Uttalelse fra Volvo-arbeidere: Hva kommer nå i vår to-front krig

Følgende uttalelse ble skrevet av Volvo-arbeidernes grunnplankomité Volvo Workers Rank-and-File Committee (VWRFC) ved fabrikkanlegget New River Valley Plant i Dublin, Virginia. Volvo-arbeidere kan kontakte VWRFC på volvowrfc@gmail.com eller sende tekstmelding til (540) 307-0509.

Brødre og søstre,

Søndagens massive nei-stemme var en kraftfull handling av reell og genuin solidaritet, og den vil gjøre seg gjeldende langt utenfor vårt fabrikkanlegg. Med år etter år av å ha fått skjøvet den ene innrømmelsen etter den andre ned halsen, av både selskapet og UAW, står vi sammen for å vise at dét slutter HER og NÅ.

Da vi avviste den siste kontrakten sloss vi ikke bare for oss selv, men for pensjonistene, for neste generasjon, for Mack-arbeidere, og for arbeidere overalt som er lei av å bli fortalt at de ikke har noe annet valg enn å akseptere stadig mindre.

Men så inspirerende som gårsdagens [søndagens] avstemmingsresultat er, det er ikke rom for selvtilfredshet eller ønsketenkning. Avvisningen av kontrakten var ett slag vunnet i en pågående krig på to fronter. Den virkelige kampen er bare så vidt i sin spede begynnelse.

Streikende arbeidere i april [Kilde: UAW L. 2069]

Vi vet alle at vi med Volvo står opp mot en nådeløs fiende [‘a cutthroat enemy’]. De er livredde for at dersom vi oppnår noen betydelige gevinster, da vil det utløse et opprør blant arbeidere på tvers av alle deres operasjoner. Og de har støtte fra andre storselskaper og bankene, som alle er bekymret for ei bølge av streiker for høyere lønninger, i fellesskap med big business-partiene, domstolene og politiet.

Volvo jobber med en strategi for å vinne. Lokalforeninga [av fagforbundet UAW] har sagt at Volvo mest sannsynlig vil kansellere våre helseforsikringer i dag, første streikedagen. Vi har også hørt at selskapet kommer til å prøve å få tvunget arbeidere som ikke er UAW-organiserte til å rapportere til arbeid, som streikebrytere mot oss.

Det er den ene fronten. Men vi står ikke bare opp mot Volvo. Sannheten er at vi også slåss mot UAW, som har gjort det klart og tydelig hvem sin side de er på.

Vi trenger vår egen strategi for å vinne denne krigen. Og vi kan ikke se bort fra det faktum at uansett hvor mange ganger vi stemmer nei, så vil UAW fortsette å komme tilbake med selskapets marsjordrer, som betyr nivå-avlønningssystemet, angrepene på lønninger og helserettigheter og angrepet på pensjonistene. Leoparden får ikke endret sine flekker.

Vi kan være helt sikre på at selv om vi feiret i går kveld, så hadde UAWs styre [i UAW-hovedkvarteret] antiSolidarity House et krisemøte for å finne ut hvordan de skulle få strupet opposisjonen (med andre ord, oss arbeidere) og få gjennom en kontrakt. De bestemte seg for at de måtte kalle for en ny streik.

Til [fagforbundeslederne] Curry, Gamble og Blondino krever vi å få vite: Hva er deres plan? Som vi allerede har gjort det helt klart, vi vil ikke akseptere en streik der dere holder oss isolert, eller sulter oss ut på streikebidrag under minimumslønna. Dét er en strategi for nederlag, ikke seier.

Hva er nødvendig for virkelig å vinne denne kampen, og få det vi trenger?

Først og fremst, avskjæringen av helseforsikringer er absolutt uakseptabel. Vi har familier å ta vare på, og helsedekning er Volvos ansvar. Vi sier at det ikke må bli flere forhandlinger før våre rettigheter er gjeninnført.

For det andre, UAWs «forhandlingsutvalg» – som hittil ganske enkelt har videresendt selskapets forlangender – må trekkes tilbake, og alle eventuelle nye forhandlinger må settes under grunnplanets tilsyn.

For det tredje, Volvo Workers Rank-and-File Committee gjentar det følgende grunnlaget for en seriøs kamp mot selskapet:

1. Full inntekt for streikende arbeidere. Vi krever at Volvo-arbeidere opprettholder fulle inntekter under streiken, betalt fra UAWs streikefond på $ 790 millioner, bygget opp av våre kontingentpenger. Disse ressursene må brukes til å opprettholde vår kamp, ikke til å finansiere golf-ferier og restaurantmåltider for de korrupte fagforeningslederne. Ved å besørge alle streikende fulle inntekter, ikke $ 275 i uka, vil vi sende et signal til selskapet om at vi ikke kommer til å vike.

2. Skikkelige, massive streikevakter for å forhindre operasjoner av streikebryteri. Den store tradisjonen med mass picketing må gjenopptas, for å blokkere for streikebryteri og for å stenge ned driften på NRV fullstendig. Streikevaktene må ikke isoleres med bare en håndfull arbeidere. Trekk fra Volvos side for å holde produksjonen i gang med erstatningsarbeidere må møtes med full mobilisering av alle Volvo-arbeidere i USA og over hele verden.

3. Forening med andre Volvo-arbeidere. Den bevisste UAW-strategien om å splitte oss fra andre Volvo-arbeidere, spesielt fra Volvo-Mack, slutter her og nå. Arbeidere ønsker å forene seg. Dersom fienden vil føre krig mot oss, da må vi være beredt til å åpne nye fronter bak dem, inkludert ved Volvos operasjoner i Hagerstown, Macungie og Roanoke, så vel som i Sverige, Frankrike, Belgia, Russland, Brasil, India, og Thailand.

4. Støtte og koordinering med pågående streiker. Isolering garanterer nederlag. Vi må sende delegater til, og koordinere med streikende Warrior Met-kullgruvearbeidere i Alabama, Vale Inco-gruvearbeidere i Ontario, Canada, ATI-stålverkarbeidere i Pennsylvania og andre delstater, Massachusetts-sykepleiere og utestengte ExxonMobil-oljearbeidere i Texas. Solidaritet er ikke ganske enkelt bare et slagord for oss; det er arbeiderklassens aktive, kjempende enhet.

5. Ingen gjenopptakelse av arbeid uten våre minimumskrav. Vi har ingenting å diskutere med Volvo, eller for den del UAW om før vi ser en kontrakt med 25 prosent lønnsøkninger, en slutt på nivåavlønningssystemet, ingen alternativ arbeidstidsplan, fem personlige fridager for alle, en signeringsbonus på $ 4 000, ingen økning av helsetjenestekostnadene og en fullfinansiering av helsetjenester for pensjonister uten forsikringspremier eller ut-av-lomma betaling. Til UAW sier vi: Ikke engang tenk på å trekke den samme raske med å legge ned streiken uten at vi får se kontrakten, får ei uke til å studere den og får stemme over den. Ingen kontrakt, ikke noe arbeid!

Vi er engasjert i en komplisert, vanskelig kamp på to fronter, både mot selskapet og mot UAW. Seier krever at vi forstår hva vi står opp imot, at vi utarbeider vår egen strategi helt til siste slutt, samler nye styrker og holder oss forent.

Volvo-arbeidere kan kontakte VWRFC på volvowrfc@gmail.com eller sende tekstmelding til (540) 307-0509.

Loading