Perspective

«Wuhan lab»-løgna og den politiske heksejakta mot vitenskapen

I løpet av den siste uka har amerikanske medier og Biden-administrasjonen forsøkt å legitimere konspirasjonsteorien om at Covid-19-viruset kom fra Instituttet for virologi i Wuhan, Kina.

Dr. Anthony Fauci, direktør for NIAID – USAs Nasjonalinstitutt for allergi og smittsomme sykdommer [Foto: Sarah Silbiger/Pool via AP]

Wall Street Journal publiserte den 23. mai en artikkel forfattet av Michael R. Gordon der det ble

hevdet at amerikanske «embetsrepresentanter» sa arbeidere ved Instituttet for virologi i Wuhan ble syke i november 2019. Historien førte til at nesten alle amerikanske medier erklærte konspirasjonsteorien «troverdig».

Følgekonsekvensen av uttalelsen at «Wuhan lab»-konspirasjonsteorien er «troverdig» er at alle verdens ledende eksperter innen fagfeltet smittsomme sykdommer, som universelt avviste den etter en rigorøs granskning, involverte seg i en massiv tildekning.

Verken Journal eller noen av nyhetskanalene som promoterer avisas beretning avslørte det faktum at Gordon var forfatteren av den diskrediterte New York Times-historien fra 2002 som falskt hevdet at Iraks president Saddam Hussein forsøkte å anskaffe «aluminiumsrør» for å bygge atomvåpen.

Som respons på Journal-rapporten erklærte Washington Post teorien om en lekkasje fra laboratoriet for å være «troverdig», og hevdet bestemt at «bestrebelsene for å oppdage en naturlig kilde for viruset har mislyktes».

Bidens Hvite hus har i mellomtiden beordret amerikanske etterretningsagenturer til å utføre en granskning av den potensielt menneskeskapte opprinnelsen av Covid-19, mens Xavier Becerra, hans minister for helse- og sosialtjenester (HHS), forlangte en «transparent» etterforskning av sykdommens opprinnelser da han talte til FNs verdenshelseforsamling.

I tillegg til Det demokratiske partiets kampanje har figurer som hevder tilknytning til venstreorientert politikk, deriblant journalisten Glenn Greenwald og Jacobin-bidragsyteren Branko Marcetic, også hoppet til for å legitimere «Wuhan lab»-teorien.

Med deres koordinerte kampanje for å promotere «Wuhan lab-løgna» bringer etablissementsmediene og Biden-administrasjonen inn i hovedstrømmen det som ellers ville ha forblitt i de stinkende bakrommene av fascistiske og høyreekstreme politiske ytringer.

Ifølge forfekterne av «Wuhan lab»-konspirasjonsteorien finansierte USAs Nasjonale helseinstitutter – National Institutes of Health (NIH) – forskning utført av det kinesiske militæret ved Instituttet for virologi i Wuhan, som deretter genetisk konstruerte og slapp løs Covid-19, enten ved et uhell eller med viten og vilje. «USA betalte Kinas militære, Fokets frigjøringshær (PLA), for å konstruere koronaviruset,» erklærte Rupert Murdochs Australian, i én av utallige varianter av denne beretningen.

Forfekterne av denne konspirasjonsteorien beskylder Anthony Fauci, direktør for NIAID, USAs Nasjonalinstitutt for allergi og smittsomme sykdommer, og ledende sykdomseksperter, deriblant Kristian G. Andersen, direktør for Avdelingen for smittsomme sykdommers genetikk [Infectious Disease Genomics] ved Scripps Research Translational Institute, og Peter Daszak, president for Ecohealth Alliance, for å tildekke sykdommens angivelig menneskeskapte opprinnelse, eller for å ha vært direkte involverte i å produsere den.

Trumps ytrehøyresupportere går på offensiven. «Hva sa jeg,» tvitret den høyreorienterte ideologen Rand Paul, med emneknaggen #firefauci [‘#sparkfauci’]. Kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene, en tilhenger av den fascistiske QAnon-bevegelsen, raljerte mot Fauci på Twitter: «Han må SPARKES!»

Legitimeringen av det ytre høyre gikk så langt som til Washington Post’s offisielle «korrigering» av av en artikkel avisa skrev og publiserte i februar 2020, om den fascistiske Arkansas-senatoren Tom Cottons promotering av Wuhan lab-narrativet. Post’s opprinnelige tittel var: «Cotton fortsetter å gjenta en koronavirus-konspirasjonsteori som allerede var avslørt.»

Post-redaktørene har siden «revidert» denne historien den siste uka, og lagt ut en melding om at artikkelen inneholdt «unøyaktig karakterisering» av Cotton. «Begrepet ‘debunked’ [‘avslørt og avvist’] og Post’s anvendelse av begrepet «konspirasjonsteori» har blitt fjernet fordi det, den gang som nå, ikke var noen bestemt avklaring om virusets opprinnelse.»

Dersom Post skulle vært ærlig, da ville avisa fastslått at Post selv, sammen med Biden-administrasjonen og Det demokratiske partiet, nå promoterer «konspirasjonsteorien» som faktisk har blitt «debunked».

På stereotypisk orwellsk måte må fortiden omskrives for å tjene nåtidens interesser. I dette tilfellet unnskylder Post seg faktisk overfor Cotton, og etablerer en allianse med ham. Arkansas-senatoren publiserte så beryktet i juni 2020 en ytringskronikk i New York Times som oppfordret Trump-administrasjonen til å påkalle oppstandsloven [Insurrection Act] for å utkommandere militæret mot protestene over politivold.

I de tusenvis av artikler som er skrevet om «Wuhan lab»-teorien har det ikke vært et fnugg av direkte bevismateriale som indikerer noen som helst forbindelse mellom Covid-19 og Instituttet for virologi i Wuhan. Det mest konkrete «bevismaterialet» ble besørget av Gordons artikkel i Journal, som hevdet at ikke-navngitte embetsrepresentanter sa forskere ved instituttet ble innlagt på sykehus i november.

Ifølge fakta-arket utstedt av utenriksdepartementet tidligere i år hadde de angivelige sykdommene imidlertid «symptomer som var i samsvar med både Covid-19 og vanlige sesongmessige sykdommer». Videre bemerket Gordons artikkel: «Én person sa det [bevismaterialet] ble besørget av en internasjonal partner og var potensielt vesentlig og betydningsfullt, men med fortsatt behov for nærmere etterforskning og ytterligere bekreftelse.»

Med andre ord, helheten av bevismaterialet for «Wuhan lab»-teorien koker ned til påstanden fra en forfekter av Irak-krigsløgnene, om at noen ikke-navngitte embetsrepresentanter sier at noen ansatte ved Instituttet for virologi i Wuhan hadde symptomer «i samsvar med ... gjengse sesongmessige sykdommer», mens andre, også ikke-navngitte embetsrepresentanter, stiller spørsmål ved denne påstanden.

Amerikanske mediers promotering av den ubegrunnede teorien kan bare forklares gjennom de sosioøkonomiske interessene som driver den. Som World Socialist Web Site’s Internasjonale redaksjonsråd skrev i sin uttalelse tidligere denne uka, har kampanjen to gjensidig avhengige formål:

For det første, den tar sikte på å avlede oppmerksomhet fra den amerikanske og andre lands regjeringers handlinger for implementering av politiske orienteringer som har ført til død av en massiv skala. Der allmennheten begynner å komme seg etter det overveldende sjokket av pandemien vil det komme forlangender om forklaringer på hvorfor så mange mennesker døde, i tillegg til at de ansvarlige må stilles til ansvar. ...

For det andre, Wuhan laboratorium-løgna søker å få trommet opp nasjonalistisk hat for å støtte Biden-administrasjonens sentrale strategiske mål: Forberedelsene til økonomisk og potensielt militær konflikt med Kina.

Mens forskerne er den direkte målskiva, har denne kampanjen som sitt formål å få opphevet alle vitenskapelig funderte tiltak som er nødvendige for å demme opp for og få kontrollert pandemien. De ledende forkjemperne for konspirasjonsteorien støtter programmet for «flokkimmunitet» – altså det å la pandemien få spre seg ubehindret.

Mens Covid-19 fortsetter å spre seg raskt over hele verden dukker det opp nye varianter. Afrika står overfor en 20 prosent økning av Covid-19-infeksjonstilfeller den siste uka, med åtte land som viser en stigning på mer enn 30 prosent. I det mer vaksinerte Storbritannia har den såkalte «Delta-varianten» blitt dominerende, som underbygger en økning av antallet infeksjonstilfeller.

Styringsklassene vil insistere på at ingen tiltak kan iverksettes som redder liv på bekostning av profitt, samtidig med en overhengende fare for en global gjenoppblomstring av pandemien. De vil insistere på at skylden for massedød, ensbetydende med «krigsskyld», skal legges for Kinas føtter. Angrepet på vitenskapen og forskere har som siktemål å få brakt til taushet og få intimidert all motstand mot en politisk orientering som truer utallige liv.

Men styringsklassens umenneskelige og antivitenskapelige politiske orienteringer konfronterer voksende motstand i en arbeiderklasse som i tiltakende grad trer inn i kamp til forsvar for sine egne sosiale interesser. Det er denne sosiale maktfaktoren som besørger grunnlag for forsvaret av vitenskapen, og for medisinsk nødvendige tiltak for å få stoppet spredningen av Covid-19. Dette er grunnen til at forsvaret av vitenskapen og kampen for å stoppe Covid-19-pandemien er uadskillelig forbundet med byggingen av en sosialistisk bevegelse i arbeiderklassen.

Loading