 dødsfall per dag gitt omfanget av undertelling, kan det faktiske antallet være titusener. I Brasil nærmer det offisielle antallet dødsfall seg en halv million, og 65 000 daglige nye infeksjonstilfeller er bare like under rekordnivåene satt i mars.

Tyskland forbød søndag innreiser fra Storbritannia, der en ny variant av Covid-19 – betegnet B16172, eller en «indisk» variant – sprer seg raskt over hele landet.

Dr. Eric Feigl-Ding advarte om de betydelige farene som den nye varianten av sykdommen utgjør. «Vær oppmerksom på stigende #B16172-krise i Storbritannia – avgjørende viktig fordi den indiske varianten angår oss alle,» skrev Feigl-Ding på Twitter. «Den utgjør nå ~ 50% av alle tilfellene i England, stiger raskt, spesielt hos barn. Sykehus #COVID19-avdelingen i Bolton fylles opp.»

Han bemerket at den nye varianten «vokser mye hurtigere enn noen annen variant. Den tidligere raske #B117 vokser mye, mye langsommere – 5 ganger langsommere enn B16172.» Han fortsatte: «Re-infeksjoner med #B16172 er også rundt regnet ~ 4 ganger mer med B16172 versus #B117 dersom vi sammenligner frekvensen av re-infeksjoner/variant-tilfeller som er funnet. 4x ... er mye.»

Veksten av Covid-19-varianter som er stadig mer motstandsdyktige mot vaksiner, er grunn til den største årvåkenhet. Regjeringspolitikken går imidlertid i nøyaktig motsatt retning.

CDCs reversering angående bruk av munnbind har skapt betingelsene for et enda farligere trekk. Oppheving av krav om bruk av munnbind på skoler setter ikke-vaksinerte elevers liv i fare, så vel som læreres.

På tirsdag forbød Texas-guvernør Greg Abbott mandat om bruk av munnbind på offentlige skoler, og erklærte at «ingen elev, lærer, forelder eller annen ansatt eller besøkende skal forpliktes til å ha ansiktsdekning.» På torsdag forbød Iowa-guvernør Kim Reynolds skoler fra å kreve bruk av munnbind, og South Carolina-guvernør Henry McMaster fulgte etter.

Disse handlingene kommer til tross for omfattende vitenskapelig bevismateriale som viser at ansiktsdekning reduserer spredningen av Covid-19 betydelig i skolene. Dr. Leana Wen, den tidligere helsekommisjonæren i Baltimore, fordømte disse trekkene og bemerket at «ikke-vaksinerte barn må holde seg ansiktsdekket rundt andre ikke-vaksinerte personer, også på skoler. Nesten 1 av 4 nye [Covid-19-] infeksjoner er hos barn. Vi må hjelpe dem med å holde seg trygge.»

Reduksjonen av antallet Covid-19-tilfeller i USA er resultatet av massevaksineringen som kom som resultat av en enestående innsats fra forskere og akademiske institusjoner for på rekordtid å få skapt en helt ny klasse vaksiner.

I et rasjonelt samfunn ville reduksjonen av Covid-19-tilfeller bli brukt til å styrke beskyttelsen i forkant av det folkehelseekspertene advarer for vil bli en ny gjenoppblomstring til høsten. Men Biden-administrasjonen sløser vekk det helsepersonell kaller en midlertidig lettelse, for å forlate tiltak for å overvåke og bekjempe sykdommen.

Den 1. mai avsluttet CDC overvåkning av «gjennombruddsinfeksjoner» av Covid-19 hos personer som er fullvaksinerte, med mindre sykdommen fører til sykehusinnleggelse eller død.

I likhet med tilbaketrekningen av anbefalinger om bruk av munnbind, har trekket ført til fordømmelser fra epidemiologer, som har advart for at det vil etterlate USA blind for innvirkningen av nye Covid-19-varianter.

«Ved at CDC ikke opprettholder dette nivået av overvåkning minner det meg veldig om hvordan jeg følte meg under Trump-tiden: ‘Dere er hver og én for dere selv» uttalte dr. Kavita Patel, primærlege og ikke-bosatt stipendiat ved Brookings Institution, til Washington Post.

Post parafraserte Eric Topol, professor i molekylær medisin ved Scripps Research i San Diego, til å si at «CDC bør overvåke disse menneskene, i tillegg til sykehusinnlagte og fatale tilfeller, for å avgjøre om og hvordan virusvarianter kan omgå vaksinebeskyttelse, bidra til å oppdage nye varianter og spore hvor godt visse sårbare grupper, som immunkompromitterte, er skjermet av vaksiner.»

Bidens Hvite hus-administrasjon, som Trumps Hvite hus før den, forsøker å overbevise allmennheten om å se vekk fra den pågående pandemien – i mange tilfeller der de leder an som et eksempel.

Holdningen innen Det hvite hus ble oppsummert av en nylig overskrift fra NPR: «Hvordan Bidens Hvite hus lærte å droppe munnbind og sluttet å bekymre seg.»

NPR skrev: «I Bidens Hvite hus er det som 2019 helt på nytt, med store og i all vesentlig grad munnbindfrie arrangementer i Øst-rommet både torsdag og fredag.» Spurt om Det hvite hus engang sporet om de frammøtte var vaksinerte eller ikke, sa Jen Psaki, pressesekretær i Det hvite hus, rett ut til NPR: «Det er ikke den rollen vi skal spille.»

Som med lignende framvisninger under Trump har en så grov tilsidesettelse av folkehelsetiltak og sikkerhet den direkte hensikt å sende en melding: Pandemien er over. Det kan ikke lenger være noen hindringer – for å bevare folkehelsen – for akkumuleringen av privat profitt.

Holdningen til Biden-administrasjonen kanaliserer forlangender fra storselskaper, som ser på bestrebelser for å redde liv fra Covid-19 som en uakseptabel hindring for utvinningen av profitt fra arbeiderklassen.

Dersom responsen på pandemien blir overlatt til dette finansoligarkiet, vil sykdommen som allerede har drept nesten én million mennesker i USA ta livet av utallige andre. Det er presserende nødvendig at arbeidere tar kampen mot pandemien over i egne hender, både gjennom kampen for å opprette grunnplan-sikkerhetskomitéer på arbeidsplasser, og gjennom den politiske kampen mot kapitalistsystemet som underordner menneskelivet til privat profitt.

Loading