Nicholas Wade, forfekter av «lab-lekkasje»-teorien, pushet i 2014-bok rasistisk pseudo-vitenskap

I løpet av den siste måneden har New York Times, Washington Post og Wall Street Journal alle publisert lederartikler og ytringskronikker som støtter «troverdigheten» til teorien om at Covid-19 ble sluppet løs fra Instituttet for virologi i Wuhan, Kina.

Flertallet av forfatterne av disse lederartiklene og ytringskronikkene refererer til Nicholas Wade, den tidligere New York Times-journalisten, som i en artikkel publisert den 5. mai i Bulletin of the Atomic Scientists oversatte det som begynte som en naken politisk bløff om til kvasi-vitenskapelig språk.

Wade argumenterte for at Shi Zheng-li, Kinas ledende ekspert på flaggermusvirus, mottok finansieringsmidler fra det amerikanske helse- og sosialdepartementets (HHS) forskningsetat National Institutes of Health, i samarbeid med zoologen Peter Daszak, for genetisk å manipulere flaggermus-koronaviruser som han hevder kan ha skapt SARS-CoV-2, og tillatt det å unnslippe ut i byen Wuhan.

Nicholas Wade i 2005 [Foto: Jane Gitschier/Creative Commons], og omslaget til hans 2014-bok «A troubling inheritance» [‘En brysom arv’]

Men ingen av disse artiklene nevner det faktum at Wade er en kjent serieprodusent av forfalskninger og en ledende talsmann for rasistisk pseudo-vitenskap, som fikk boka han utga i 2014, som argumenterte for et genetisk grunnlag for forskjeller i intelligens mellom menneskeraser, fordømt av de forskerne som sto bak forskningen han refererte, i tillegg til mer enn 140 andre ledende biologer spesialisert på menneskehetens utvikling.

De nevner heller ikke at Wades bok ble hyllet av tidligere Ku Klux Klan Grand Wizard David Duke – i tillegg til andre nynazister – som et slag mot forfekterne av «Jødisk overherredømme».

I løpet av den siste måneden har Wades skrifter blitt referert av de følgende artiklene, som brukte hans argumenter som hovedforankring for deres påstander om at Covid-19 kan ha blitt sluppet løs fra Instituttet for virologi i Wuhan:

• En lederartikkel den 17. mai i Washington Post, med tittelen «To mulige teorier for pandemiens opprinnelse er fortsatt levedyktige. Verden trenger å vite»:

Lekket det ut et eller annet biprodukt av forskningen, eller ble arbeidere utilsiktet infisert? Ble forskningen utført i mindre beskyttende BSL-2-laboratorier, i stedet for i de sikrere BSL-4? Manipulerte dr. Shi med hell et virus i laboratoriet for å tillegge det genetiske funksjoner som øker affiniteten til menneskeceller, som vitenskapsjournalisten Nicholas Wade har antydet i Bulletin of the Atomic Scientists?

• En «faktasjekker»-artikkel fra 25. mai i Washington Post, med overskriften «Hvordan Wuhan lab-lekkasje-teorien plutselig ble troverdig»:

Nicholas Wade, tidligere vitenskapsreporter for New York Times, skriver i Bulletin of the Atomic Scientists der han gjennomgår bevisene og gjør en sterk sak for teorien om lab-lekkasje.

• En 29. mai-ytringskronikk av Ross Douthat i New York Times, med overskriften «Hvorfor teorien om lab-lekkasje er av betydning»:

Dette er spesielt sant dersom det er noen som helst sjanse for at Covid-19-viruset ble konstruert i såkalt gain of function-forskning, for å bli mer overførbart og dødelig – en mulighet som blir reist av Nicholas Wade, blant andre, en tidligere vitenskapsskribent for denne avisa.

• En 31. mai- ytringskronikk av Bret Stephens i New York Times, med overskriften «Medie-gruppetenkning og teorien om lab-lekkasje»:

Var det smart av vitenskapsreportere å godta autoriteten til et brev fra februar 2020, signert av 27 forskere og publisert i The Lancet, som febrilskt insisterte på den «naturlige opprinnelsen» til Covid? Ikke hvis disse reporterne hadde undersøkt båndene mellom brevets hovedforfatter og Wuhan-laboratoriet (et faktum, som vitenskapsskribenten Nicholas Wade påpekte i et landemerke-essay i The Bulletin of the Atomic Scientists, som har vært offentlig kjent i flere måneder).

• En 3. juni-ytringskronikk av Marc A. Thiessen i Washington Post, med overskriften: «Saken for at viruset kom fra naturen, ikke et laboratorium, faller fra hverandre»:

Nicholas Wade – en vitenskapsreporter med nesten 50 års erfaring, for Science, Nature og New York Times – påpeker i hans uttømmende rapport for Bulletin of Atomic Scientists at under SARS1-epidemien ble mellomverten (civetkatter oppdrettet for menneskekonsum) identifisert på bare fire måneder.

• En 7. mai-ytringskronikk av James Freeman i Wall Street Journal, med overskriften «Kina, Fauci og opprinnelsen til Covid»:

I en uttømmende redegjørelse for de virale mulighetene, publisert denne uka av Bulletin of the Atomic Scientists, argumenterer Nicholas Wade for at det kinesiske laboratoriet er den mest sannsynlige kilden til den verdensdekkende lidelsen.

Den 6. mai 2014 ga Wade ut ei bok med tittelen A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History [‘En brysom arv: Gener, rase og menneskets historie’]. Boka sier, ifølge David Dobbs’ bokomtale i New York Times, at moderne genetikk viser at «de tre store rasene» – afrikanere, kaukasiere og østasiater – er genetisk distinkte raser, som avviker fra hverandre mye som underarter gjør, og at deres genetiske forskjeller ligger til grunn for «Vestens framvekst.»

New York Times-rapporten bemerker at Wade forteller «eksempelvis om spesifikke genvarianter som angivelig skaper mindre tillit, og mer vold hos afrikaner-amerikanere, og sier han, det forklarer deres motstand mot moderne økonomiske institusjoner og praksis».

Bokomtalen fortsetter med å avkle Wades pseudo-vitenskapelige metode, og erklærer: «Denne typen ting gjør han gjentatte ganger: Han samler kontinuerlig opp drøye hevdelser, spekulasjoner og regelrett falske påstander, og erklærer deretter at de tilsammen bygger opp til å være belegg for hans sak... Resultatet er ei dypt feilaktig, villedende og farlig bok.»

Eric Michael Jonson kom med lignende kritikk i et essay han skrev i Scientific American, med tittelen «Om opphavet for hvit makt», som leverer en knusende kritikk av Wades bok:

Nicholas Wade er ikke en rasist. Det uttaler den tidligere vitenskapsskribenten for New York Times eksplisitt i hans nye bok, A Troublesome Inheritance. «Det er ikke automatisk rasistisk å betrakte rasekategorier som en mulig forklarende faktor.» Han forklarer deretter hvorfor hvite mennesker er bedre på grunn av deres gener.

Artikkelen i Scientific American bemerker passasjer i Wades bok, som den følgende:

Fra et raskt blikk på en eskimos fysiske kropp er det lett å gjenkjenne en evolusjonær prosess på gang, som har tilpasset menneskets form for bedre overlevelse i et arktisk miljø. Befolkninger som lever på store høyder, som tibetanere, representerer en annen tilpasning til ekstreme miljøer; i dette tilfellet er endringene i reguleringen av blodceller mindre synlige, men de har blitt identifisert genetisk. Jøders tilpasning til kapitalisme er en annen slik evolusjonær prosess. (utheving tillagt)

For disse og andre passasjer ble Wades bok hyllet av ledende fanatikere for hvitt overherredømme og antisemitter, deriblant nettstedet til David Duke, som ønsket boka velkommen som en «fascinerende innsikt i hvordan forfektere av jødisk overherredømme forsøker å vokte portene til vitenskapelig debatt,» og fordi den erklærer at «det er virkelig et biologisk grunnlag for rase».

Det fascistiske nettstedet Daily Stormer berømmet Wades bok

Forskerne bak det arbeidet Wade feiltolket, fordømte boka i et brev til New York Times og der de også fordømte hans «misbruk og feilforvaltning av forskning fra vårt felt, for å støtte argumenter om forskjeller mellom menneskelige samfunn». Brevet konkluderer,

Wade sidestiller en ufullstendig og unøyaktig redegjørelse for vår forskning på menneskelige genetiske forskjeller, med hans spekulasjoner om at nylig naturlig utvalg har ført til verdensomspennende forskjeller i I.Q.-testresultater, politiske institusjoner og økonomisk utvikling. Vi avviser Wades implikasjon om at funnene underbygger hans gjetninger. De gjør ikke det... Vi er helt fullt ut enige om at det ikke er støtte fra fagfeltet populasjonsgenetikk for Wades ubegrunnede slutninger.

Brevets tre ledende med-underskriverne fikk tilslutning fra 143 fakultetsmedlemmer innen fagfeltet populasjonsgenetikk og evolusjonsbiologi.

På de dusinvis av sider med ytringer og kommentarer i New York Times, Washington Post og Wall Street Journal som refererer Wades skrifter, blir hans rolle som serieprodusent av forfalskninger og en forfekter av pseudo-vitenskapelig hvitt overherredømme aldri nevnt.

Dette reiser et åpenbart spørsmål: Hvordan kom de gjentatte refereringene fra en ledende ideolog for hvitt overherredømme og en serieløgner gjennom «faktasjekkerne» ansatt av Amerikas tre ledende aviser?

Tross alt, da New York Times-spaltisten Bret Stephens siterte fra et 2005-dokument forfattet av Gregory Cochran, Jason Hardy og Henry Harpending, som erklærte: «Ashkenazi-jøder har høyest gjennomsnittlig I.Q. av enhver etnisk gruppe som det finnes pålitelige data om,» ble New York Times tvunget til å publisere en pinlig tilbaketrekking, der avisa erklærte:

En tidligere versjon av denne Bret Stephens-spalten siterte statistikk fra et 2005-dokument som fremmet en genetisk hypotese for grunnlaget for intelligens blant Ashkenazi-jøder. Etter publiseringen fikk Stephens og hans redaktører å vite at en av dokumentets forfattere, som døde i 2016, promoterte rasistiske synspunkter. Mr. Stephens støttet ikke studien eller dens forfatteres synspunkter, men det var en feiltakelse å referere ukritisk til den.

Men det var nettopp dette dokumentet som ble fullt ut omfavnet av Wade i hans 2014-bok, som «det eneste seriøse nylige forsøket av forskere på å fordype seg i koblingene mellom jødisk genetikk og intelligens.»

I hans argumenter til støtte for «Wuhan lab»-konspirasjonsteorien utfører Wade nøyaktig den typen argumentasjon som New York Times-anmelderen fordømte ham for i 2014: «Han samler kontinuerlig opp drøye hevdelser, spekulasjoner og regelrett falske påstander, og erklærer deretter at de tilsammen bygger opp til å være belegg for hans sak.»

Dr. Angela Rasmussen, virolog ved Georgetown University, responderte på et spørsmål fra WSWS på Twitter, der hun konkluderte med at Wades «bok om menneskelig genetikk er faktisk hans dokumenterte formeninger om det genetiske grunnlaget for intelligens, forvrengt gjennom ei linse av rasistisk pseudo-vitenskap».

Hun la til: «Så når han legger fram hypoteser om virusopprinnelser som er bygget på et fundament av rasistiske stereotypier, blir ikke hans tidligere serveringer som leverandør av bullsh*t-bøker om ikke-eksisterende genetiske koblinger mellom hudfarge & intelligens tatt med i betraktning» av hovedstrømspressen.

Hva kunne muligens redegjøre for at de tre ledende amerikanske avisene baserer seg på en diskreditert serieprodusent av forfalskninger og promoter av rasistisk pseudo-vitenskap i deres bestrebelser på å promotere Wuhan-lab-«teorien»?

Baseringen på, og den ukritiske refereringen til Wade kan bare forklares med det faktum at denne «teorien» er ei løgn fra ende til annen. Dens forfektere er villige til å godta enhver påstand – uansett hvor skitten og diskreditert – for å fremme deres forutinntatte formål om å avlede oppmerksomhet vekk fra de politiske orienteringene som ligger til grunn for den massive død og lidelse som er forårsaket av Covid-19-pandemien, og omdirigere den over i xenofobi og nasjonalistisk hat mot Kina.

Loading