Hvordan amerikanske medier erklærte «Wuhan lab»-løgna «troverdig»

I løpet av den siste uka har amerikanske medier omfavnet den falske påstanden forfektet av USAs tidligere president Donald Trump og hans politiske allierte, som påsto at Covid-19 ble sluppet løs fra et laboratorium ved Instituttet for virologi i Wuhan.

Washington Post publiserte 25. mai en «faktakontroll»-tekst forfattet av Glenn Kessler, med overskriften «Hvordan teorien om en Wuhan lab-lekkasje plutselig ble troverdig», der formålet var å presentere amerikanske mediers omfavnelse av en høyreorientert konspirasjonsteori som rimelig og logisk.

Kessler and Post forsøker, i form av en nøktern undersøkelse av fakta, å få skrevet ut av historikken omfattende – og knusende – forskning utført av New York Times, CNN og andre, om Wuhan Lab-konspirasjonsteoriens opprinnelse. For mer enn seks måneder siden viste deres rapportering at denne teorien hadde blitt produsert ut av løse lufta, av Trumps politiske allierte og assosierte, anført av Stephen K. Bannon, hans tidligere valgkampsjef og sjefstrateg, Bannons forretningspartner Miles Guo, og det høyreekstreme Hong Kong-baserte nettstedet Epoch Times.

Det som følger er ei tidslinje som utelukkende består av utviklinger som ikke er nevnt, eller som serveres sterkt feiltolket i Washington Post-beretningen, basert på rapporteringen fra CNN og Times, så vel som World Socialist Web Site’s egen.

Medio-januar 2020 – Den USA-baserte kinesiske «dissidenten» Wang DingGang, som kringkaster i mandarin som Lude, synes å ha vært kilden til påstanden om at Covid-19 «bevisst har blitt sluppet løs av Kinas Kommunistparti,» ifølge New York Times. Wang DingGang er en assosiert av Steve Bannon, Miles Guo og tidligere New York City-borgermester/byrådsleder Rudy Giuliani.

På bildet, publisert av CNN, er Wang DingGang avbildet sammen med Trump-advokaten Rudy Giuliani, med Bannon synlig i bakgrunnen. «Varsleren» Li-Meng Yan er reflektert i speilet. [Kilde: CNN]

25. januar 2020 – G News, nyhetsnettstedet operert av Miles Guo, forretningspartneren til Steve Bannon, som var Trumps valgkampanjesjef i 2016, publiserte en artikkel som hevdet at «koronavirusets virkelige kilde er ‘et laboratorium i Wuhan’ tilknyttet deres skjulte programmer for biologiske våpen.» Etter alt å dømme er denne posteringen den første kategoriske hevdingen av denne påstanden som er tilgjengelig på engelsk.

25. januar 2020 – Steve Bannon lanserer podcasten War Room Pandemic, som skulle bli en hjørnestein for fascistbevegelsen rundt tidligere president Donald Trump. (Twitter suspenderte Bannons konto i november, etter at han i en podcast-episode sa dr. Anthony Fauci burde halshugges, og hans hode burde settes på en stake utenfor Det hvite hus.)

I podcastens første episode, teipa den 25. januar, inviterer Bannon Washington Times-spaltisten Bill Gertz til å snakke om «Wuhan lab»-teorien. Bannon spør ham: «Bill, kan du kort oppsummere artikkelen du lagde i går,» som dermed antydet at Bannon hadde forhåndskunnskap om Gertz’ artikkel, to dager før den ble publisert.

26. januar 2020 – Bill Gertz publiserte i Washington Times rapporten han hadde beskrevet for Bannon, der han utelukkende siterte den israelske oberstløytnanten Dany Shoham, en israelsk etterretningsoffiser. Her er påstanden mindre kategorisk enn den i G News, og den hevder: «Koronavirus kan ha sitt utspring i et laboratorium tilknyttet Kinas program for biokrigføring.»

Mens Gertz’ artikkel bemerkes i Washington Post-rapporten om hvordan teorien ble «troverdig», blir verken hans opptreden på Bannons podcast eller Bannons tilsynelatende forhåndskunnskap om artikkelens innhold nevnt.

31. januar 2020 – Den høyreekstreme nettpubliseringen Epoch Times, tilknyttet den nyreligiøse bevegelsen Falun Gong, publiserer en artikkel med tittelen «Slo Kinas plan for å ødelegge USA tilbake?» [‘Did China's Plan to Destroy the United States Backfire?’]. Artikkelen erklærer at det regjerende Kinas Kommunistparti anser biologiske våpen å være de viktigste våpnene for å oppnå deres mål om å «få ryddet ut i Amerika» [‘cleaning up America’]. Den konkluderer: «Det er høyst sannsynlig at 2019-nCoV-organismen er en våpenversjon av [viruset] NCoV oppdaget av saudiske leger i 2012.»

14. april 2020Washington Post publiserte en tekst av Josh Rogin, med headingen: «Diplomatkabler fra utenriksdepartementet advarte om sikkerhetsanliggender ved Wuhan-laboratoriet, der de studerte koronavirus i flaggermus,» som siterte en ikke-navngitt embetsrepresentant for Trump-administrasjonen, som uttalte: «Akkurat nå er hovedboka [i regnskapsføringen] på siden for at viruset lekket fra laboratoriet fullpakket med kulepunkter, og på den andre siden [av regnskapet] er det er nesten ingenting.»

Rogins artikkel erklærer: «En offisielle seniorrepresentant i administrasjon fortalte meg at kablene besørger enda et stykke bevismateriale for å støtte muligheten for at pandemien er resultat av en laboratorieulykke i Wuhan.»

Tre måneder seinere ble kablene frigitt. Diplomatkablene bemerket at mangel på personale begrenset den mengden forskning som kunne utføres ved laboratoriet, og nevnte ingen sikkerhetsmessige bortfall. Da Washington Post rapporterte om frigjøringen av kablene, bemerket avisa: «Den fulle og hele kabelen styrker ikke påstanden om ei ulykke på laboratoriet som årsak for viruset.»

Det er verdt å merke seg at Kessler ikke refererer det faktum at Post’s egen rapportering fullstendig undergraver Rogins tolkning.

Den 21. februar 2021 anvendte Matthew Pottinger, tidligere nest-ledende nasjonale sikkerhetsrådgiver, i et intervju på CBS-programmet «Face the Nation», så godt som nøyaktig de samme snakkepunktene som den anonyme kilden i Rogins artikkel.

3. juli 2020 – Peter Navarro, Det hvite hus’ handelsrådgiver, forteller MSNBC at «Kinas Kommunistparti... skapte viruset», og kaller sykdommen et «våpen-gjort virus».

20. juni 2020 – Trump innrømmet, i en tale i Tulsa i Oklahoma, å ha sabotert USAs bestrebelser for å få kartlagt Covid-19-infeksjonstilfeller («Jeg sa til mine folk, senk tempoet på testingen»), og han viste gjentatte ganger til SARS-COV- 2 som «det kinesiske viruset» og «Kung Flu» [o. anm.: flu er engelsk forkortelse for influensa, og forøvrig henspiller formuleringen til Kung Fu-filmene].

14. september 2020 – Li-Meng Yan, en tidligere doktorgradsforsker ved Universitetet i Hong Kong, publiserer et dokument som ikke er fagfellevurdert, der det påstås at Covid-19 er et menneskeskapt virus. Dokumentets tittelside bemerker at det er sponset av stiftelsen Rule of Law Foundation, som er tilknyttet Miles Guo og Steve Bannon. Dokumentet hevder: «SARS-CoV-2 viser biologiske egenskaper som er uforenlige med et naturlig forekommende, zoonotisk virus.» Påstanden ble umiddelbart revet i filler av forskere.

3. oktober 2020 – Bannon erklærer, ifølge CNN, på sin podcast: «Jeg vil takke Miles Guo, fordi det var Miles Guo og varslerbevegelsen, Miles Guo og Rule of Law Society, stiftelsen Rule of Law Foundation, som tilbake ved begynnelsen av januar virkelig fikk oss til å begynne å fokusere» på påstanden om at «Det kinesiske kommunistpartiet» var ansvarlig for pandemien.

20. november 2020New York Times publiserer en knusende og grundig etterforsket artikkel som avslører Li-Meng Yan som en skapelse av Bannon og Guo Wengui, med overskriften: «Hvordan Steve Bannon og en kinesisk milliardær skapte en høyreorientert Coronavirus-mediesensasjon». (Guo Wengui er ett av de mange aliasene til Miles Guo, som også er kjent som Guo Wen Gui, Guo Haoyun og Miles Kwok.) Artikkelen er verdt å sitere utførlig:

Over natta ble dr. Yan en høyreorientert mediesensasjon, med topprådgivere for president Trump og konservative mediekommentatorer som hyllet henne som en helt...

Hennes utviklingsforløp var produktet av et samarbeid mellom to separate, men stadig mer allierte grupper som pusher desinformasjon: Et lite, men aktivt hjørne av den kinesiske diasporaen og det svært innflytelsesrike ytrehøyre i USA.

En overveldende mengde bevismateriale viser at viruset nesten helt sikkert stammer fra et dyr, mest sannsynlig ei flaggermus, før det utviklet seg til å gjøre spranget over til mennesker. Mens amerikanske etterretningsbyråer ikke har utelukket muligheten for en laboratorielekkasje, har de hittil ikke funnet noe bevis for å støtte denne teorien.

Dr. Yans utviklingbane ble nøye utformet av Guo Wengui, en migrert kinesisk milliardær, og Stephen K. Bannon, en tidligere rådgiver for Mr. Trump.

De satte dr. Yan på et fly til USA, besørget henne et sted å bo, coachet henne i medieopptredener og hjalp henne å sikre intervjuer med populære konservative fjernsynsprogramledere som Tucker Carlson og Lou Dobbs, som har hvert deres show på Fox. De næret hennes tilsynelatende dyp tiltro om at viruset var genetisk konstruert, og omfavnet ukritisk det hun besørget som bevis.

Mr. Bannon bemerket at i motsetning til dr. Yan trodde ikke han den kinesiske regjeringen «gjorde dette med hensikt». Men han har pushet teorien om en utilsiktet lekkasje fra risikabel laboratorieforskning, og har vært opptatt av å skape en debatt om det nye koronavirusets opprinnelser.

Etter at dr. Yan ankom USA satte Mr. Bannon, Guo og deres allierte umiddelbart i gang med å besørge henne innpakning som en varsler de kunne selge til den amerikanske offentligheten.

De installerte henne i et «trygt hus» utenfor New York City og leide inn advokater, sa Bannon. De fant henne en mediecoach, siden engelsk ikke er hennes førstespråk. Mr. Bannon ba henne også om å slippe ut flere dokumenter som oppsummerte hennes angivelige bevismateriale, sa dr. Yan seinere.

Guo mintes på hans eget show at han sa til dr. Yan: «Ikke knytt deg til Bannon, ikke knytt deg til Guo Wengui. ... Når du først har nevnt oss, da vil de amerikanske ekstreme venstreorienterte angripe, og si du har en politisk agenda.»

For amerikanske medier har prosessen med å få erklært Wuhan Lab-teorien «troverdig» vært den systematiske bestrebelsen for å skrive ut av historikken den store bevismengden som gjorde det helt klart at Covid-19-konspirasjonsteorien var en fabrikasjon fra den ene ende til den andre.

Dette har vært ledsaget av åpen sensur. Da World Socialist Web Site publiserte en artikkel som gjorde det klart at Washington Post hadde innrømmet at USA ikke hadde besørget noe bevismateriale for Wuhan Lab-konspirasjonsteorien, ble vår rapport sensurert i to måneder av Facebook, og enhver brukerkonto som forsøkte å dele artikkelen mottok enten en advarsel eller den ble suspendert. Mens Facebook seinere unnskyldte seg for det de kalte en feiltakelse, kom de ikke med noen forklaring på hvordan denne «feiltakelsen» fant sted.

Denne reporteren har henvendt seg på Twitter til Glenn Kessler om hvorfor hans brukerkonto utelukker rapporteringen fra CNN og Times om den sentrale rollen til Bannon og Guo. Kessler har ikke svart.

For Donald Trump var forsøket på å klandre Kina for pandemien uadskillelig fra påstanden at Covid-19 var en «forfalskning» [‘a hoax’] (til tross for disse to forestillingenes iboende motsigelse), hans løfter om at sykdommen ville forsvinne av seg selv, pga. det han kalte «flokken», og hans senere fascistiske påstander at 2020-valget ble «stjålet».

Washington Post og andre vesentlige nyhetsformidlere forsøker å fiske ut av kloakken påstanden at Covid-19 ble sluppet løs fra et laboratorium ved Instituttet for virologi i Wuhan, vaske vekk den eksplisitt rasistiske dritten, og presentere teorien som på en eller annen måte fundamentalt annerledes og mer troverdig enn de andre konspirasjonsteoriene promotert av Trumps støttespillere, deriblant QAnon, Pizzagate og «jødiske lasere i det ytre rom».

I dette blir de assistert av CNN, Times og hele panoptikonet av amerikanske selskapsmedier, som alle har sluttet seg til antiKina-koret. Det faktum at ultrahøyre-opprinnelsen av Wuhan-konspirasjonsteorien ble avslørt for flere måneder siden forhindrer ikke CNN og Times fra å omfavne denne teorien i dag.

Det politiske formålet er klart i dagen: Det å støtte et hovedelement i amerikansk imperialistisk utenrikspolitikk som ikke er endret med en flekk av overgangen fra Trump- til Biden-administrasjonen. Det er anvendelsen av den stadig mer hysteriske antiKina-propagandaen som en essensiell komponent i mobilisering av det amerikanske samfunnet for en fullskala-konflikt med Kina, som i siste instans og logisk sett fører til en krig som kan innebære anvendelsen av atomvåpen.

Loading